March 14, 2018

Tổng hợp tiếng nói

Hệ thống tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

Hệ thống tổng hợp tiếng nói chuyển đổi văn bản thành âm thanh tự động. 

Giọng đọc tự nhiên

Chúng tôi cung cấp giọng đọc 2 miền Nam, Bắc với độ tự nhiên gần như người đọc.

 

Hệ thống nhỏ gọn

Hệ thống khi chạy chỉ sử dụng ít hơn 20MB bộ nhớ và có thể chạy trên tất cả các nền tảng, mobile, pc và thiết bị nhúng mà không cần kết nối Internet. 

Tốc độ tổng hợp nhanh

Hệ thống chỉ mất 2s để tổng hợp 1 câu có độ dài 50 chữ cái.