VIETNAMESE AI LEADER IN SPEECH & LANGUAGE INNOVATION

We set out to create solutions that would transform the way organizations operate their work by leveraging AI. Today, our solutions are deployed at the most critical governmental offices in Vietnam to solve the pain-points that had lasted decades ago.

ACCURACY, OPTIMIZATION, AGILITY

We build solutions that make the work of many people not just be more efficient 

but also more interesting.

preview-3Created with Sketch.

95% ACCURACY

Optimizing speech from
multi-regions with anti-noise,
far-field and real-time condition.

integrateCreated with Sketch.

POWERFUL STANDARDIZATION

Post-processing text can recognize acronym, number, dates, foreign words, email and auto-capitalization and punctuation insertion.

gotham-overview-3Created with Sketch.

AGILITY

Proven technology that can be deployed today, adapts to any programing languages and embedded devices (computer, mobile, microphones) in offline condition.

Why choose us

VAIS is dedicated to propelling teams to success. Academically advised by one of the most 

recognizable women scientist in Vietnam, Associate Professor Luong Chi Mai, (+30 research 

projects, pioneer in OCR, Deputy Director of Information Technology Institute), and a 

world-class AI team, the company is uniquely poised to influence the emerging AI generation 

and put Vietnam to the world’s AI Map.

Robust Speech-to-Text Core Engine

3 years of intensive research on Automatic Speech
Recognition by VAIS's Chief AI Officer - Dr. Do Quoc Truong.

LATEST NEWS

Front End Web Developer

1. Mô tả công việc:
– Xây dựng frontend (viết code JavaScript dùng các framework như Angular, VueJs và ReactJs)
– Xây dựng hệ thống hiệu năng cao và có khả năng mở rộng. 
– Phối hợp với các team khác để xây dựng hệ thống tổng thể

2. Yêu cầu công việc:
– KHÔNG yêu cầu giới tính – độ tuổi. 
– KHÔNG yêu cầu trình độ học vấn Đại học / Bằng cấp / Chứng chỉ; NHƯNG, yêu cầu có 1-3 năm trải nghiệm lập trình. 
– Hiểu biết và thành thạo về HTML5, CSS3, JavaScript
– Biết xây dựng các ứng dụng responsive design và hiển thị tốt trên nhiều trình duyệt
– Có kinh nghiệm làm việc với một trong các Javascript framework: Angular, VueJs, ReactJs
– Có kinh nghiệm xây dựng REST API trong Node.js, Python, và làm việc trên Ubuntu là một lợi thế.

3. Quyền lợi:
– Lương cạnh tranh. 
– Đào tạo chuyên môn lý thuyết và thực tiễn. 
– Tháng lương thứ 13 tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty. 
– 15 ngày nghỉ phép có tính lương. 
– Môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt (nghỉ ốm, làm việc ở nhà, ma chay cưới hỏi, v.v..) 
– Bảo hiểm xã hội theo chế độ của nhà nước Việt Nam. 
– Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần. 
– 2-3 buổi Du lịch / dã ngoại cùng công ty.