Gỡ băng Phiên họp chất vấn Sáng 7/11/2019

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

 Quốc hội làm việc sáng nay tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Trước hết Trước hết, xin mời Bộ trưởng sẽ trả lời những câu hỏi chất vấn chiều ngày hôm qua  

Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Bộ công thương)

Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo Chủ toạ Kính thưa đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước trong ngày hôm qua. Chúng tôi đã nhận được trong phiên chất vấn là mười bốn câu hỏi tôi xin được lần lượt báo cáo với các đại biểu một số vấn đề nêu trong các phiên chất vấn ngày hôm qua một số vấn đề chung đã được nêu trong trong ngày hôm qua. Tôi xin nói lướt vào sim sẽ cập nhật nhanh thông tin để bổ sung không nói cụ thể báo cáo trước tiên đối với ý kiến của đại biểu Nguyễn Tiến, sinh hoà bình có nêu lên vấn đề về quản lý các xuất xứ cũng như chứng nhận xuất xứ của Việt Nam chống việc gian lận thương mại và gian lận xuất xứ của hàng Trung Quốc cũng như của các nước thứ ba trong việc lợi dụng số của Việt Nam trong các ưu đãi thương mại kể cả trong xuất nhập khẩu cũng như trong tiêu thụ tại thị trường trong nước về vấn đề này. Chúng tôi mưu sinh vệ sinh chúng ta hiện nay đang thực thi hàng loạt các quy định của Luật pháp rất quan trọng liên quan về vấn đề tiêu thụ tại thị trường trong nước cũng như trong hoạt động xuất nhập khẩu Trước hết là Luật quản lý ngoại thương hai luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Thứ ba, về Luật Hải quan và các Nghị định hướng dẫn phạm vi quản lý địa bàn hải quan cũng như các hàng hoá nhập khẩu liên quan đến Luật Hải quan này Thứ tư, Luật Quản lý thuế thứ năm là Pháp lệnh Quản lý thị trường Thứ sáu là Luật chấm chất lượng sản phẩm hàng hoá và Nghị định 43 cũng trong khuôn khổ của luật này. Tại sao tôi nói nhiều văn bản quy phạm pháp luật này. Bởi vì nó đều liên quan đến việc điều chỉnh các hoạt động trong thương mại, chấm trong nước cũng như liên quan đến hoạt động thương mại quốc tế Trước hết đối với Luật quản lý ngoại thương, Luật Cạnh tranh, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bộ Công Thương đang thực thi chức năng quản lý nhà nước đã thực hiện việc ban hành báo cáo với Chính phủ và ban hành Nghị định 71 quy định chi tiết của Luật Quản lý ngoại thương Đây là luật rất quan trọng là Nghị định  rất quan trọng, hướng dẫn cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về thương mại quốc tế và cấp cấp giấy chứng nhận xuất xứ có cơ sở cấp xuất xứ của Việt Nam cho các sản phẩm xuất khẩu đi các thị trường chúng ta được hưởng ưu đãi thương mại về thuế quan trong Hiệp định đó đồng thời chúng tôi đã có những hướng dẫn cụ thể  để cụ thể hoá những việc tổ chức triển khai thực hiện cũng như tăng cường kiểm soát việc cấp CO chứng nhận xuất xứ này. Cái thứ hai chúng tôi tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới cộng đồng doanh nghiệp để phòng tránh ngăn chặn về hành vi chuyển tải hàng hoá và gian lận thương mại đặc biệt như trong báo cáo ngày hôm qua để chủ động hơn nữa trong bối cảnh mới khi chúng ta đang phải đối mặt nhiều nguy cơ gian lận hàng hoá của nước ngoài đối với xuất xứ của Việt Nam trong thương mại quốc tế Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 824 ngày 4 tháng bảy năm 2019 là đề án đề án để tăng cường quản lý nhà nước về chống lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ với mục tiêu là tăng cường quản lý nhà nước đối với tất cả các khâu trong liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư nước ngoài để ngăn chặn những hành vi gian lận thương mại đồng thời Bộ Công thương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để quy định cụ thể về xuất xứ hàng hoá lưu thông trong nước đây báo cáo Quốc hội Quốc hội và đại biểu và tuyển sinh   trên thực tế chúng ta ngoài những văn bản kiến nghị định 31 hướng dẫn về Luật quản lý ngoại thương chúng ta còn có Nghị định 43 để   quy định những nội dung điều chỉnh trong việc chứng nhận nhãn mác ghi nhãn mác và cũng như các hàng hoá sản phẩm lưu thông trong nước nhưng tất nhiên trên thực tế có văn bản 43 giao trách nhiệm cho các doanh nghiệp, các nhà sản xuất tự kê khai và ghi nhãn mác hàng hoá cũng như phần xuất xứ hàng hoá và phục vụ cho lưu thông trong nước, thị trường trong nước và trên trên thực tế. Chính vì vậy, trong một thời gian dài đã diễn ra bước đầu những hành vi có dấu hiệu gian lận thương mại và xuất xứ lừa dối người tiêu dùng chúng ta đã từng chứng kiến vụ Khaisilk trong một thời gian trước kia cũng sau này có những câu chuyện chưa rõ ràng trong câu chuyện hướng dẫn về ghi xuất xứ với hàm lượng như thế nào trong phần giá trị gia tăng trong sản xuất nội địa dẫn đến có vướng mắc cho một số doanh nghiệp mà trong đó đã chứng kiến câu chuyện như của Chính vì vậy ngay từ năm 2018, Bộ Công Thương đã chủ động báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để đề xuất việc xây dựng một văn bản pháp quy hướng dẫn cụ thể hơn nữa chấm việc ghi chứng nhận xuất xứ cho các sản phẩm hàng hoá sản xuất tại Việt Nam và lưu thông tại thị trường trong nước xác định là một việc khó nên Bộ Công Thương cũng đã báo cáo và xin ý kiến các bộ, ngành để tổ chức xây dựng Thông tư dưới hình thức mở và có sự tham gia đóng góp của các bộ, ngành, cơ sở pháp lý cũng như cả về nội dung điều chỉnh trong các chủ thể của hoạt động này và sau gần 1 năm xây dựng tôi đã hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng hoá cho sản phẩm lưu thông tại thị trường trong nước và đang tổ chức lấy ý kiến đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông  và tổ chức lấy ý kiến phản biện của xã hội của doanh nghiệp của người dân của các tổ chức hiện nay đã qua qua 2 vòng đó là những ý kiến đóng góp đa dạng và tôi đã đầy đủ tuy nhiên cũng có một số ý kiến đã cho thấy phạm vi điều chỉnh của Thông tư này cần phải nghiên cứu kỹ hơn nữa để tránh tình trạng nó có thể ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta trong các hoạt động thương mại quốc tế. Bởi vì cả Thông tư này và Thông tư hướng dẫn Nghị định 31 sẽ đều có chung nền tảng là dựa trên bộ quy tắc xuất xứ và tổ chức thương mại thế giới khả quan và hướng dẫn và vì vậy nếu nếu như các tổ chức nước ngoài và ta có thể căn cứ vào việc này để có thể có siết chặt trong nữa hoặc gây khó khăn trong việc được chứng nhận ưu đãi các sản phẩm xuất khẩu đi nước ngoài có xuất xứ Việt Nam. Đây là vấn đề vấn đề cần phải nghiên cứu Cái thứ hai là tuỳ trong từng lĩnh vực trong từng ngành sản xuất các sản phẩm hàng hoá lại có những đặc thù có tính chất khác nhau và vì vậy cơ sở như thế nào để tạo ra giá trị gia tăng thực sự hữu ích và cần thiết để đảm bảo quá trình hội nhập và phát triển trong giai đoạn trong giai đoạn tới đây. Thật sự nó sẽ bền vững và đạt được yêu cầu còn đặt ra cho văn bản pháp quy mới đang xây dựng và còn nhiều vấn đề khác nữa vì thời gian qua tôi không báo cáo đầy đủ sẽ có báo cáo cụ thể so với Quốc hội. Nhưng chúng tôi đang rất cầu thị tiếp tục cùng với phối hợp với Ban soạn thảo và các bộ, ngành, các cơ quan chức năng để tiếp thu ý kiến đóng góp sơ bộ bước đầu để tiếp tục hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh báo cáo với đại biểu Bộ Công Thương cũng đã triển khai nhiều chương trình, đề án có nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối sản phẩm hàng hoá trong nước trong nước  Ví dụ như đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của giai đoạn 2014-2020, Đề án này Bộ Chính trị đã thông qua và trực tiếp Mặt trận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trụ trì và cùng có sự phối hợp các bộ, ngành, Bộ Công thương và trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực  các chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020  chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020  chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2016-2025 chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020, dự án án bảo đảm an toàn thực phẩm v chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2020  cũng như đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngoài ra, hiện nay Bộ Công thương còn lồng ghép triển khai nhiều chương trình, đề án khác để hỗ hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực sản xuất Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. Tất cả những nội dung này cũng đều được nêu rõ trong các đề án lớn của Chính phủ cũng như trong các hoạt động quản lý nhà nước và được lồng ghép trong phối hợp với các chương trình khác của Chính phủ cũng như cũng như các bộ, ngành và để làm tốt hơn nữa. Trong thời gian tới thì chắc chắn sẽ cần phải có sự tham gia phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành như tài chính, khoa học và công nghệ thông tin và truyền thông, Ngân hàng đầu tư  đối với ý kiến của đại biểu Mai Sỹ Diến của Thanh Hoá nêu lên vấn đề về sản phẩm của Nhật trong nhôm trong trong Kho ngoại quan của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như hôm qua. Chúng tôi đã báo cáo sơ bộ đối với câu chuyện này chuyện này thì thực tế qua thông tin sản phẩm quốc tế, chúng ta đã nắm được sự việc này ngay từ cuối năm 2016 và đến đầu năm 2017. Ngay  ngay đầu năm 2017 Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Bộ Công an chức đoàn đi kiểm tra tại Vũng Tàu trên thực tế thì lúc đó chúng ta biết rằng doanh nghiệp của một doanh nghiệp  của Úc nhưng người Trung Quốc đầu tư tại Vũng Tàu và nhập khẩu rất nhiều nhôm nói chung cũng như hình để đưa về khu kho ngoại quan và khu chế xuất để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu qua kiểm tra trên thực tế thời điểm đó chúng ta thấy rằng các hoạt động xuất khẩu nhôm này thì chưa có gì đột biến trích xuất khẩu sang phần lớn các thị trường khác và thị trường Mỹ thì không đáng kể trên thực tế 82% các sản phẩm xuất khẩu  lúc đó của doanh nghiệp này đi không phải xin cấp CO chứng nhận xuất xứ trừ lúc đó thị trường hoa kỳ có đánh thuế đối với mặt hàng nhôm của Trung Quốc các thị trường khác không có thuế. Như vậy Vì vậy trên thực tế Hoa Kỳ Thị trường Hoa Kỳ lúc đó có khối lượng xuất khẩu rất thấp chỉ khoảng 10% tổng lượng xuất khẩu  lúc đó giá trị xin cấp Co của Việt Nam chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng số 10% sau khi kiểm tra chúng tôi cũng chưa phát hiện ra Lúc đó, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện ra những sai phạm  trong công tác cấp CO cũng như thực tế của các sản phẩm được xuất xứ Việt Nam  bởi vì lúc đó là nhôm nhập khẩu về cấu hình và thỏi từ Trung Quốc về việc chưa được xử lý để phục vụ cho xuất khẩu từ các nguồn khác. Vì vậy vậy thì Bộ Công Thương cũng đã trao trao đổi với Bộ Tài chính và đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo, tăng cường giám sát  các biến động bất thường liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp này cũng như lô nhôm này  đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng, nhất là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khi cấp CO phải kiểm soát thật nghiêm khắc