VAIS GỠ BĂNG TRỰC TIẾP PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THÁNG 9/2020

Sáng này 2/10/2020, VAIS vinh dự được trực tiếp gỡ băng phiên họp chính phủ tháng 9/2020. Tại phiên họp, các chỉ đạo của thủ tướng cũng như phát biểu của các lãnh đạo bộ, ban ngành đã ngay lập tức được chuyển thành văn bản giúp cho các vị đại biểu theo dõi tiến trình và nội dung cuộc họp trực quan hơn. Ngoài ra, nhờ gỡ băng trực tuyến, biên bản cuộc họp đã có ngay sau khi kết thúc phiên họp. Giải pháp của VAIS là nền tảng số được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Giải pháp của VAIS hiện đã và đang được tin dùng bởi các cơ quan, ban ngành Nhà nước.

Trực tiếp gỡ băng phiên họp chính phủ tháng 9/2020