TUYỂN DỤNG

JUNIOR FRONT – END

VIETNAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOLUTIONS  JUNIOR FRONT-END DEVELOPER  Công ty Cổ phẩn Giải pháp Trí thông…

JUNIOR BACK-END DEVELOPER

VIETNAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOLUTIONS  JUNIOR BACK-END DEVELOPER  Công ty Cổ phẩn Giải pháp Trí thông minh…

TESTER

VIETNAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOLUTIONS  TESTER  Công ty Cổ phẩn Giải pháp Trí thông minh Nhân…

CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH – OPERATION EXCUTIVE

VIETNAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOLUTIONS  OPERATION EXCUTIVE Công ty Cổ phẩn Giải pháp Trí thông minh…