chặt chẽ những tiêu chuẩn, tiêu chí chung  chí trung trong cấp CO xuất khẩu đi thị trường Hoa Kỳ Chính vì vậy báo cáo Quốc hội  Quốc hội và đại biểu Mai Sỹ Diến Từ đó đến nay năm 2010 đến nay thì trên thực tế hoạt động xuất khẩu từ các doanh nghiệp này đi sản phẩm nhôm nước từ nguồn nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc đã không đáng kể và hầu như không có thị trường hoa kỳ và không gây ra những vướng mắc đến vấn đề trong quan hệ thương mại quốc tế Hoa Kỳ nhưng đồng thời một số ý kiến đại biểu nêu lên câu chuyện liệu sẽ có lợi dụng để chuyển thành hàng hoá tiêu thụ  tiêu thụ tại thị trường Việt Nam hay không? báo với đại biểu liên quan đến Luật Hải quan năm 2014. Kho ngoại quan là khu vực kho bãi lưu giữ hàng hoá đã làm thủ tục hải quan để xuất khẩu ra nước ngoài và Hoằng hoá đưa vào Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài cũng như nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định  theo quy định của Điều 61 hàng hoá gửi kho ngoại quan được lưu giữ trong thời gian không quá 12 tháng và nếu quá thời gian này có lý do chính đáng thì mới được Cục trưởng Cục Hải quan quản lý kho ngoại quan gia hạn không quá 12 tháng. Vì vậy cơ quan chức năng của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện những biện pháp giám sát chặt chẽ  nghiêm túc với những hoạt động tại khu kho ngoại quan đối với việc nếu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm của doanh nghiệp này trong chế biến nhôm chắc chắn chắc chắn là chúng ta phải thực thực hiện việc áp thuế đối với tương tự như thuế nhập khẩu đối với các nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tiêu dùng trong nước Việt Nam đấy là trách nhiệm của các cơ quan chức năng sẽ thực thi báo cáo với đại biểu Hoàng Quang Hàm tỉnh Phú Thọ nêu ý kiến của đại biểu nêu về vấn đề những mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và những nội dung lý do trong thời gian vừa qua chúng ta chưa đạt được mục tiêu của Đại hội 11 đã nêu cũng như những mục tiêu trong chiến lược công nghiệp hoáhiện đại hoá đã nêu nhất là liên quan đến 3 cái ngành tôn trọng các ngành, cơ khí quan trọng cũng như Ctcp, cơ khí trong nông nghiệp và cơ giới hoá trong nông nghiệp Bộ trưởng có hỏi thêm đại biểu Quốc hội có hỏi thêm là nên tập trung những ngành nào và đột phá chúng tôi xin báo cáo sơ bộ như thế này có rất nhiều thực tế đang tồn tại trong phát triển công nghiệp cũng như công nghiệp cơ khí của Việt Nam Trước hết là điểm xuất phát quá thấp so với mặt bằng chung của các nước khi chúng ta  đang phải đối mặt với hội nhập sâu rộng và cả cách mạng 4.0 thực tế đi chậm sâu hơn các nước trong khu vực từ 2 đến 3 thế hệ của công nghệ trong công nghiệp hoá Cái thứ hai chúng ta bản thân chúng ta chưa chưa xây dựng và thiết lập được một hệ sinh thái khởi nghiệp  cho các ngành sản xuất vật chất, trong đó các ngành công nghiệp Như vậy thì môi trường thuận lợi cho các ngành công nghiệp, cơ khí và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng như các ngành khác còn chưa có điều kiện phát triển đặc biệt. Như vậy, qua sự môi trường sinh thái chưa có thì chúng ta thấy sự quan tâm chung của xã hội cho các môi trường sản xuất công nghiệp sản xuất vật chất rất hạn chế mà xuất hiện rất rõ ngay từ trong khâu đào tạo nguồn nhân lực của ta số lượng sinh viên nguồn đầu vào của các nguồn nhân lực của chúng ta hầu như cũng bị lệch và có sự thu hút rất ít với các sinh viên tham gia nghiên cứu và được đào tạo về công nghiệp công nghệ các lĩnh vực sản xuất vật chất mà đó là của các lĩnh vực dịch vụ của ngành kinh tế thương mại chưa kể những cơ chế và khuôn khổ chính sách tiếp tục tạo dựng môi trường sinh thái này một hệ sinh thái này cũng chưa đủ mạnh để tạo ra cái khởi nghiệp của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ vốn đòi hỏi vốn đầu tư và trình độ công nghệ mức cao sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam  cái dung lượng của thị trường như hôm qua. Tôi đã báo cáo với Quốc hội và với hàm cũng bị hạn chế nên. Vì vậy, các doanh nghiệp chưa có điều kiện để tiếp cận được với thị trường thuận lợi và cuối cùng là hội nhập mở ra cơ hội nhưng cũng nhưng cũng lại gần chúng ta rất nhiều khó khăn về dư địa trong các chính sách, đặc biệt là những cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như cho phát triển thị trường về công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí và các ngành công nghiệp nói chung thế nhưng rõ ràng có những nguyên nhân mà chúng tôi nhìn nhận. Trước hết là nguyên nhân chủ quan  là do các công tác quản lý Nhà nước việc chúng ta đã có chủ trương của Đảng cũng như là đúng hướng hướng chiến lược phát triển Nhà nước cụ thể hoá trên thực tế thời gian qua chưa thực hiện rất nhiều còn chưa có sự đồng bộ Trong đó có trách nhiệm của cơ quan đầu mối quản lý nhà nước, Bộ Công thương  Thứ hai là có sự chậm trễ và có tâm lý thụ động và chưa có sự năng động hơn nữa của cộng đồng doanh nghiệp các ngành, trong đó các Hiệp hội ngành hàng và sự chủ động của doanh nghiệp tiếp cận với hiện tượng này cũng chưa thông qua chuẩn bị kỹ quá nên học tương đối dài chúng tôi sẽ nói ngắn hơn  định hướng thời gian tới theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ phải tập trung quyết liệt cho ngành công nghiệp, cơ bản và các ngành công nghiệp quan trọng như cơ khí chế tạo hay là các ngành công nghiệp công nghiệp hỗ trợ đặc biệt là những ngành công nghiệp hạ nguồn rất quan trọng như công nghiệp năng lượng công nghiệp đóng tàu công nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị  ngành công nghiệp ôtô.  nhưng bên cạnh đó phải khai thác tốt những cơ hội của các hiệp định thương mại tự do ngay. Ví dụ về những chuỗi giá trị mới trong cơ khí chế tạo ô tô có điều kiện để tiếp cận với những thị trường bên ngoài trên thị trường lớn hơn dung lượng để phát triển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp hỗ trợ và sắp tới nhưng cái quan trọng quan trọng cuối cùng chúng ta phải tổ chức thực hiện các chính sách và các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, nhất là quan điểm chỉ đạo của Chính phủ đã thể hiện rõ trong Nghị định về công nghiệp hỗ trợ các chiến lược về ô tô cũng như một số các chiến lược, chính sách trong ngành công nghiệp khác cái này sẽ rất cần sự vào cuộc của các bộ, ngành và đông đảo để đảm bảo hiệu quả  Báo cáo với đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Quảng Bình liên quan đến các dự án, năng lượng tái tạo chậm tiến độ báo cáo đại biểu Ngoài các dự án đã được duyệt và đưa vào thực hiện để thực hiện theo Quyết định 11 của Thủ tướng với công suất phát lên tới gần 5.000 Mw hiện nay chúng ta còn có là gần 260 dự án điện mặt trời với tổng công suất khoảng độ tới 28300 Mw đang chờ đợi để được đưa vào quy hoạch cũng như  tương tự như vậy là có 150 dự án điện gió với khoảng 4800 Watt đang đợi phê duyệt Ngoài ra còn có 8 dự án lớn về điện khí nhập khẩu và cũng đang được nghiên cứu và báo cáo trình Chính phủ, trong đó có 3 vụ năng lượng hôm qua, chúng tôi đã báo cáo với Quốc hội đang trình Thủ tướng và như vậy Như vậy thì chưa kể đến các dự án lớn khoảng hơn 300 dự án về hệ thống hạ tầng, trong đó được chuyển tải điện trạm biến áp đang cần được bổ sung vào quy hoạch để đảm bảo giải toả công suất và như vậy  thì sau khi có chủ trương hướng dẫn của Quốc hội về giải thích pháp luật hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành tổng hợp dự án thẩm định dự án để đưa vào dự án có quy hoạch thích hợp để bổ sung cho việc trong quy hoạch để tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2020 để đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh tế của đất nước thế còn đối với điện gió báo cáo với đại biểu sau 6 tháng 11 năm 2021 thì sẽ áp dụng  áp dụng theo cơ chế khuyến khích mới này Chính phủ sẽ có văn bản chỉ đạo để đảm bảo cơ chế mới vẫn khuyến khích phát triển và khắc phục được những mặt hạn chế và phát huy tính tích cực của cơ chế trước đây nhưng đồng thời cũng tạo nên môi trường công bằng và minh bạch cho tất cả các nhà đầu tư liên quan, kể cả trong điện mặt trời sắp tới sẽ thực hiện như vậy, kể cả trong những phương án thực hiện tổ chức đấu thầu cho dự án điện mặt trời báo cáo với đại biểu Nguyễn Huy Thái của tỉnh Bạc Liêu liên quan đến điện khí hoá lỏng bạc liêu  chúng tôi xin báo cáo cụ thể như thế này là dự án này là trong quy hoạch. 7 Tổng quy hoạch tổng sơ đồ. 7 Điều chỉnh  chúng ta đã có nhà máy nhiệt điện cái cùng ở Bạc Liêu  và được đưa vào dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2029 và đây là dự án điện dự phòng cho bộ cũng như cả nước Tuy nhiên, dự án này thì đã được đưa ra khỏi quy hoạch  sơ đồ 7 Hiệu chỉnh vào tại tại văn bản số 32 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 Vì vậy, dự án mới của tỉnh Bạc Liêu  báo cáo Bộ Công thương tại Tờ trình 218 ngày 2 tháng 12 năm 2018 về xây dựng nhà máy điện khí bạc liêu và đất đã được Bộ Công thương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xem xét để sớm đưa vào bổ sung trong quy hoạch điện để phục vụ cho mục tiêu phát triển nội địa ngay cái tháng 12 năm 2018 Bộ Công Thương đã triển khai việc tổ chức xin ý kiến   của các bộ, ngành để thẩm định và tổng hợp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để thực hiện theo quy định pháp lý để bổ sung quy hoạch và triển khai thực hiện. sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành Mặc dù còn thiếu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quốc phòng ngày 7 tháng 3 năm 2019. Bộ Công Thương đã có văn bản 1480 báo cáo Chính phủ  báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung nhà máy điện này và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để có cơ sở triển khai thực hiện chủ trương đầu tư ngày hai ngày 29 tháng 8 năm 2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp để xem xét các đề nghị của Bộ Công thương bổ sung quy hoạch này và các quy hoạch liên quan có liên quan các khu vực Long Sơn Cà Ná, Phó Thủ tướng Thủ tướng tôi đã có thông báo kết luận và yêu cầu Bộ Công thương phải rà soát, đánh giá tổng hợp bổ sung một số khía cạnh có liên quan đến cả nhà máy Điện Bạc Liêu cũng như các giải pháp để đảm bảo đánh giá về hiệu quả và cũng như tác động chung đến cân đối điện và mặt bằng giá điện và rất nhiều vấn đề khác liên quan ngày 23 tháng 9 năm 219. Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các Bộ liên quan như Công an quốc phòng để lấy các ý kiến bổ sung với các dự án này và sau đó ngày 30 tháng 10 năm 2009, Bộ Công Thương đã có văn bản 8224 gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo việc hoàn thiện báo cáo nội dung liên quan đến các trung tâm điện lực này, trong đó có dự án nhà máy điện Bạc Liêu như vậy vậy thì Bộ Công thương báo cáo với đại biểu Quốc hội đã thực hiện khẩn trương có hai lần báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bổ sung quy hoạch dự án  hiện nay  Chính phủ sẽ xem xét sau khi có ý như tôi đã nói tổng hợp theo hướng dẫn của Thường vụ Quốc hội về luật pháp sẽ xem xét để bổ sung quy hoạch để triển khai thực hiện thời gian tới.

