VAIS đạt Giải Nhất ở cuộc thi Xử lý Ngôn Ngữ và Giọng nói Tiếng Việt

Hệ thống Trí thông minh Nhân tạo Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi Nhận dạng Tiếng nói Tiếng Việt.

Ngày 13/10 vừa qua tại VLSP 2019 (Vietnamese Language and Speech Processing), một hội nghị thường niên về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tiếng nói cho tiếng Việt, VAIS đã tham gia 2 cuộc thi là Nhận dạng tiếng nói (Automatic Speech Recognition) và Phát hiện Phát ngôn Tiêu cực trên Mạng xã hội (Hate Speech Detection on Social Networks).

Tại đây, trong cuộc thi nhận dạng tiếng nói, VAIS đạt giải nhất với tỉ lệ lỗi từ (WER) đạt 4.85%. Năm 2018, VAIS cũng đạt giải nhất hạng mục này với tỉ lệ lỗi từ đạt 6.4%. Đó là một một bước nhảy vọt rất đáng kể! 

Chiến thắng này là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển và hoàn thiện công nghệ lõi của mình, đưa những nghiên cứu áp dụng thực tế vào mọi mặt cuộc sống của người Việt.