Tải về

TTS Android SDK

Bộ SDK dành cho lập trình viên tích hợp TTS vào điện thoại Android.

VAIS - Báo nói

Ứng dụng báo nói cho phép bạn nghe các trang báo điện tử như dân trí, vnexpress, vietnamnet...

Vita

Công cụ gán nhãn từ loại, tách từ, tách câu, và phân tích ngữ cảnh cho tiếng Việt.

Etra

Ứng dụng huấn luyện hệ thống dịch văn bản dựa trên công nghệ deep learning.

Huấn luyện mô hình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

Framework cho việc huấn luyện mô hình tổng hợp tiếng nói tiếng Việt dựa trên HMM.