Newsroom

Post thumbnail

VAIS attended VietAI 2019 in HCM City

On November 2, VAIS participated in the VietAI Summit 2019, an annual event in the…
Post thumbnail

Gỡ băng phiên họp chất vấn Sáng 8/11/2019

Kính thưa Quốc hội Xin mời Quốc hội bắt đầu làm việc buổi sáng nay, hôm nay là…
Post thumbnail

Gỡ băng Phiên họp chất vấn Chiều 7/11/2019

 Xin mời Quốc hội bắt đầu làm việc phiên chiều nay Lê Vĩnh Tân (Bộ…
Post thumbnail

Gỡ băng Phiên họp chất vấn Sáng 7/11/2019

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội  Quốc hội làm việc sáng nay tiếp tục…
Post thumbnail

Gỡ băng phiên họp chất vấn Chiều 6/11/2019

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội Chiều nay Quốc hội tiếp tục phiên chất…
Post thumbnail

Vietnam Artificial Intelligence System won the first prize in Automatic Speech Recognition Contest

Vietnam Artificial Intelligence System won the first prize in Automatic Speech Recognition Contest. On October…