Chính phủ

Những đơn vị có các hoạt động hành chính phức tạp, nhiều cuộc họp, nhiều văn bản/ công văn/ chứng từ, sử dụng nhận dạng giọng nói giúp công việc trở nên dễ dàng, bớt nhàm chán và có trải nghiệm tốt hơn.

VAIS mang đến các giải pháp được ứng dụng AI để phù hợp với các mục tiêu, sự ưu tiên với từng ngân sách riêng biệt. Các giải pháp của chúng tôi được triển khai tại các văn phòng chính phủ quan trọng nhất ở Việt Nam để giải quyết những điểm vấn đề đã kéo dài hàng thập kỷ trước.

TẠI SAO CHÍNH PHỦ CẦN GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI?

  • Chuyển đổi giọng nói thành văn bản tự động
  • Nhận dạng giọng nói thời gian thực

Tài liệu cuộc họp dài cần được ghi chép thủ công trong vòng 5 ngày, công việc lặp đi lặp lại đó đã là vấn đề từ nhiều thập kỷ trước. Với phần mềm tự động chuyển đổi giọng nói thành văn bản, chỉ mất 1 ngày để hoàn thành công việc này. Thật đáng kinh ngạc!

Các câu chất vấn, bài phát biểu được chuyển đổi trực tiếp thành văn bản và được hiển thị ngay trên màn hình để giúp các đại biểu theo dõi các câu hỏi và câu trả lời dễ dàng hơn.