GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi xây dựng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề cơ bản đã tồn tại trong nhiều thập kỷ và đưa ra một giải pháp hoàn chỉnh. Cách chúng tôi tiếp cận để xây dựng sản phẩm được dựa trên quan điểm “con người điều khiển, máy móc hỗ trợ.”

Công nghệ lõi
nhận dạng giọng nói

Tích hợp công nghệ lõi ASR vào các giải pháp hiện có như trợ lý ảo, IVR và ChatBot.

Giải pháp chuyển đổi ORIGIN NOTE