ORIGIN CORE

Nhận dạng chính xác, tối ưu vùng miền và hơn thế nữa

gotham-overview-1Created with Sketch.

SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ LÕI

  • Độ chính xác lên tới 95%
  • Nhận diện trong môi trường nhiễu
  • Từ vựng phong phú với hơn 7000 từ Tiếng Việt
  • Nhận diện thời gian thực với độ trễ 0.5
  • Hỗ trợ audio nhiều định dạng
  • Tối ưu 3 miền Bắc Trung Nam
  • Nhận diện từ khoảng cách xa tới 5 mét
  • Chuẩn hóa văn bản: tên riêng, viết tắt, viết hoa, số, ngày/tháng, dấu, v.v..
  • Tốc độ xử lý bằng 1/5 thời lượng file âm thanh
  • Xuất văn bản định dạng .docx
gotham-overview-3Created with Sketch.

CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

TÍCH HỢP ĐA NỀN TẢNG

Cloud Server
Private Server
Di động (IOS/Android)
Máy tính nhúng

THƯ VIỆN MỞ

Triển khai linh hoạt với các ứng dụng của bên thứ 3 bằng các thư viện API

preview-3Created with Sketch.

Phương thức hoạt động

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

gotham-overview-2Created with Sketch.

FUSE THE DATA INTO A HUMAN-CENTRIC MODEL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.