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

Riêng dự án điện gió bạc liêu Bộ trưởng cũng cho Đoàn đại biểu Quốc hội Bạc Liêu cũng biết tôi biết là  sau giờ thì giải quyết rất chậm 18 tháng đầy đủ hết các thủ tục đầu tư ý kiến kiến của Chính phủ ý kiến của bên Uỷ ban thường vụ cũng đã xem xét việc này vì người ta kêu rất nhiều  như tôi bây giờ cũng nói chung chung là sẽ xem xét thì rất khó. Đây là một dự án của khu vực đồng bằng sông Cửu Long   đề nghị Bộ trưởng có thể nói là trong cuối từ giờ tới cuối năm có giải quyết được dự án này hay sao

Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Bộ công thương )

 Báo cáo Chủ tịch Quốc hội báo cáo báo cáo Chủ tịch Quốc hội báo cáo Thủ tướng với các đại biểu Quốc hội chúng tôi vừa báo cáo xong. Chúng tôi chúng tôi đã báo cáo 2 lần với Quốc hội, Chính phủ Chính phủ hiện nay theo ý kiến gì kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Chúng tôi đã hoàn hoàn tất báo cáo bổ sung cuối cùng tất cả các khía cạnh liên quan đến 3 khu vực này. 3 Trung tâm Điện lực này hiện nay đang đợi đang đợi Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ thường trực Chính phủ cho ý kiến  ngay sau khi có ý kiến bổ sung Bộ Công thương sẽ triển khai thực hiện việc triển khai dự án.  Về thời điểm để tổ chức thực hiện bản thân Bộ Công thương cũng rất mong muốn sớm có được quyết định tổ chức triển khai dự án trên thực tế là chúng ta đang thiếu điện và đang rất cần những trung tâm này cũng đã được nghiên cứu và đầy đủ trong các báo cáo trong báo cáo trình lên cho các bộ, ngành cũng như báo cáo Thủ tướng Chính phủ tôi báo cáo Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí đại biểu các đại biểu Quốc hội tôi chắc cũng không thể nói được là thời điểm nào vì cái này ta sẽ đợi Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến và sau đó đó sẽ triển khai theo đúng quy định và hy vọng sẽ sớm được thực hiện việc này vào đầu năm 2020. Điểm như theo hiểu biết của tôi Vấn đề này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ trả lời bổ sung sau phiên chất vấn Bộ trưởng báo cáo với Quốc hội đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé hiện nay có vấn đề liên quan đến các cơ cạnh tranh và những cơ hội cho sản phẩm của nông sản liên quan đến hàng rào kỹ thuật chúng tôi xin báo cáo Quốc hội Thứ nhất, liên quan đến cái hàng rào kỹ thuật khi trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do Bộ Công thương đã phối hợp cùng các bộ, ngành có liên quan, nhất là các bộ như Bộ Khoa học và Công nghệ các Bộ, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để đàm phán về các nội dung liên quan đến các Tv Tbt, tức là các hàng rào kỹ thuật và theo Theo đó, các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật trong các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký thì luôn luôn đảm bảo một là phải phù hợp với thông lệ quốc tế theo các nguyên tắc cơ bản có đi có lại không phân biệt đối xử. 2 Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong nước Thứ ba là hướng tới việc giữ lợi thế của doanh nghiệp sản xuất trong nước, doanh nghiệp xuất khẩu trong các ngành hàng mà Việt Nam có thế mạnh Vì vậy trong thời gian vừa qua ta đã bên cạnh việc ký kết các hiệp định thương mại tự do chấm trong ngành công thương triển khai. Chúng tôi đã triển khai một số hoạt động có kết quả cụ thể như sau hiện nay trong ngành công thương có 3930 tiêu chuẩn Việt Nam chấm 12. Lĩnh vực chủ yếu gồm cơ khí chế tạo diệt và giày da hoá chất khai thác mỏ khoáng sản, dầu mỏ và các công nghệ liên quan đến kim Thuỷ Tinh Gốm sứ và tất cả tất cả các ngành hàng phục vụ cho công nghiệp tiêu dùng trong nước Bộ Công Thương đã ban hành lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành công thương đến năm 2025 cũng như liên tục rà soát, kiểm tra ban hành danh mục mặt hàng kèm theo Mã Hs để thực hiện kiểm tra chuyên ngành và theo hướng tiếp tục cải cách để cắt giảm điều kiện kiểm tra chuyên ngành nhưng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước Tuy nhiên, ngay bản thân trong các chương trình hành động ngay sau khi Chính phủ ban hành sau khi các Hiệp định Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực đều đã bao gồm các nhiệm vụ của các Bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn các hàng rào kỹ thuật để đảm bảo nâng cao chất lượng của sản phẩm hàng hoá cũng như bảo vệ các ngành sản xuất trong nước đáp ứng được yêu cầu của đời sống nhân dân đặc biệt, trong đó lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ là một lĩnh vực và sẽ có rất nhiều tác động của cạnh tranh từ bên ngoài cũng như cạnh tranh từ bên ngoài liên quan đến năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của chúng ta. Chính vì vậy vậy thì như đại biểu Nguyễn Kim Bé nói các sản phẩm nông nghiệp của ta. Nếu như không tính toán để có điều kiện cụ thể thông qua hàng rào kỹ thuật để đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng của sản phẩm, đặc biệt là vượt qua các hàng rào kỹ thuật của các nước  cũng như các tiêu chuẩn của SPS trong mở cửa thị trường chắc chắn sẽ rất khó khăn Bên cạnh đó là nếu chúng ta không chủ động nghiên cứu để ban hành sớm các hệ thống hàng rào kỹ thuật trong các lĩnh vực của nông sản  các thực phẩm chế biến tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ tại thị trường Việt Nam cũng sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các sản phẩm hàng hoá của các nền kinh tế phát triển và có năng lực cạnh tranh cao hơn.  Ví dụ như Úc, New Zealand, Canada, Chi Lê, các ngành chăn nuôi của họ đều phát triển rất cao và các sản phẩm như lợn, gia cầm, các đàn gia súc đại gia súc  gì cũng đều là nguy cơ gây áp lực rất lớn cho cạnh tranh trong nước đối với sản phẩm của ngành nông nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy  chúng tôi cho rằng trong thời gian tới các bộ, ngành cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc hoàn thiện hệ thống hàng rào kỹ thuật căn cứ vào trình độ phát triển năng lực của chúng ta cũng như chủ trương định hướng trong hội nhập quốc tế quốc tế và các cam kết hội nhập đặc biệt như chúng ta đã có những bước đi rất cơ bản trong việc mở cửa thị trường sữa những tiêu tiêu chuẩn và quy chuẩn trong thực phẩm trong sữa nói chung là nền tảng để có điều kiện mở cửa được thị trường sữa của Trung Quốc như Bộ trưởng Cường ngày hôm qua đã đề cập đến và tạo ra sự nền tảng cho phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm của chúng ta  vậy thì việc này cần phải tiếp tục có sự phối hợp của các bộ ngành một cách đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực để vừa thực hiện những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cải cách hành chính, hoàn thiện môi trường kinh doanh doanh theo hướng thông thoáng gọn nhẹ và tinh giản  các điều kiện. Tuy nhiên, cũng cần đảm bảo yêu cầu hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong bảo vệ các ngành sản xuất và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.  báo cáo với đại biểu Huỳnh Thanh Phương của Tây Linh hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường sẽ được xoá bỏ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thời điểm này thì báo cáo với thực tế với đại biểu Phương và Quốc hội chúng ta khi ký kết tham gia Afta khu vực thương mại tự do của Asean có Hiệp định thương mại hàng hoá Atiga có hiệu lực có hiệu lực với cam kết  mở cửa thị trường đường bắt đầu từ năm 2018. Việt Nam là quốc gia cuối cùng trong Asean trong việc mở cửa thị trường cho các nước tham gia trong nội khối thế nhưng tuy nhiên trong thời gian qua như ngày hôm qua. Bộ trưởng Cường trả lời chúng ta thấy thực tế năng lực cạnh tranh của ngành đường đang rất hạn chế do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan  chủ quan bộ trưởng Cường đã nói nhưng chúng tôi cho rằng đây là nguyên nhân rất cơ bản vì nếu như chúng ta không vượt qua khắc phục được những nguyên nhân chủ quan này năng lực cạnh tranh của ngành đường sẽ tiếp tục còn kéo dài mức thấp và sẽ gây ra những hiệu quả hậu quả cho không chỉ ngành mía đường và cả người nông dân trồng mía và chuỗi sản phẩm của chúng ta. Những người tham gia trong chuỗi này, nguyên nhân  nguyên nhân khách quan thì có câu chuyện về các cạnh tranh từ các thị trường bên ngoài nhưng rõ ràng là năng lực cạnh tranh và lợi thế của họ lớn hơn hẳn từ Thái Lan, Brazil, Trung Quốc Úc hay Ấn Độ thế còn cái thứ hai là vấn đề và đường nhập lậu thì thực sự đang trở thành một nguy cơ lớn với quy mô nhập lậu rất lớn và đang được tổ chức ngày càng tinh vi và có thể càng ngày càng phức tạp Đây cũng là nội dung trong công tác quản lý nhà nước của lực lượng quản lý thị trường và của Bộ Công thương. Chúng tôi  cũng có những dự án và có kế hoạch triển khai cụ thể để phối hợp cùng với ngành mía đường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bảo vệ thị trường mía đường trong nước. Thứ ba liên quan, cơ chế mở cửa thị trường đường về nguyên tắc về cam kết quốc tế trong Atiga nên phải thực hiện và báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp của Hội đồng kinh tế của Asean liên tục trong 2 năm 2018  và 2019 các nước đều phản ứng chính thức với chúng ta về việc chúng ta lùi thời hạn mở cửa thị trường đường này theo ý kiến của Hiệp hội mía đường của Bộ Nông nghiệp, Bộ Công thương đã tổng hợp và đã phân tích báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chính thức cho lùi thời hạn  mở cửa thị trường mía đường  đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhưng khi thông báo cho Asean, các nước đều phản ứng rất mạnh mẽ và thậm chí có nguy cơ họ sẽ tiếp tục phản ứng dưới hình thức trừng phạt hoặc là họ rút lại những cam kết của mở cửa thị trường các lĩnh vực khác của họ đối với chúng ta thế nhưng đến nay  nước các nước Asean thì cơ bản đã đồng thuận chấp nhận cho Việt Nam mở cửa vào ngày 1 tháng 1 năm 2020  vậy, nếu như chúng ta tiếp tục mà lùi nữa và không thực hiện mở cửa thì sẽ gây ra những ảnh hưởng rất xấu đến tiến trình hội nhập và nhất là việc thực thi các hiệp định khác. Hiệp định thương mại tự do chúng ta đã ký kết những đối tác khác, đặc biệt biệt năm 2020, báo cáo với Quốc hội Việt Nam sẽ là Chủ tịch của Asean Đ, Chủ trì các chương trình hoạt động của cấp cao Asean tại Hội nghị và các hoạt động tại Việt Nam Vì vậy, Chính phủ đã thống nhất tiếp tục thực hiện quyết định mở cửa thị trường thị trường đường vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 Tuy nhiên, đây cũng báo cáo với Quốc hội và đại biểu Nguyễn Thanh Phương đối với trong hội nhập thì còn có cơ chế  những công cụ pháp lý để đảm bảo bảo vệ được kế hoạch sản xuất trong nước là cơ chế về sế Vargas Phòng vệ thương mại và nếu như trong một thời điểm sau khi mở cửa thị trường. Nếu các đường nhập khẩu nhập vào Việt Nam mà gây ra đe doạ nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nước và lợi ích của người dân trong nước có quyền quyền áp dụng cơ chế phòng vệ áp thuế tự vệ cho các sản phẩm nhập khẩu để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước và như vậy thì chúng tôi cam kết với Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội mía đường bộ nông nghiệp và cũng như các chủ đề trong  ngành công nghiệp mía đường để có những giải pháp cụ thể và kịp thời Trong đó có cả đấu tranh chống buôn lậu, ngăn chặn nhập khẩu đường gian lận vào Việt Nam cũng như bảo vệ bằng các biện pháp pháp lý cho ngành sản xuất nước. Tuy nhiên, biện pháp tái cơ cấu nâng cao hiệu quả cạnh tranh năng lực cạnh tranh của ngành đường cơ bản để đảm bảo hiệu quả chung  chúng tôi. chúng tôi xin đề cập đến câu hỏi của đại biểu Huỳnh Cao Nhất Bình Định chúng tôi tôi cũng xin cảm ơn đại biểu và đã nói  nói về dự án này. Vì đây là dự án quan trọng trong vùng nông thôn miền núi khó khăn và hải đảo khó khăn đối với Xã Đảo Nhơn Châu thì đây là dự án mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao chủ trương cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan khởi công vào cuối quý I 2018 đến nay báo cáo với đại biểu Quốc hội dự án được chính thức giao lại cho Ubnd tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư và sau đó  vì khó khăn của ngân sách vốn của địa phương nên đã chuyển dự án do Tập đoàn Điện lực làm chủ đầu tư và Bộ Công thương đã phối hợp các bộ, ngành huy động được nguồn vốn Oda từ Liên minh châu Âu. Gói đầu tiên như hôm qua. Báo cáo với Quốc hội đã huy động huy động được bố trí ngay cho dự án của đảo Nhơn Châu ngày 16 tháng 7 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, bổ sung ngân sách nhà nước của trung hạn  giai đoạn 2016-2020 để vào năm 2019 để theo bố trí phần vốn đối ứng cho dự án với ngân sách trung ương là 280 tỷ đồng hiện nay thì báo cáo  cáo nghiên cứu khả thi của dự án với tổng mức đầu tư trên 351 tỷ đồng đã được Bộ Công thương phê duyệt với quy mô đầu tư cho 1 12,3 km. Đường dây 22 trên đất liền và 10 km. Tuyến cáp ngầm 22 kv xuyên biển hệ thống điện phân phối Như vậy thì các tài liệu và các phần chuẩn bị cho dự án đã hoàn tất và đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu và chúng tôi được biết biết đến giữa năm 2020 thì sẽ được đưa vào vận hành để đảm bảo phục vụ điện cho sinh hoạt của nhân dân trên đảo Nhơn Châu xin báo cáo viết để theo dõi và phối hợp trong việc kiểm tra thực hiện chúng tôi xin đề cập đến câu hỏi của đại biểu Bế Minh Đức của tỉnh Cao Bằng cũng liên quan đến dự án điện nông thôn thì dự án này thì hôm qua chúng tôi đã báo cáo Quốc hội do vướng mắc trong trần nợ công với câu chuyện chuyện huy động vốn nguồn tín dụng của các tổ chức tài chính quốc tế đã bị chậm trễ bị lùi về bây giờ thì hiện nay thì báo cáo với Quốc hội Chính phủ chúng tôi đá vẫn tiếp tục đàm phán và đã thu xếp nguồn vốn của hai tổ chức ngân hàng thế giới World Bank và Liên minh châu Âu và tha thiết mong Quốc hội và Chính phủ và Quốc hội sẽ cho phép căn cứ trên trần nợ công đã có khoảng an toàn để xem xét cho phép sử dụng các nguồn tín dụng dụng vay từ các định chế tài chính quốc tế này để phục vụ cho việc triển khai thực hiện. Như vậy thì chúng ta cần phải thông qua và có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung để kéo dài giai đoạn đến năm 2015 để triển khai triển khai thực hiện đảm bảo được yêu cầu yêu cầu, mục đích của chương trình báo cáo với đại biểu Phan Thị Mỹ Dung liên quan đến vấn đề lo đảm bảo thị trường bên ngoài cho các sản phẩm nông sản xuất khẩu, nhất là phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc báo cáo với đại biểu Quốc hội trên trong thời gian qua thì rau quả trái cây là một trong những mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh và trên thực tế đã phát triển mạnh tại thị trường Trung Quốc và một số thị trường quan trọng khác khác chứ không phải chỉ riêng Trung Quốc, kể cả Eu, Mỹ, Nhật Bản niu di lân và nhiều quốc gia khác Tuy nhiên, ở đây chỉ có mấy vấn đề mà chúng tôi xin đề cập đến là rau quả trái cây phần lớn là xuất khẩu thô chưa qua chế biến Như vậy căn cứ theo Ts chỉ còn vướng rất nhiều điều kiện để đảm bảo xuất khẩu chính ngạch  có điều kiện để đảm bảo sự ổn định thị trường. Như Bộ trưởng Cường hôm qua nói chúng ta làm với Trung Quốc từ rất lâu rồi, nhưng chúng ta mới chỉ có 9 mặt hàng rau quả trái cây được cấp phép xuất khẩu trực tiếp đã chính thức. Ngoài ra, hàng loạt các rau quả trái cây tiềm năng khác  chúng ta vẫn đang chờ đợi và chưa hoàn tất được khâu mở cửa thị trường.  