Báo chí và Truyền hình

Là một ngành dọc đặc biệt, sở hữu nhiều dữ liệu âm thanh lên đến hàng trăm triệu giờ, Truyền hình là đơn vị tạo ra nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người.

bulletCreated with Sketch.

Hỗ trợ tạo phụ đề tiếng việt

Tự động tạo phụ đề tiếng việt. Hỗ trợ người khiếm thính có thể xem TV 24/7

  • Productivity: Reduce transcribing time after the meeting.
  • Transparency: Ensuring objectivity when recording minutes.
  • Data Digitization: helps store and search content quickly and easily.
  • Ease of Control: double check the corresponding text and audio when needed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

bulletCreated with Sketch.

Số hiệu hoá dữ liệu âm thanh

Số hóa dữ liệu âm thanh. Dễ dàng tìm kiếm tài liệu lịch sử của nhiều năm trước.

  • Productivity: Reduce transcribing time after the meeting.
  • Transparency: Ensuring objectivity when recording minutes.
  • Data Digitization: helps store and search content quickly and easily.
  • Ease of Control: double check the corresponding text and audio when needed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit