Our Services

Text-to-speech

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tổng hợp tiếng nói chất lượng cao, đa dạng giọng, và dễ dàng tích hợp với ứng dụng bên thứ 3.

Dịch văn bản

Hệ thống dịch văn bản được xây dựng trên công nghệ mới nhất attentional neural network.

NLU

Hệ thống NLU cho phép bạn xây dựng ứng dụng có thể hiểu được các câu hỏi tự nhiên từ phía người dùng.