cách thứ 3 khi chúng ta là hoàn tất các khâu mở cửa thị trường có nghĩa rằng những cái hàng rào kỹ thuật về thực phẩm an toàn thực phẩm cũng như các điều khoản khác của chúng ta vượt qua chúng ta sẽ ko  sẽ có cơ hội không chỉ tiếp cận thị trường Trung Quốc mà còn hàng loạt các thị trường khác trên thế giới vì Trung Quốc bây giờ họ cũng áp dụng chung những quy định chung của thương mại quốc tế và theo tập quán quốc tế. Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc tổ chức lại sản xuất như ngày hôm qua đã đề cập đến cho rau quả trái cây nói riêng và nông nghiệp nói chung là rất cơ bản quan trọng để đảm bảo năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế  chúng ta. nhất khai thác các fta quan hệ thương mại thuận lợi của chúng ta cái thứ hai cũng vì xuất khẩu rau quả trái cây và nông sản, trong đó có thanh lọc Thanh Long chủ yếu đi vào đường chính ngạch trước kia và mới đây đã được Trung Quốc chính thức. Tuy nhiên, nhiều hàng hoá được thông qua chủ yếu ba cái đường biên giới cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn là chính nên vì vậy khi vào mùa vụ của các sản phẩm gây tình trạng ùn ứ không sự phối hợp tại cửa khẩu thông quan của tỉnh Lạng Sơn với các địa phương tổ chức sản xuất mặt hàng tổ chức chưa tốt nên điểm thông quan tân thanh và các cửa khẩu quốc tế thì có hạn chế về năng lực, mức độ khoảng 2300 xe container. Một ngày nhưng vào thời điểm cao của thời vụ lên tới 5600 xe này. Chính vì vậy đã gây ra tình trạng ách tắc ùn ứ của thông qua Vấn đề thứ ba là mặc dù chúng ta đã có xuất khẩu chính ngạch nhưng cái khâu tổ chức sản xuất để thực hiện các hoạt động thâm nhập thị trường vẫn là thủ công và làm đơn giản mà tự chủ yếu là tự phát và thông qua các thương lái người Việt và Trung Quốc nên vì vậy vậy những yêu cầu cao yêu cầu mới của phía Trung Quốc liên quan đến truy xuất nguồn gốc liên quan đến đóng gói bao bì thì lại không đảm bảo nên dẫn đến tình trạng thông quan tại cửa khẩu luôn bị vướng vào những chi tiết kỹ thuật này và dẫn đến kéo dài thời gian về việc này. Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn để tổ chức điều phối và kể cả trong game trong phiên làm việc với bạn để nâng cao năng lực thông quan tại địa bàn nhưng cơ bản chúng tôi cho rằng các cơ quan các địa phương trong tổ chức sản xuất cần phải tiếp cận với thị trường theo đúng yêu cầu chung của họ tập quán quốc tế mà chúng chúng tôi vừa rồi Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp tổ chức hội nghị về phát triển xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc vào lúc 11 tháng 10 năm 2019 và đã có biên tập hàng loạt những ấn phẩm những hướng dẫn cụ thể cho các hiệp hội ngành hàng và các sản phẩm hàng hoá và các địa phương để hướng dẫn về cách tiếp cận thị trường và tổ chức trong xuất khẩu sang thị trường rất mạnh rất mong trong thời gian tới cũng có sự tổ chức tốt hơn trong sự phối hợp giữa Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể cho các địa phương nhưng cũng rất mong các địa phương cần chủ động trong tổ chức sản xuất nguồn hàng của mình cũng như gắn với việc đảm bảo những yêu cầu về truy xuất nguồn gốc cũng như đóng gói bao bì và cả những yêu cầu khác liên quan đến giao thương hàng hoá với thị trường Trung Quốc để đảm bảo giải pháp phát triển  Ngoài ra, một số dự án lớn về phát triển logictic tại vùng biên giới cũng như các hệ thống hạ tầng hỗ trợ cho thương mại giao thương với Trung Quốc cũng đang được Bộ Công thương triển khai khai theo chỉ đạo của Chính phủ xin báo cáo vào dịp khác thưa đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Lan Bắc Ninh đối với vấn đề về giá gà mà trong thời gian qua có bảo đã có dấu hiệu báo là do ảnh hưởng nhập khẩu. Chúng tôi báo cáo lại với đại biểu đại biểu ta đã có những thông tin từ truyền thông và chạy trên cơ sở thông tin này. Chúng tôi đã cho kiểm tra thực tế  là gà nhập khẩu vào Việt Nam. Trong thời gian qua thì không phải từ những fta này mà từ Mỹ và một số nước khác như vào Việt Nam nhưng số lượng tăng cũng không phải là đáng kể nó chủ yếu tăng từ đầu năm cho đến tháng 4 từ tháng 4 đến tháng sống vào thời điểm mà nói giá bị suy giảm thì lượng gà nhập khẩu không tăng nhưng trên thực tế qua đánh giá lại và làm việc với các cơ quan chức năng công có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong điều hành kinh tế thị trường. Đó là câu chuyện câu chuyện khi dịch tả lợn châu Phi nó tác động gây ra mất. Đản và gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung người dân và và phát triển thị trường có chủ trương phát triển nuôi nuôi chăn nuôi gà để bù vào thực phẩm mà do dịch tả lợn châu Phi và tác động vào cái này để cân đối đảm bảo đời sống của nhân dân. Tuy nhiên thì việc phát triển quá nhanh và đặc biệt tại khu vực Đông Nam Bộ đã gây ra tình trạng da cái cục bộ giá gà ở khu vực đó bị tụt giá so với mặt bằng chung khu vực khác cũng không phải là lớn khu vực chăn nuôi tập Trung Đông Nam Bộ nhiều hộ nuôi gà thôi cơ bản hiện nay thì giá gà đã trở lại bình thường và không có những tác động lớn Đây là biện pháp cần rút kinh nghiệm  hai là các hàng rào kỹ thuật để thực hiện như trên. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành để tiếp tục. tiếp tục để bảo vệ thị trường của mình trong các lĩnh vực Trong đó có cả chăn nuôi báo cáo với đại biểu Trần Thị Hằng về câu hỏi của Bắc Ninh về một số dấu hiệu vi phạm xuất xứ hàng Việt Nam chúng tôi xin báo cáo ngày hôm qua. Chúng tôi đã báo cáo cụ thể thì xin phép không nhắc lại chúng tôi xin khẳng định chúng ta tra Bộ Công thương, các bộ, ngành và Chính phủ đã chỉ đạo và đang thực hiện rất nghiêm túc và quyết liệt và không để chậm trễ trong việc có gian lận xuất xứ để gây tổn hại cho đất nước cho nền kinh tế Tất nhiên cũng có hiện tượng trên thực tế nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và thực hiện nghiêm túc và đảm bảo để hạn chế   đấu tranh có hiệu quả chấm, đối với câu hỏi của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng báo với đại biểu Tôi xin cảm ơn những nêu vấn đề của đại biểu đã nêu lên liên quan đến Tổng cục quản lý thị trường thì trước hết chúng tôi chúng tôi phải khẳng định trong 1 năm qua. Chúng tôi đã triển khai rất quyết liệt và kịp thời công tác kiện toàn tổ chức lại bộ máy này thực hiện theo quy định của pháp luật của Pháp lệnh Quản lý thị trường trên thực tế hiện nay toàn bộ bộ máy của tổng Cục cũng như các Cục quản lý thị trường và các đội tại các địa phương đã hoàn thiện cơ bản hoạt động có hiệu quả trên thực tế đã triển khai được rất nhiều việc  tốt có kết quả trong thời gian qua. Đây cũng là quá trình chúng tôi tiếp tục tinh giản bộ máy và hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng cải cách hành chính như hôm qua. Đọc các báo cáo, số lượng các đội cũng như các Cục quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh đảng toàn quốc đều đã cắt giảm mức độ rất đáng kể và cái thứ ba nữa là báo cáo với đại biểu Quốc hội chúng tôi đã tập trung với cơ chế mới ngành dọc như thế này thì có sự chủ động hơn nữa và nâng cao trách nhiệm của mình cả trách nhiệm của người đứng đầu cũng như trách nhiệm của hệ thống chấm phối hợp với các lực lượng của 389 quốc gia của Công an Hải quan công an biên phòng, cảnh sát kinh tế cũng như của Bộ đội biên phòng để thực thi nhiệm vụ bảo vệ thị trường nhưng phải tập trung có trọng điểm và đánh trúng vào những đối tượng với đường dây tổ chức quy mô lớn đoàn công tác quản lý thị trường mà trên thực tế diễn ra ở các địa phương, các địa bàn thì cũng vẫn tiếp vẫn tiếp tục không buông lỏng để đảm bảo hiệu quả. Tuy nhiên Tuy nhiên, đúng như đại biểu đã nhận xét và nhiều đại biểu khác cũng nêu câu chuyện của buôn lậu, gian lận hàng giả Hàng giả hàng nhái hàng kém phẩm chất nó vẫn tiếp diễn xu hướng ngày càng phức tạp hơn Đây cũng là một hiện tượng phổ biến trong nền kinh tế thị trường chúng ta và quy mô phạm vi thị trường đang trải rộng trong Quốc hội và hội nhập. Vì vậy, chúng tôi tôi cũng nhìn nhận về trách nhiệm và thấy rõ trách nhiệm cần phải tiếp tục  là một mặt tăng cường hơn nữa chất lượng chưa kể cả về chuyên môn, phẩm chất chính trị của lực lượng quản lý thị trường để thực thi công vụ của mình. Chúng tôi đã ban hành ban hành hai cái thông tư trong thời gian qua hướng vào việc đảm bảo chất lượng, kể cả về chuyên môn và phẩm chất chính trị của lực lượng quản lý thị trường trong thực thi nhiệm vụ công vụ của mình một mặt mặt khác nữa là phải tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng để tổ chức đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, quy mô liên vùng  liên ngành và địa bàn trọng điểm để giải quyết triệt phá được những tổ chức băng nhóm tổ chức buôn lậu và gian lận thương mại có quy mô và sự tổ chức. Thứ ba nữa là đặc biệt là phải tiếp tục phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật và nâng cao nhận thức hiểu biết của người dân về quy định của pháp luật liên quan đến chống buôn lậu chống hàng giả hàng gian lận thương mại cũng như hàng kém phẩm chất hàng nhái vi phạm cam kết quốc tế về trí tuệ tôi cũng sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm và tiếp tục tổ chức phối hợp làm tốt hơn nữa trong thời gian tới là rất mong đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục hỗ trợ trong giám sát và trong các cơ chế khác để giúp chúng tôi báo cáo với đại biểu Quốc hội, Lưu Bình Nhưỡng liên quan đến dự án điện chúng tôi đã bảo rồi. Long Phú 1 Bạc Liêu đã báo cáo rồi không nói lại, nếu có vấn đề khác chúng tôi xin tiếp thu và tiếp tục rà soát để báo cáo bằng văn bản văn bản chi tiết cụ thể trong những báo cáo sau lưới Điện Long Phú Quốc hội và đại biểu là chúng tôi cũng đã rà soát, đề này Cái này dự án Điện Long Phú 1 dự án rất quan trọng trong tổng sơ đồ điện 7 và đặt tại tỉnh Sóc Trăng. hiện nay tổng thầu của dự án này là nhà thầu của Nga Nga và đã được triển khai thực hiện dự án này tính đến nay tổng kết tiến độ của dự án đã đạt được khoảng 77,5% nhưng tất nhiên  báo cáo Quốc hội và đại biểu là thời gian mới đây có một số vấn đề phát sinh đến dự án điện nhiệt điện Long Phú. Đó là câu chuyện nhà thầu này vào danh sách của phía Chính phủ, Mỹ công bố cấm vận và không cho phép tham gia thực hiện các hoạt động giao dịch quốc tế trong đó có những hoạt động sử dụng đồng đôla Mỹ cũng như các hoạt động liên quan đến các nhà thầu của Mỹ  Chính vì vậy các nhà thầu phụ của Mỹ không có điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án này với nhà thầu PM của Nga cũng như các cơ chế thanh toán đang bị ngăn chặn Chính vì vậy trong suốt hơn nữa hơn 1 năm qua. Gần 2 năm qua, Chính phủ và các bộ, ngành đã tập trung để thúc đẩy tiến độ và tìm ra giải pháp để giải quyết đến nay nói với câu chuyện bị cấm vận tiềm năng năng lực của tổng thầu không còn đủ điều kiện để thực hiện Vì vậy chúng ta đang tính đến phương án có thể tiếp quản lại dự án và để cho  tổng thầu mới pháp luật trong nước hoặc đối tác khác để thực hiện. Nhưng đây là vấn đề phức tạp trong khi đang đàm phán giữa chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí quốc gia với nhà thầu này chúng ta chưa giải quyết được vấn đề hiện nay tổng thầu này đã trình hồ sơ kiện ra Toà án quốc tế và trọng tài Singapore hiện nay các phương án án để xử lý các vướng mắc của dự án này thì Chính phủ vẫn đang chỉ đạo tiếp tục phối hợp không chỉ giới hạn trong phạm vi của chủ đầu tư tập đoàn dầu khí quốc gia phải có cơ chế của Chính phủ giữa Chính phủ Nga và Chính phủ Việt Nam để tiếp tục xử lý tôi sơ bộ báo cáo những vấn đề cũ cụ thể nghe chưa thể đi sâu vào chi tiết. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm ra giải pháp để đảm bảo triển khai dự án này vẫn tiếp tục được hiệu quả chung cũng như đóng góp cho cân đối điện trong thời gian tới về trách nhiệm của Bộ Công thương. Chúng tôi với với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã có sự chỉ đạo và thực hiện chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và đôn đốc và phối hợp cùng các bộ như Bộ Tư pháp cũng như nghĩa là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai liên tục trong thời gian qua các hoạt động với chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí  và làm việc Chính phủ Nga rất nhiều trong nhiều cơ chế và nhiều diễn đàn và cũng đã cơ bản sắp tới sẽ có những chỉ đạo cụ thể hơn nữa của Chính phủ để tiếp tục giải quyết vướng mắc  thế với. Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân thì liên quan đến nguy cơ thiếu điện báo cáo trong game và liên quan liên quan đến lô B Thanh Xuân  đúng là dự án khí lô B bị chậm trong rất nhiều từ giai đoạn của nhiệm kỳ trước và đến nay thì vừa qua đã đã thúc đẩy dự án này nhanh hơn nữa tiến độ đặc biệt sau quá trình điều chỉnh lại cơ cấu của chủ đầu tư của phía nước ngoài trong dự án này và đã có những tiến bộ và  và đã có phương án phê duyệt cụ thể cho kế hoạch cung cấp khí và dự kiến đạt khoảng 52003 và sang năm 2004 các dự án hạ nguồn là dự án ô môn các nhà máy dệt nhà máy nhiệt điện ô môn 3 và 4 hiện nay Chính phủ báo cáo với đại biểu Thanh Xuân cũng đã hoàn thiện việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, dự án ô 44 theo nguyên tắc chúng ta sẽ sử dụng vốn Oda của Chính phủ Nhật Bản nên. Do vậy sẽ phải hoàn tất các thủ tục theo quy trình pháp lý và báo cáo trình Quốc hội để Quốc hội cho ý kiến thông qua hiện nay là Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước đang chỉ đạo cho Tập đoàn Dầu khí đã hoàn thiện các quy trình quy trình pháp lý cuối cùng cho các dự án này và sau đó sẽ báo cáo để trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua như vậy với việc việc hoàn thiện dự án khí lô B ô môn 4 thì như vậy cảm ô môn 1234 của chúng ta sẽ hoàn thiện về quá trình đầu tư để có thể đón dòng khí từ khí lô B dự kiến vào khoảng cuối năm 2013  2024 tuỳ vào từng giai đoạn 1  Bốn là 2023 lại ô môn  3 2025  2 2025 thì tất cả các dự án này sẽ được cân đối để đảm bảo tính thuỷ chung về dự án của thượng nguồn dự án khí lô B chúng tôi sơ bộ báo cáo với Quốc hội và đại biểu như vậy   cảm ơn Bộ trưởng

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

Túm lại là mấy cái dự án điện ở đồng bằng sông Cửu Long đều bị chậm đề nghị Chính phủ quan tâm chiều mai thì Thủ tướng cũng sẽ trả lời thêm cho các đại biểu Quốc hội và cử tri biết sau đây thì tôi thấy đã có 6 đại biểu đăng ký tranh luận. Tôi xin mời  mời 3 đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng muốn tranh luận lại. N 16. Mai Sỹ Diến  Thanh Hoá

Mai Sỹ Diến (Phó đoàn)

 Kính thưa Bộ trưởng Kính thưa Bộ trưởng  bản thống nhất với trả lời của Bộ trưởng  tôi và cử tri còn những băn khoăn xin trao đổi với Bộ trưởng và gửi tới Phó Thủ tướng Chính phủ Thứ nhất là trước thực trạng tăng trưởng đột biến của một số ngân hàng hiện nay cử tri có quyền đặt câu hỏi tới Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương làm việc mua bán, tàng trữ hàng hoá, gian lận về xuất xứ giả về chất lượng giả về thương hiệu buôn lậu trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng trung chuyển hàng hoá  Việt Nam hiện nay đang ở mức độ nào đã đến mức phải rung chuông cảnh báo cho người tiêu dùng và các cơ quan chức năng hay chưa.  Thứ hai là dư luận cho rằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư làm ăn liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, các nước đang bị Mỹ EU trừng phạt thương mại thương mại sẽ lợi dụng lợi dụng thị trường Việt Nam lợi dụng chính sách xuất khẩu của Việt Nam vi phạm điều này dẫn đến hệ luỵ là Việt Nam sẽ là nạn nhân sẽ bị các nước điều tra áp thuế chống phá giá và và áp thuế tự vệ thôi về trợ cấp và nó làm thiệt hại trực tiếp đến các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn chân chính và làm giả làm giảm các thương hiệu của Việt Nam trên thị trường quốc tế Vấn đề thứ ba thị trường trong nước hiện nay đang thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì các doanh nghiệp lợi dụng niềm tin của người tiêu dùng  làm giả thương hiệu làm giả về xuất xứ để lừa dối người tiêu dùng, vấn đề  tư là một con số 7,9% tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu năm 2019. Chính phủ báo cáo trước Quốc hội bền vững và có thực sự là nỗ lực của các doanh nghiệp Việt Nam hay không  vấn đề này rất mong được Bộ trưởng và Phó tướng sẽ trao đổi trở lại Xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội Cám ơn Xin mời đại biểu Lưu Bình Nhưỡng  N 22

