Vietnam Artificial Intelligent System

sản phẩm

______________________________________________
Go to Text to speech

Text to speech

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tổng hợp tiếng nói chất lượng cao, đa dạng giọng, và dễ dàng tích hợp với ứng dụng bên thứ 3.

Go to speech to text

speech to text

Dịch vụ nhận dạng tiếng nói phục vụ cho việc xây dựng các hệ thống tự động trả lời hoặc lưu trữ tự động.

Go to text translation

text translation

Hệ thống dịch văn bản được xây dựng trên công nghệ mới nhất attentional neural network.

Go to NLU

NLU

Hệ thống NLU cho phép bạn xây dựng ứng dụng có thể hiểu được các câu hỏi tự nhiên từ phía người dùng.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác để phát triển các công nghệ AI cho tiếng Việt.