AUTOMATIC

TRANSCRIPTION SOLUTION

Robust transcription features to turn your recordings into text quickly, easily and accurately. 

Our powerful engine can even livestream transcription with delay below 0.5 second. Our solutions are deployed at the most critical governmental offices in Vietnam to solve the pain-points that had lasted decades ago.

FULL SOLUTIONS FOR ANY BUSINESS

All-In-one solution

A plug-and-play solution for special units such as government to protect data privacy, including pre-installed software and customized hardware.

All you need to do is to plug the power & Internet cables and you are good to go.

Hardware specs:

– Processor: CPU Core i5 3.0 Ghz

– RAM 16GB

– SSD and HDD 1TB storage
1 Mic 3.5”

– GPU

– Transcription speed is equal to 1/10 audio length. Increasing speed will require stronger specs.

Web platform

Scalable cloud API platform.

– Real-time recognition feature

– Uploading arbitrary audio and video formats.

– Transcription speed is equal to 1/10 audio length. 

– Web SDK: we provide SDK for clients to connect to our service

Mobile Application

Transcribe your recordings anytime – anywhere. 

– Turn your phone into a smart recording device that can

record and transcribe your audio into text and share it with

 friends or colleague.

– Support both iOS and Android

PARTNERS TALK ABOUT US

Technology Director
@Officer of the Party Central Committee.

" Thanks to VAIS's solution, the transcription tasks become faster, save upto 2-3 hours per day of transcribing audio to text after every meeting "

General Secretary
@National Assembly

" Normally, it takes 5 days to transcribe audio to text after long meeting session. Nowaday, with speech-to-text software, it only takes 1 day. Amazing! "

DOMAIN APPLICATIONS

Government​

Long meeting transcription made faster and smarter than ever.

©2019 VAIS. All rights reserved.

Front End Web Developer

1. Mô tả công việc:
– Xây dựng frontend (viết code JavaScript dùng các framework như Angular, VueJs và ReactJs)
– Xây dựng hệ thống hiệu năng cao và có khả năng mở rộng. 
– Phối hợp với các team khác để xây dựng hệ thống tổng thể

2. Yêu cầu công việc:
– KHÔNG yêu cầu giới tính – độ tuổi. 
– KHÔNG yêu cầu trình độ học vấn Đại học / Bằng cấp / Chứng chỉ; NHƯNG, yêu cầu có 1-3 năm trải nghiệm lập trình. 
– Hiểu biết và thành thạo về HTML5, CSS3, JavaScript
– Biết xây dựng các ứng dụng responsive design và hiển thị tốt trên nhiều trình duyệt
– Có kinh nghiệm làm việc với một trong các Javascript framework: Angular, VueJs, ReactJs
– Có kinh nghiệm xây dựng REST API trong Node.js, Python, và làm việc trên Ubuntu là một lợi thế.

3. Quyền lợi:
– Lương cạnh tranh. 
– Đào tạo chuyên môn lý thuyết và thực tiễn. 
– Tháng lương thứ 13 tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty. 
– 15 ngày nghỉ phép có tính lương. 
– Môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt (nghỉ ốm, làm việc ở nhà, ma chay cưới hỏi, v.v..) 
– Bảo hiểm xã hội theo chế độ của nhà nước Việt Nam. 
– Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần. 
– 2-3 buổi Du lịch / dã ngoại cùng công ty.