Lưu Bình Nhưỡng

 Trước hết, xin cảm ơn Bộ trưởng đã có quan tâm trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, tôi muốn Trước hết, xin cảm ơn Bộ trưởng đã có quan tâm trả lời câu hỏi của tôi. Tuy nhiên, tôi muốn tôi muốn trao đổi lại với Bộ trưởng mấy cái này nhất là về quản lý thị trường thì thông tin tôi được biết là tình hình về công tác cán bộ quản lý thị trường hiện nay về mặt tổ chức bộ máy cũng chưa hoàn thiện và anh em rất lo lắng về vấn đề này. Cho nên không đủ sức chiến đấu Chính vì thế, cho nên vấn đề củng cố và công tác tổ chức cán bộ rất quan trọng và đây có một nhân vật mà  tôi biết là đã tố cáo rồi. Bộ trưởng đã thụ lý rồi nhưng mà tôi đã có ý kiến đồng chí Bộ trưởng Nội vụ chưa đến nơi đến trốn chính là những nhân vật Vũ Hồng Sơn để mà lý lịch không đến nơi đến chốn bổ nhiệm thần tốc  hiện nay vẫn cứ để cái 389 ảnh hưởng đến công tác quản lý thị trường.  Vấn đề thứ hai, về điện ấy thì tôi cảm ơn Bộ trưởng đã có thông tin. Tuy nhiên, muốn thông tin lại Bộ trưởng đối với dự án Điện Long Phú cho đồng bằng sông Cửu Long ấy nó đã thất bại rồi  và bây giờ khả năng sẽ trở thành một trong những câu sẽ nhập vào câu lạc bộ 1000 tỷ Đây là hết sức quan trọng và Nhà nước có khả năng sẽ mất hàng trăm triệu đô với vấn đề này   tôi đã bị kiện rồi nhưng mà còn có một điều nữa là nếu chúng ta để cho cái dự án điện cà ná , nó đưa vào thì sẽ không đảm bảo cho đồng bằng sông Cửu Long nhưng vấn đề quan trọng là giá điện của nó là 8,5 cent còn cái kế dự án Điện Bạc Liêu nói chỉ có 7 cent thôi thế thì trong vòng hai mươi nhăm năm thì người dân thiệt hại cỡ khoảng từ 611 tỷ đôla Cho nên tôi mong muốn rằng cách điện Bạc Liêu phải được xem xét một cách cẩn trọng và chúng ta đã thất bại Điện Long Phú rồi thì phải tập trung vào điện Bạc Liêu để phục vụ cho đồng bằng sông Cửu Long  xin cám ơn Bộ trưởng. Còn một nửa muốn tranh luận nhưng xin phép Quốc hội cho tôi mời thêm vài đại biểu chất vấn mỗi đại biểu có một phút thôi tranh luận tại 2 phút Bây giờ xin mời đại biểu Nguyễn Vũ Thị Thuỷ, Hải Dương   chất vấn.

Nguyễn Vũ Thị Thuỷ

 Kính thưa Bộ trưởng Kính thưa Bộ trưởng tôi xin gửi tới Bộ trưởng một câu hỏi như sau hiện nay chủ trương của Đảng, Nhà nước tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tránh phụ thuộc vào thị trường đến từ bên ngoài Trong khi đó, Việt Nam vẫn tăng cường nhập khẩu điện từ các nước láng giềng như Trung Quốc mà làm như vậy có đi lại ngược với xu thế và tinh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước nước hay không Hơn nữa, việc nhập khẩu điện đồng nghĩa với việc đầu tư hạ tầng kết nối truyền tải gây tốn kém vậy trách nhiệm và giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới như thế nào Xin cảm ơn Bộ trưởng các đại biểu   Bình Dương
  Bình Dương

Phạm Trọng Nhân (Phó đoàn)

 Kính thưa Bộ trưởng, mua bán, sáp nhập trong kinh tế thị trường là tất yếu Kính thưa Bộ trưởng, mua bán, sáp nhập trong kinh tế thị trường là tất yếu Tuy nhiên, các thương hiệu trụ cột có khả năng dẫn dắt đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn có vốn nhà nước còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho nền kinh tế Sabeco là một điển hình dù cho Nhà nước thu được khá nhiều tiền nhưng tái đầu tư lĩnh vực khác liệu có hiệu quả nếu không có tầm nhìn chiến lược phù hợp thì sẽ tạo hệ quả khó lường cho nền kinh tế như có lần tôi hỏi Bộ trưởng nhận định và dự báo gì về em. Anh hiện nay liệu có thất thoát tài sản vốn nhà nước khi thoái vốn cổ phần làm gia tăng tình trạng độc quyền thao túng thị trường xa Mexico có biến mất như dã lang hay bị đồng hoá thành thương hiệu của nhà đầu tư Ngoại bộ trưởng Bộ trưởng có giải pháp gì để tham mưu cho Chính phủ có chính sách điều tiết làm lành mạnh hoạt động này nhằm phát huy được những trụ cột tích cực như Vinamilk hạn chế những tác động tiêu cực như các kênh  các kênh phân phối trong thời gian qua. Tôi xin chuyển vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng phụ trách  Kính tha Bộ trưởng, Theo Báo cáo Kính thưa Bộ trưởng, Theo Báo cáo tháng đầu năm nay nhập siêu từ Trung Quốc tăng đột biến lên mức 45,7% so với cùng kỳ năm ngoái xin Bộ trưởng cho biết, nguyên nhân là do tăng hay giảm sút là chính và Bộ trưởng có nhắc đến các giải pháp để tăng cường xuất khẩu từ phía Việt Nam Tuy nhiên, Bộ Công thương đã có kịch bản nào để đối phó với việc phía Trung Quốc đơn phương đột ngột ngừng nhập khẩu một số hàng hoá của ta mà chủ yếu là nông thuỷ sản, những sản phẩm không thể bảo quản lâu được. Trong khi ấy, hàng hoá của Trung Quốc vẫn cứ ùn ùn đổ vào Việt Nam dòng vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tăng cao nhất từ trước đến nay trong một thời gian rất ngắn. Xin cám ơn Bộ trưởng   

Trương Trọng Nghĩa

Xin cám ơn tôi mời thêm đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Tp Hồ Chí Minh Tranh luận cảm ơn chủ toạ tôi xin có một cái tranh luận về cái ý và đại biểu nhân vừa nói. Cái này tôi có góp ý trong hội trường đó là chúng ta biết nước là một cái vấn đề an ninh tôi cho ngọt hơn cả lương thực thế thì có cái tình trạng là chúng ta đang thoái vốn Nhà nước toàn bộ có thể nói thôi đến 100% luồng, các các dự án, các công ty cung cấp nước sạch vừa rồi báo đăng một cái tên tức là tỷ phú Thái Lan là đã mua đến 34% của nhà máy nước sạch lớn nhất của Việt Nam hình như là sông Đuống là phải tôi cho là trước tình hình vừa rồi Bộ trưởng cũng như có thể là Thủ tướng cho biết thêm ý kiến của mình về việc này. Tôi rất khẩn thiết đề nghị xem xét lại không có nên thoái vốn có thể chúng ta nên kiếm cái cổ phần chi phối điểm thứ hai về bạc liêu thì tôi chỉ góp thêm một ít thôi  Điểm thứ hai, về Bạc Liêu thì tôi chỉ góp thêm một ít thôi là ngoài chuyện như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có nói vấn đề giá điện rẻ và sạch hơn cái điện than còn một vấn đề là đây là các nhà đầu tư từ hoa kỳ nó sẽ góp phần giảm mất cân đối về thương mại đối với hoa kỳ và tôi được cái tên là Chính phủ Hoa Kỳ cũng ủng hộ các dự án này và bạc được, đặc biệt là tổ hợp này nó liên quan chịu trách nhiệm cung cấp khí a Đối với vùng biển Tây Nam cho nên là nó có thể góp phần cả về an ninh quốc phòng trên biển và Bộ Quốc phòng cũng đã ủng hộ dự án này xem xét kỹ đọc kỹ các hồ sơ thì tôi cho rằng là hoàn toàn có đủ điều kiện để chúng ta sớm bổ sung vào quy hoạch điện 7 ngay trong năm nay chứ không cần kéo dài hơn và Thủ tướng tôi nghĩ cũng đang chờ cái việc này trình lên Thủ tướng Xin cám ơn cám ơn  đầy Biểu G 26. Vũ Thị Lưu Mai Tranh luận

Vũ Thị Lưu Mai

 Kính thưa Bộ trưởng, ngày hôm qua, tôi có đọc lại toàn bộ bàn gỡ băng trả lời tại hội trường của Bộ trưởng liên quan đến điện mặt trời. Tôi trao đổi lại Kính thưa Bộ trưởng, ngày hôm qua, tôi có đọc lại toàn bộ bàn gỡ băng trả lời tại hội trường của Bộ trưởng liên quan đến điện mặt trời. Tôi trao đổi lại ngược lại ba vấn đề vấn đề thứ nhất là  Vấn đề thứ nhất là việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giải thích pháp luật hay không. Bộ trưởng có nói như thế này khi có nghị quyết mới của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giải thích pháp luật thì sẽ đủ điều kiện để để tư nhân xây dựng đường dây 500. Tôi nghĩ cách giải thích này chưa thực sự hợp lý. Bởi vì hiện nay theo Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ giải thích pháp luật trong trường hợp có cách hiểu khác nhau về cùng một vấn đề còn về vấn đề này thì Khoản 2 Điều 4 của Luật Điện lực quy định rất rõ rồi và Uỷ ban thường vụ ban thường vụ Quốc hội không thể giải thích trái quy định này Vấn đề thứ hai là về phương án xử lý của Bộ Công thương, Bộ trưởng có nói nguyên văn như thế này Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ cho phép đưa đường dây 500 ki lô Vol như hợp phần của dự án phát điện mặt trời của Tập đoàn Trung Nam tôi chưa biết Chính phủ đồng ý hay không, nhưng mà cũng đề nghị Bộ trưởng hết sức cân nhắc khi nêu quan điểm này. Bởi vì nó sẽ trái với quy định của Luật Điện lực pháp luật về đầu tư và pháp luật về đấu thầu Vấn đề thứ ba là về tính khả thi của lộ trình thực hiện Bộ trưởng nói đến cuối năm 2020 hy vọng là sẽ giải toả hết công suất cho các dự án điện bảo đảm hiệu quả cho các nhà đầu tư. Tôi nghĩ  cô nghĩ rằng hết sức cân nhắc về tính khả thi vì 4 lý do như thế này.  Thứ nhất là thời gian thực hiện chỉ còn 1 năm. thứ 2 hiện nay cơ chế chính sách đều chưa rõ ràng. Nếu như có sự điều chỉnh cũng cần thời gian và chưa tính đến quy trình đầu tư của chúng ta theo pháp luật về đầu tư công cũng rất  cũng rất mất thời gian. Thứ ba là nguồn lực đầu tư chưa rõ ràng. Thứ tư là số lượng các dự án hiện nay quá lớn vào hôm qua, Bộ trưởng có nói đến thời điểm này mới giải toả hết 30% công suất như vậy  còn 70% nữa, ta hy vọng rằng là trong một năm thì có thể giải toả hết thì đó là điều  trong 1 năm thì có thể giải toả hết thì đó là điều mà tôi nghĩ là khi đưa ra một thông điệp cần đảm bảo tính chắc chắn thế thì tôi có một số ý kiến trao đổi như vậy Sean đại biểu hét 18 Bùi Văn Xuyền Thái Bình   

Bùi Văn Xuyền

Xin cảm ơn Chủ tịch Kính thưa Bộ trưởng từ hôm qua Bộ trưởng trả lời và nêu vấn đề là thiếu điện quốc gia chấm trong thời gian tới và nguyên nhân thì cũng chỉ ra là một số dự án chậm tiến độ và chậm cả khởi công vừa rồi. Bộ trưởng nêu tôi xin tôi xin nêu một dự án nữa là dự án nhà máy điện nhiệt điện 2 của Thái Bình Dương do Tập đoàn Dầu khí chủ lực chủ đầu tư và đã khởi công từ năm 2011 dự kiến sẽ phát điện vào năm 2016 như hiện nay bị dừng dừng thi công và điều này điều này đã gây ra nhiều hệ luỵ và Bộ trưởng Bộ trưởng đã trực tiếp thị sát và có ý kiến chỉ đạo rồi nhưng đến giờ chúng tôi cũng chưa thấy có chuyển biến gì cả. Ngày hôm nay hôm nay muốn cử tri tới bình mong muốn Bộ trưởng có ý kiến trên diễn đàn và kể cả cần thiết là Phó Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ có ý kiến cụ thể các nội dung này nếu chúng ta kéo dài dự án này thì nguy cơ gây lãng phí rất lớn về ngân sách  bởi vì cái đầu tư dự án này được đến 85% rồi chỉ còn 15% nữa là có thể đưa vào khai thác, vận hành và phát điện tăng sản lượng điện cho quốc gia Do vậy, hiệu quả của dự án bộ cũng nên tính toán Chính phủ nên tính toán để sớm khởi công dự án dự án này đã xin cám ơn cám ơn đầy biểu   B 12. Lê Thanh Vân Cà Mau

