Chính phủ và Doanh nghiệp

Là những đơn vị có các hoạt động hành chính phức tạp, nhiều cuộc họp, nhiều văn bản / công văn / chứng từ, sử dụng nhận dạng giọng nói giúp công việc trở nên dễ dàng, bớt nhàm chán và trải nghiệm tốt hơn.

bulletCreated with Sketch.

Hỗ trợ công việc hành chính

Hỗ trợ công việc hành chính Các buổi họp thường vụ hay các phiên chất vấn, tất cả đều được chuyển từ giọng nói thành văn bản, Công việc lặp đi lặp lại trở nên thú vị hơn, dành nhiều thời gian vào những việc quan trọng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Productivity: Reduce transcribing time after the meeting.
  • Transparency: Ensuring objectivity when recording minutes.
  • Data Digitization: helps store and search content quickly and easily.
  • Ease of Control: double check the corresponding text and audio when needed.
Play Video
bulletCreated with Sketch.

Nhập văn bản bằng giọng nói

Nhập văn bản bằng giọng nói Các cơ quan chính quyền, ngân hàng hay các doanh nghiệp lớn, khi khách hàng / người dân không phải ai cũng có thể đánh máy, thì công cụ nhập văn bản thành giọng nói giúp tạo trải nghiệm công việc hành chính trở nên thú vị hơn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Productivity: Reduce transcribing time after the meeting.
  • Transparency: Ensuring objectivity when recording minutes.
  • Data Digitization: helps store and search content quickly and easily.
  • Ease of Control: double check the corresponding text and audio when needed.
Play Video