SPEECH-TO-TEXT CORE

Integrate powerful ASR core engine into existing solutions.

For instance, Voice ChatBot or IVR will be best business application.

THE POWERS OF CORE

Upto 95% of accuracy

Robust to noisy environment

Covering 100% of Vietnamese vocabulary

Fast real-time recognition with 0.5 second delay

Optimizing multi-regional voices (north, south and central)

Far-field recognition within 5 meters

Standardizing Texts: names, places, acronym, number, dates, email, punctuation, foreign words, etc

Flexible audio input formats (.wav, .mp3, .mp4) and text output to .docx and pdf

INTEGRATION METHODOLOGY

MULTI-PLATFORMS

Cloud Server vs Private Server

Mobile (IOS/ Android)

Embedded devices (computer, microphone, wearables)

Online vs Offline

OPEN LIBRARY

Flexible deployment with 3rd party through API library, adapt to any programming languages such as Python, C+, C#, Objective-C, Java, etc.

business applications

IoT Devices

IoT devices such speaker, microphone, watch are now empowered by voice command.

Front End Web Developer

1. Mô tả công việc:
– Xây dựng frontend (viết code JavaScript dùng các framework như Angular, VueJs và ReactJs)
– Xây dựng hệ thống hiệu năng cao và có khả năng mở rộng. 
– Phối hợp với các team khác để xây dựng hệ thống tổng thể

2. Yêu cầu công việc:
– KHÔNG yêu cầu giới tính – độ tuổi. 
– KHÔNG yêu cầu trình độ học vấn Đại học / Bằng cấp / Chứng chỉ; NHƯNG, yêu cầu có 1-3 năm trải nghiệm lập trình. 
– Hiểu biết và thành thạo về HTML5, CSS3, JavaScript
– Biết xây dựng các ứng dụng responsive design và hiển thị tốt trên nhiều trình duyệt
– Có kinh nghiệm làm việc với một trong các Javascript framework: Angular, VueJs, ReactJs
– Có kinh nghiệm xây dựng REST API trong Node.js, Python, và làm việc trên Ubuntu là một lợi thế.

3. Quyền lợi:
– Lương cạnh tranh. 
– Đào tạo chuyên môn lý thuyết và thực tiễn. 
– Tháng lương thứ 13 tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty. 
– 15 ngày nghỉ phép có tính lương. 
– Môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt (nghỉ ốm, làm việc ở nhà, ma chay cưới hỏi, v.v..) 
– Bảo hiểm xã hội theo chế độ của nhà nước Việt Nam. 
– Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần. 
– 2-3 buổi Du lịch / dã ngoại cùng công ty.