Lê Thanh Vân

   T     ôi muốn trao đổi với Bộ trưởng về dự án điện khí bạc liêu tôi muốn trao đổi với Bộ trưởng về dự án điện khí bạc liêu có thể nói dự án này đã hoàn tất thủ tục và ngày mùng 9 tháng 4 năm 2019 tại văn bản 135 của Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng cho triển khai và trách nhiệm này thuộc Bộ Công Thương tiếp đó thì Bộ Công thương lại vào cái luật quy hoạch và để chậm trễ cho đến tháng 6 tháng 6 thì Chủ tịch Quốc hội trong phiên họp thường vụ Quốc hội đã khẳng định rằng dự án này không vướng luật quy hoạch và đặc biệt là sau đó hai cơ quan một cơ quan của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì dự thảo Luật quy hoạch và Uỷ ban kinh tế là cơ quan thẩm tra và giám sát Luật quy hoạch đều khẳng định dự án này không chịu tác động bởi khoản điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thế nhưng đến nay thì Bộ Công Thương vẫn nại vào Nghị quyết 75 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Điện lực để kéo dài thời gian triển khai  dự án này.  Như vậy là mình không tuân thủ cam kết với nhà đầu tư, tôi đề nghị là đây là dự án mà kỳ vọng rất lớn vào cái thu hút đầu tư của một vùng đồng bằng sông Cửu Long nơi chúng ta đang rất quan tâm Đảng và Quốc hội đều luôn luôn hướng về đồng bằng sông Cửu Long thế nhưng mà cái trách nhiệm của Bộ Công thương tôi thấy không không tích cực, thậm chí là cố ý làm trái Luật Quy hoạch cố ý làm trái trải  đạo của Thủ tướng. Cho nên đề nghị Thủ tướng chỉ đạo triển khai ngay dự án này   Xin mời đại biểu đại biểu F 20 Nguyễn Anh Trí, Hà Nội

Nguyễn Anh Trí

Chỉ  đạo của Thủ tướng. Quốc hội cũng như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hỏi về nhà máy Điện Bạc Liêu chúng tôi cần Bộ trưởng cán bộ trưởng Bộ Công thương trả lời khi nào thì làm một khi nào thì xong vấn đề xuất xứ và quy định nhãn hàng hoá sản xuất tại Việt Nam cần phải có văn bản quy phạm pháp luật quy định đã có nhiều đại biểu chất vấn vấn đề Vấn đề này tôi rất chờ câu trả lời của Bộ trưởng nhưng vừa rồi Bộ trưởng chỉ mô tả quy trình để ra thông tư về những khó khăn phức tạp vẫn chưa ra được. Thông tư Thông tư là quyền của Bộ trưởng sống hay không là phụ thuộc vào thái độ và sự quyết tâm của Bộ trưởng tôi và cử tri cần Bộ trưởng trả lời khi nào thì có Thông tư này Xin thưa Bộ trưởng, hàng giả hàng không rõ xuất xứ đang tràn lan khá phổ biến ai cũng thấy cuộc chiến thương mại mỹ trung đang gay gắt  khá phổ biến. Ai cũng thấy cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đang gay gắt. Vấn đề xuất xứ hàng hoá càng trở nên gay cấn và phức tạp mất. Bộ trưởng Thơ đề nghị Bộ trưởng tập trung cao độ Thông tư quy định xuất xứ ghi nhãn hàng hoá càng sớm càng tốt  Xin cảm ơn Bộ trưởng.

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

Cảm ơn Quốc hội hiện nay đã có 6 đại biểu tranh luận và cơ có 3 đại biểu chất vấn tôi đề nghị những vấn đề rất cụ thể về những vụ án cụ thể mà các đại biểu quan tâm Bộ trưởng có thể chịu một lát nữa. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đại biểu rất mong muốn nghe ý kiến của thủ tướng chỉ  đại biểu rất mong muốn nghe ý kiến của Thủ tướng chỉ đạo về việc này vì để những dự án điện cụ thể trong điều kiện đất nước  đang thiếu điện đang cần đến để phát triển sản xuất phát triển kinh tế là vấn đề hết sức quan trọng nên Thủ tướng cũng sẽ có những ý kiến và đưa ra cam kết cam kết của Chính phủ  để Quốc hội yên tâm và cử tri yên tâm. Sau đây xin mời Bộ trưởng trả lời các dự án cụ thể thế thì thôi không đi xa vào  hiện nay còn 34 đại biểu đang chờ chấm

Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Bộ công thương )

