Sản phẩm

Android SDK developer
Free
Online + Offline
Thời gian khởi tạo giọng ofline: 4s
Giọng đọc offline miền Bắc **
Yêu cầu Internet để khởi tạo giọng offline
 
Android SDK production
Toàn bộ tính năng của gói developer
Thời gian khởi tạo giọng offline: 0.5s
Giọng đọc offline 2 miền **
Không yêu cầu Internet
 
TTS for embedded devices
Offline TTS
Tốc độ tổng hợp nhanh
Giọng đọc tuỳ chỉnh 2 miền
Dễ dàng cài đặt, chỉ một file binary duy nhất
 
On-premise
Online & offline (HMM + concat )
Deploy trên hệ thống máy chủ riêng
Hoàn toàn kiểm soát dữ liệu
Không chia sẻ tài nguyên với người dùng khác
 

Bản demo SDK Android có thể được tải về tại đây Android SDK demo

** Bạn có thể trải nghiệm chất lượng giọng đọc offline tại đây , lựa chọn giọng có tên “HMM-*”