March 14, 2018

Nhận dạng tiếng nói

Hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt

Giống như tên gọi, hệ thống nhận dạng tiếng nói nhận đầu vào là tín hiệu âm thanh và xuất ra văn bản tương ứng một cách tự động. 
Hệ thống private cloud server

Hệ thống cloud server riêng cho phép khách hàng cung cấp dịch vụ ASR thời gian thực cho người dùng cuối. Tải về mô tả cấu hình hệ thống 

Tải về mô tả chi tiết chức năng

Hệ thống Batch ASR

Hệ thống batch ASR cho phép khách hàng chuyển đổi số lượng lớn file âm thanh thành văn bản.

Tải về mô tả chi tiết chức năng

 

Chất lượng tốt nhất tại Việt Nam

Năm 2018, hệ thống ASR của VAIS đã thể hiện khả năng vượt trội đạt kết quả cao nhất trong cuộc thi nhận dạng tiếng nói cả 3 miền Bắc, Trung, Nam do VLSP tổ chức

Mạnh mẽ trong mọi môi trường

Hệ thống của chúng tôi không chỉ nhận dạng tốt trong điều kiện môi trường sạch không nhiễu, mà còn có khả năng nhận dạng tốt ngay cả khi có tiếng nhạc hoặc nhiễu xung quanh

 

Mạnh mẽ với mọi khoảng cách

Hệ thống có thể nhận dạng chính xác với khoảng cách xa microphone tới 7 mét.

Mạnh mẽ trên mọi thiết bị

Hệ thống hoạt động tốt trên âm thanh thu từ nhiều thiết bị khác nhau bao gồm điện thoại, máy tính bảng, máy tính hay các thiết bị nhúng.

 

Tốc độ vượt trội, 

kết quả real-time

Đối với một file âm thanh có sẵn, hệ thống sẽ trả kết quả trong thời gian chỉ bằng 1 nửa thời gian của audio. Đối với audio được truyền real-time, hệ thống trả kết quả với độ trễ nhỏ hơn 0.5s .