Công nghệ lõi nhận dạng giọng nói

Tích hợp công nghệ lõi vào các giải pháp hiện có.

Voice ChatBot hoặc IVR sẽ trở thành mô hình tích hợp tốt nhất cho doanh nghiệp.

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

Độ chính xác đến 95%

Hoạt động tốt trong môi trường nhiễu

Bao gồm gần 7000 từ vựng tiếng Việt

Hiển thị kết quả thời gian thực với độ trễ dưới 0,5 giây

Tối ưu nhận dạng giọng nói 3 miền: Bắc, Trung, Nam

Nhận dạng từ khoảng cách xa trong vòng 5 mét

Chuẩn hóa văn bản đầu ra: tên, ngày, tháng, số...

Hỗ trợ nhận dạng nhiều loại audio

Phương pháp tích hợp

ĐA NỀN TẢNG

Dịch vụ CLoud và Máy chủ riêng

Điện thoại (IOS/ Android)

Các loại thiết bị (máy tính, míc, thiết bị đeo thông minh)

Trực tuyến - Ngoại tuyến

THƯ VIỆN MỞ

Triển khai linh hoạt với bên thứ 3 thông qua thư viện API, thích ứng với mọi ngôn ngữ lập trình như Python, C +, C#, Objective-C, Java,...

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thiết bị IoT

Thiết bị IoT như loa, míc, đồng hồ đều đang được sử dụng 

để điều khiển bằng giọng nói.