Vietnam Artificial Intelligent System

sản phẩm

______________________________________________
Go to Text to speech

Text to speech

Hệ thống chuyển đổi văn bản thành âm thanh tự động, chất lượng cao, đa dạng giọng, và dễ dàng tích hợp với ứng dụng bên thứ 3.

Go to speech to text

speech to text

Hệ thống nhận dạng tiếng nói chuyển đổi âm thanh thành văn bản tự động, thời gian thực, và mạnh mẽ trong mọi môi trường.

Go to NLU

NLU

Hệ thống NLU cho phép bạn xây dựng ứng dụng có thể hiểu được các câu hỏi tự nhiên từ phía người dùng.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác để phát triển các công nghệ AI cho tiếng Việt.