ORIGIN NOTE

Robust transcription features to turn your recordings into text 

quickly, easily and accurately.

Our powerful engine can even livestream transcription with delay below 0.5 second. Our solutions are deployed at the most critical governmental offices in Vietnam to solve the pain-points that had lasted decades ago.

  • Cloud
  • On Premise
Speech-to-text core engine reduces 10 times of transcripting which can use immediately
after registration through Cloud Services for a suitable cost.

WEB PLATFORM

- Export meeting minutes immediately as .doc and .pdf;

- Pay-as-you-go payment;

- Real-time editor;

- Available after registering on Chrome, FireFox, IE.

MOBILE PLATFORM

- Turn smartphone into transcribing device;

- Works anywhere with an Internet connection;

- Available in both iOS and Android.

Download the app now:

 
Complete and compact solution for organizations that need to deploy quickly but still  ensure efficency and safety of data.
ALL-IN-ONE Solution:

- Using specialized computer with pre-installed software;

- Integrated software

- Absolute data security;

- Plug and play with or without Internet.

Deploy on customer server infrastructure:

- Use available server infrastructure;

- Absolute security of data;

- Actively in managing the system.

PARTNERS TALK ABOUT US

Technology Director @Officer of the Party Central Committee

"Thanks to VAIS's solution, the transcription tasks become faster, save upto 2-3 hours per day of transcribing audio to text after every meeting."

General Secretary @National Assembly

"Normally, it takes 5 days to transcribe audio to text after long meeting session. Nowaday, with speech-to-text software, it only takes 1 day. Amazing!"

DOMAIN APPLICATIONS

Government

Long meeting transcription made faster and smarter than ever.

Front End Web Developer

1. Mô tả công việc:
– Xây dựng frontend (viết code JavaScript dùng các framework như Angular, VueJs và ReactJs)
– Xây dựng hệ thống hiệu năng cao và có khả năng mở rộng. 
– Phối hợp với các team khác để xây dựng hệ thống tổng thể

2. Yêu cầu công việc:
– KHÔNG yêu cầu giới tính – độ tuổi. 
– KHÔNG yêu cầu trình độ học vấn Đại học / Bằng cấp / Chứng chỉ; NHƯNG, yêu cầu có 1-3 năm trải nghiệm lập trình. 
– Hiểu biết và thành thạo về HTML5, CSS3, JavaScript
– Biết xây dựng các ứng dụng responsive design và hiển thị tốt trên nhiều trình duyệt
– Có kinh nghiệm làm việc với một trong các Javascript framework: Angular, VueJs, ReactJs
– Có kinh nghiệm xây dựng REST API trong Node.js, Python, và làm việc trên Ubuntu là một lợi thế.

3. Quyền lợi:
– Lương cạnh tranh. 
– Đào tạo chuyên môn lý thuyết và thực tiễn. 
– Tháng lương thứ 13 tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty. 
– 15 ngày nghỉ phép có tính lương. 
– Môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt (nghỉ ốm, làm việc ở nhà, ma chay cưới hỏi, v.v..) 
– Bảo hiểm xã hội theo chế độ của nhà nước Việt Nam. 
– Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần. 
– 2-3 buổi Du lịch / dã ngoại cùng công ty.