Full Stack Engineer

Vietnam AI System đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Full-Stack (Front & Backend) giúp tạo ra sản phẩm sử dụng công nghệ lõi AI tuyệt vời phục vụ xã hội.

I. Trách nhiệm công việc:

– Phát triển kiến ​​trúc web front-end. 
– Thiết kế tương tác người dùng trên các trang web.
– Phát triển các ứng dụng web backend.
– Tạo máy chủ và cơ sở dữ liệu cho chức năng.
– Đảm bảo tối ưu hóa đa nền tảng cho điện thoại di động.
– Đảm bảo đáp ứng của các ứng dụng.
– Làm việc cùng với các nhà thiết kế đồ họa cho các tính năng thiết kế web.
– Chăm chút dự án từ việc thụ thai đến thành phẩm.
– Thiết kế và phát triển API.
– Theo kịp các phát triển trong các ứng dụng web và ngôn ngữ lập trình.

II. Yêu cầu công việc:

1 – Yêu cầu chung:

– 2-4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
– Kỹ năng tổ chức và quản lý dự án.
– Kỹ năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh cơ bản.

2 – Xây dựng Frontend:

– Viết code JavaScript dùng các framework như Angular, VueJs và ReactJs.
– Hiểu biết và thành thạo về HTML5, CSS3, JavaScript.
– Biết xây dựng các ứng dụng responsive design và hiển thị tốt trên nhiều trình duyệt.
– Có kinh nghiệm làm việc với một trong các Javascript framework: Angular, VueJs, ReactJs.
– Có kinh nghiệm xây dựng REST API trong Node.js, Python, và làm việc trên Ubuntu là một lợi thế.

3 – Xây dựng Backend:

– Kinh nghiệm trong việc thiết kế và phát triển các hệ thống API và dịch vụ Back-End.
– Hiểu biết về việc xây dựng các hệ thống hiệu năng cao, có khả năng scale. 
– Hiểu biết và làm việc với websocket, gRPC.
– Hiểu biết về PostgreSQL, MongoDB.
– Hiểu biết về Docker và làm việc trên Ubuntu là một lợi thế.