Gỡ băng phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Những ngày gần đây, cả nước cùng trong tinh thần hướng về đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trong quá trình hoàn tất công tác chuẩn bị. Đại hội lần này, VAIS vinh dự được hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh trong phần gỡ băng cuộc họp. Việc ứng dụng nền tảng chuyển đổi giọng nói thành văn bản vào các phiên họp sẽ là bước tiến trong cuộc cách mạng số.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

Nhận trách nhiệm là một phần trong kỳ Đại hội của thành phố Hồ Chí Minh lần này, hệ thống chuyển đổi giọng nói thành văn bản của VAIS đã sẵn sàng phục vụ Đại hội với 60 thư ký và hàng trăm đại biểu tham dự.