Tổng hợp tiếng nói

Câu hỏi thường gặp

Tổng hợp tiếng nói là gì?

Tổng hợp tiếng nói là công nghệ chuyển đổi văn bản thành âm thanh một cách tự động.


Kĩ thuật nào được sử dụng?

Chúng tôi sử dụng 2 công nghệ phổ biến là ghép nối và HMM.


Những giọng đọc nào đang được hỗ trợ?

Chúng tôi hiện cung cấp 2 giọng đọc miền Bắc và miền Nam.


Âm thanh tổng hợp mẫu

Tích hợp dịch vụ vào ứng dụng bên thứ 3

Chúng tôi cung cấp APIs endpoint và bộ SDKs cho lập trình viên có thể dễ dàng tích hợp dịch vụ TTS vào ứng dụng một cách dễ dàng.


Hợp tác nghiên cứu

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác để phát triển các công nghệ AI cho tiếng Việt. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.