 Kính thưa Quốc hội, Đại biểu. Trước hết liên quan ý kiến của đại biểu đại biểu Mai Sỹ. Diến. Tôi xin báo cáo đề Kính thưa Quốc hội, Đại biểu. Trước hết liên quan ý kiến của đại biểu đại biểu Mai Sỹ. Diến. Tôi xin báo cáo đề đại biểu nêu lên mấy Thứ nhất là trong quan hệ quốc tế cụ thể đối với hoa kỳ thì có có những câu chuyện sự tăng đột biến của một số ngành hàng mặt hàng mà dẫn đến cho dấu hiệu cho thấy có gian lận xuất xứ của Việt Nam để trục lợi trong thương mại này không ngày hôm qua. Tôi đã báo cáo rồi cụ thể căn cứ vào thực trạng của năng lực sản xuất và quy mô xuất khẩu rà soát đối chiếu với sự tăng trưởng thời gian qua cũng như những sự bổ sung trong năng lực sản xuất thông qua các dự án đầu tư mới chúng ta đã có  biện pháp, trước tiên cảnh báo  trên cơ sở đánh giá cụ thể về thực trạng này, như tôi đã báo cáo Quốc hội hội là cơ chế phòng vệ thương mại có danh mục 25 mặt hàng cảnh báo có nguy cơ có gian lận thương mại trong thương mại với hoa kỳ và các quốc gia khác tại sao chỉ có nguy cơ vì  tại sao chỉ có nguy cơ. Bởi vì chúng ta  chưa có cơ sở phải cần các cơ quan chức năng giám sát và kiểm tra thực tế trong các hoạt động thương mại quốc tế thì mới có thể phát hiện những hoạt động gian lận này gian lận này gì vậy thậm chí có những mặt hàng báo cáo với đại biểu Mai Sỹ Diến như hôm qua. Chúng tôi đã nói mặt hàng gỗ dán  là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cực kỳ mạnh trong thời gian của năm 2008 và 2019 sang Mỹ đến hơn 400% chuyện này đã phải đối chiếu với thực tế để thấy được nguy cơ đối với trừng phạt thương mại của các quốc gia nhập khẩu đối Hoa Kỳ nên Bộ trưởng Bộ Công Thương đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đã xây dựng Thông tư đã ký ban hành Thông tư ngày hôm qua về tạm dừng việc tạm nhập  cũng như xuất khẩu gỗ dán từ Việt Nam đi Hoa Kỳ . Tại sao phải cảnh báo chúng ta cần phải ngăn chặn các hoạt động gian lận này ngay từ trong những hoạt động đầu tư Mỹ hay gọi là truyền tải đầu tư bất hợp pháp tức là các doanh nghiệp chế biến và sản xuất từ Trung Quốc từ các quốc gia khác có thể đầu tư Việt Nam thực hiện một quá trình biến đổi, chuyển đổi một cách không đáng kể để lấy xuất xứ Việt Nam đi xuất khẩu sang hoa kỳ và các quốc gia khác thế nhưng quá trình biến đổi không đáng kể này  nó thực sự mà ngay bản thân hoa kỳ không đưa ra một hàm lượng cụ thể là bao nhiêu. Vì vậy thì câu chuyện rất khó thực hiện vừa đảm bảo môi trường đầu tư nhưng vừa đảm bảo được hiệu quả trong chính sách về xử lý những gian lận thương mại Chính vì vậy cần sự phối hợp và vào cuộc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng để hướng dẫn cho các địa phương trong giám sát đầu tư thực hiện chuyển tải bất hợp pháp chính. Vì vậy, báo cáo với đại biểu Mai Sỹ Diến, chúng tôi khẳng định có hay không câu? Chuyện đã lợi dụng gian lận thương mại trong thương mại quốc tế đã có một số trường hợp  nhưng ta còn nguy cơ rất lớn, nguy cơ này đã hiện hữu và chính. Vì vậy, chúng ta phải có đề án 804 Thủ tướng Chính phủ đã ký phủ đã ký ban hành hàng loạt loạt các biện pháp khác  loạt các biện pháp khác để phối phối hợp với các nước đối tác để kiểm soát hoa kỳ Eu  các quốc gia khác đều có những chương trình hợp tác giữa hải quan, các nước cũng như giữa các cơ quan quản lý chức năng khác, trong đó có ngành thương mại cũng như các ngành sản xuất vật chất thì chúng ta không bị động và đang triển khai quyết liệt Cái thứ hai là gian lận xuất xứ để phục vụ cho tiêu dùng ở thị trường Việt Nam lừa dối khách hàng đây có rất nhiều hiện tượng đã diễn ra trong câu chuyện mua sản phẩm hàng hoá nước ngoài cháo dán mác Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam  để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam thì đây là hành vi xâm phạm lợi ích của người tiêu dùng và vi phạm không những về Luật Tiêu chuẩn chất lượng đo lường  và còn vi phạm Luật  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là những hành động thực sự là hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại và làm hàng giả, hàng nhái chúng ta đang tổ chức đấu tranh rất kiên quyết chống lại những hiện tượng này và các lực lượng của 389 quốc gia, trong đó có cả quản lý thị trường cũng phải quyết liệt nhưng về cơ sở pháp lý đúng như các đại biểu Quốc hội đã nhận định và đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu tôi luôn đúng là cần những cơ sở pháp lý để điều chỉnh những hành vi liên quan đến lợi dụng gian lận xuất xứ tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và Thông tư Bộ Công Thương xây dựng cũng đang nhắm mục tiêu này còn chúng tôi cũng nói luôn là không phải chúng tôi không quyết tâm hoặc không mong muốn làm cái này với sự quyết liệt của mình thực sự. Đây là vấn đề phức tạp khi ngay đưa ra xin ý kiến mới được hai tháng nay xin ý kiến có thể nói là ít là ý kiến rất đa dạng nhiều chiều về nhiều khía cạnh kỹ thuật đòi hỏi phải có sự cân nhắc và chúng tôi cam kết với đại biểu trí với đại biểu Mai Sỹ Diến. Tất cả các đại biểu Quốc hội và cử tri chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm chứ không phải là thiếu kiên quyết  hoặc một thái độ vô cảm hay không thờ ơ chúng tôi rất muốn ngay trong thời gian tới đây. Trong cuối năm nay, Bộ Công thương sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành có liên quan, trong đó Bộ Tư pháp để rà soát lại tính chất pháp lý cũng như cơ sở của nó và phạm vi điều chỉnh và hiệu quả của nó để đảm bảo văn bản pháp quy này được ban hành và sẽ có hiệu lực hiệu quả và đi vào cuộc sống được còn cái thứ ba nữa là liên quan đến việc đối với quan hệ thương mại với các quốc gia và khả năng bị trừng phạt. Nhiều đại biểu đã nêu trong báo cáo Chính phủ rất quan tâm và đã có chỉ đạo và có tầm nhìn trong vấn đề này chúng ta có cả cái ban chỉ đạo đánh giá về những nguy cơ xung đột thương mại quốc tế, ảnh hưởng đến chúng ta có đối sách, biện pháp ngắn hạn và dài hạn để cho phù hợp chúng ta đã chủ động và chính. Vì vậy, như báo cáo với các đại biểu Quốc hội đề án 824 của Thủ tướng ban hành đấy cũng chính là kết quả của quá trình nghiên cứu và đề xuất những biện pháp giải pháp và hơn thế nữa không chỉ dừng ở đề án tới đây một nghị quyết của Chính phủ được xây dựng để tập trung vào tăng cường nâng cao quản lý về quản lý nhà nước trong quản lý xuất xứ đấu tranh chống gian lận thương mại  chống hành vi gian lận thương mại như thế này chúng sẽ được ban hành và cụ thể hoá hơn nữa trách nhiệm nhiệm vụ những mục tiêu của chúng ta và những giải pháp của ta trong giai đoạn tới đây báo với đại biểu là như vậy còn đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại làm hàng giả, hàng nhái đấy là mục tiêu mà đi suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và quá trình hiện đại hoá đại hoá của chúng ta chắc chắn rằng sẽ không chỉ dừng ở mức độ này sẽ được nâng cao hơn nữa cả về hiệu quả của chương trình này cũng như tăng cường năng lực thể chế của các cơ quan quản  Luật quản lý nhà nước chúng tôi xin hứa là sẽ tiếp tục theo sát có báo cáo cung cấp thông tin cập nhật kịp thời để giám sát cũng như tiếp tục có chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện báo cáo tiếp theo đối với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Chúng tôi xin xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của đại biểu vấn đề đại biểu nêu chúng tôi xin khẳng định  đúng là dự án Điện Bạc Liêu, Chủ tịch Quốc hội  đã nói không nói dài nữa và không đề cập đến dự án cụ thể nên tôi chỉ nói ngắn rõ ràng là dự án bạc liêu cũng như các dự án khác thì một trong những nguyên tắc đầu tiên để đảm bảo cho việc xem xét tính khả thi và hiệu quả của nó để bổ sung vào trong quy hoạch năng lượng cũng như quy hoạch tích hợp và chủ trương triển khai là yếu tố  về giá thành điện sản xuất cũng như những tác động của nó chấm tất cả khía cạnh dự án Điện Bạc Liêu. Chúng tôi đã nhận được báo cáo của tỉnh Bạc Liêu và Nhà của chủ đầu tư của đối tác cho thấy giá điện sơ bộ có thể báo cáo khoảng 7 cent và chúng tôi ghi nhận ghi nhận những cái này trong báo cáo tổng thể của dự án để báo cáo Chính phủ và chắc chắn rằng ngay cả các dự án khác như các trung tâm điện lực mới, kể cả Sơn Mỹ về hay Long Sơn Vũng Tàu hay cà ná v thì đều có những nguyên tắc để đánh giá, trong đó có vấn đề rất công khai, minh bạch về giá điện và tác động của nó cơ cấu giá điện trung và hiệu quả đóng góp cho kinh tế xã hội và cho cả đời sống của nhân dân đó là quy trình thực hiện rất nghiêm túc và không ai để đảm bảo điều đó và chắc chắn dự án này đều phải cạnh tranh với nhau để được vào trong quy hoạch chứ không phải là một sự đánh giá hời hợt tự động để giành một tội gì đâu báo cáo với đại biểu Quốc hội chúng tôi sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và quyền quyết định cuối cùng Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ thông qua các dự án đó cũng nói thêm một dự án khi triển khai không phải chỉ có giấy phép đầu tư mà còn có các hợp đồng mua bán điện với các chủ chủ mua điện tập đoàn điện lực quốc gia để đảm bảo cân đối cơ cấu điện trong mặt bằng giá điện cũng như phương án đảm bảo cân đối điện. Chúng tôi xin báo cáo như vậy có rất nhiều công cụ pháp lý để đảm bảo hiệu quả hiệu lực của dự án  cũng tương tự như vậy đối với quản lý thị trường. Tôi xin chân thành xin tiếp thu những vấn đề đại biểu nêu riêng. Trường hợp cá nhân đại biểu nêu chúng tôi đang rà soát và có trao đổi với các cơ quan chức năng, kể cả Bộ Bộ Nội vụ cũng như Uỷ ban kiểm tra kiểm tra Trung ương bộ với Ban tổ chức Trung ương vì một số điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến cán bộ và chúng tôi xin báo cáo đại biểu Quốc hội tiếp theo trong giai đoạn mới  đối với đại biểu Vũ Thị Thuỷ, Hải Dương nói nói về nền kinh tế độc lập, tự chủ và trong khi đó chúng ta vẫn phải nhập khẩu điện từ Lào và Campuchia Lào và Trung Quốc chúng tôi này. Mục tiêu xây dựng nền kinh tế tự chủ độc lập những nội dung cơ bản của trong đường lối của Đảng đồng thời quá trình triển khai thực hiện của Nhà nước tư nhân với tốc độ tăng trưởng hiện nay mức cao thường xuyên từ 6,5 đến 7% 1 năm thì tăng trưởng điện năng yêu cầu phải khoảng từ 10,5 đến 11,6% 1 năm tuỳ vào vào những kịch bản khác nhau của từng năm Như vậy với tổng mức đầu tư từ 6 đến 8 tỷ đôla mỗi năm cho hệ thống phát nguồn phát điện cũng như hệ thống hạ tầng hiện tại chúng ta đang gặp vấn đề rất lớn. Tuy nhiên, không phải không phải. Vì vậy, chúng ta hướng tới việc nhập khẩu điện thực tế báo cáo với đại biểu  thực tế hiện nay quy mô nhập khẩu điện và dự kiến đến năm 2025 với những đề án cụ thể thì cũng chỉ chiếm khoảng 3% nhu cầu điện năng và điện năng. Ở đây có mấy cái mấy cái nguyên tắc để đảm bảo nhập khẩu điện một lần là trong các mối quan hệ đặc biệt với Lào Đây là chủ trương trong việc liên kết và tạo ra những cơ hội để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của cả hai nước hai là dù thế nào cho phải  phải có một quá trình một sự liên kết về điện năng của các quốc gia láng giềng không chỉ dừng ở Lào Trung Quốc sắp tới đây sẽ phải tiếp tục trong khối Asean và các nước láng giềng khác hệ thống kinh nghiệm cho thấy một quốc gia không thể  hoàn toàn riêng lẻ trong hệ thống hạ tầng điện năng  trong cái nền tương tác phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và các khía cạnh thứ ba.  Báo cáo với đại biểu Quốc hội là những yếu tố cơ bản khác phải đảm bảo đấy là về nguyên tắc lợi thế so sánh và tính cạnh tranh cho điện hiện nay chúng ta mua điện của Lào và Trung Quốc đều mức giá điện thấp hơn mức điện giá thành sản xuất trong nhiệt điện tại Việt Nam, tức là dưới dưới 7 cent và quy định mới mà Chính phủ đã quy định các các hợp đồng mua bán điện với Lào và Trung Quốc thì điều ấy  dưới mức 6,9 cent so với mặt bằng hơn 7 cent trong chính điện than 73 cent Thứ nữa là những dự án này phải thuận lợi và đáp ứng được yêu cầu về đấu nối kết nối với hệ thống hạ tầng không đòi hỏi chúng ta phải đầu tư nguồn lực lớn. Còn nếu các nhà đầu tư của phía các nước mà bán điện  cầu bắt buộc phải tự lo đảm bảo khâu đầu tư cho hạ tầng chuyển tải đến dẫn đến điểm kết nối trong hệ thống điện quốc gia thế thì những điều này đã được cụ thể hoá trong các đề án báo cáo Chính phủ và Chính phủ phê duyệt cụ thể cho từng kế hoạch của các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Lào Trung Quốc chúng tôi không có vấn đề lớn đặt ra trong câu chuyện sự  độc lập và không phụ thuộc của nền kinh tế đã có vướng mắc trong câu chuyện về điện năng này chúng ta vẫn hướng tới sự phát triển năng lượng bền vững. Trên cơ sở đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia với những cố gắng và nỗ lực của ta tiếp theo đối với đại biểu  phạm trọng nhân tỉnh Bình Dương nói về việc có những làn sóng MA trong và liệu có thất thoát tài sản trong quá trình tái cơ cấu hoặc bán vốn của Nhà nước trong các dự án này không thì trước hết  MA muốn làm là một hiện tượng phổ biến trong kinh tế quốc tế quốc tế hiện nay và cũng là một xu thế phát triển trong các hoạt động của các doanh nghiệp bình diện quốc tế chúng ta đã hội nhập, chúng ta cũng tham gia những luật chơi chung có khung khổ pháp luật và điều chỉnh chấp nhận cho phép hoạt động nên đây sẽ là một hiện tượng mà nó cũng sẽ có tác dụng và hiệu  hiệu quả tích cực cho chúng ta cũng như nhiều khía cạnh khác xem xét nhưng khía cạnh tích cực về hiệu quả là có kể cả chuyển giao công nghệ cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sau khi được MA hoặc hoặc là tái cơ cấu lại Cái thứ hai nữa đại biểu Quốc  hội là khâu khi cổ phần hoá cũng như bán vốn Nhà nước Đây cũng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong cải cách nền kinh tế và tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó tái cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước không chỉ nhắm tới thu nhỏ lại số lượng các doanh nghiệp nhà nước mà còn tạo ra một thị trường và một thể chế và pháp luật rất thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tiếp cận với các cơ hội của thị trường, kể cả thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ hoạt động đầu tư sản xuất cũng như các hoạt động thương mại Chính vì vậy trong suốt thời gian vừa qua, Chính phủ đã đôn đốc quyết liệt thực hiện việc này việc này cũng thể hiện rõ vai trò chủ trương của Đảng trong câu chuyện là Nhà nước không can thiệp vào hoạt động của thị trường và không tham gia giữ những lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác có thể tham gia điều tiết tiết phát triển để phục vụ cho xã hội mà Nhà nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực công ích và đề nghị quyết Trung ương đã có báo cáo đại biểu Quốc hội thực hiện nghiêm   còn cái quá trình triển khai thực hiện, thậm chí trong thời gian qua. Mặc dù đã có một số kết quả tích cực, tuy nhiên chúng ta vẫn còn nhiều chậm trễ thì Chính phủ đã có kết luận làm rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành của địa phương và sắp tới chúng ta phải tiếp tục khía cạnh liên quan đến câu chuyện khó thất thoát tài sản thông qua việc bán vốn hay liên quan đến cổ phần hoá vì trên thực tế trong quá trình tổng kết những hoạt động về cổ phần hoá và thoái vốn cũng đã đưa ra rất nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phân tích đánh giá và khẳng định đã có nhiều nhiều nơi nhiều chỗ. Những câu chuyện để tài sản bị thất thoát thông qua thông qua quá trình cổ phần hoá do thực hiện không đúng quy định hoặc do việc chấp hành không nghiêm, thậm chí  chí do những nguyên nhân không nắm vững cơ sở và quy định của luật pháp thì đây cũng là bài học kinh nghiệm rút ra để triển khai trong thời gian tới còn về câu chuyện cụ thể như đại biểu Quốc hội nói về Sabeco hay những doanh nghiệp có thương hiệu lớn mà chúng ta cần phải giữ chúng tôi cho rằng đây là đúng và cũng rất cần tính đến không phải là chỗ tiếp tục duy trì những thương hiệu của Việt Nam của nội địa với bằng cách duy trì vai trò của Nhà nước trong những doanh nghiệp này, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải tính đến câu chuyện để ưu tiên phát triển cho doanh nghiệp tư nhân như đã từng đề cập đến trong các nghị quyết Trung ương để coi như đây là một động lực cho phát triển của đất nước trong những năm tới  những điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển và có cơ hội tiếp cận không chỉ với các cơ hội của thị trường mà cả Quốc hội thông qua những chương trình cổ phần hoá và thoái vốn và nhất là các MA ý này nhưng phải trên cơ sở của công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của luật pháp thì đây cũng là định hướng lớn mà chúng tôi cho rằng các các cơ quan tham mưu của Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, trong đó Bộ Công thương sẽ từ thực tiễn để tổng kết báo cáo với Chính phủ đối với  các đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nói về vấn đề thương mại với Trung Quốc và có nguy cơ gian lận thương mại hàng giả hàng nhái tràn lan cũng như những câu chuyện mà phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc tăng trưởng  tăng trưởng với Trung Quốc là không tốt không tốt trong năm 2019. Báo cáo  đại biểu Nguyễn Lân Hiếu và Quốc hội đúng là một thực tế năm 2019 chúng ta tăng trưởng thương mại của xuất khẩu lên đến 8,4% riêng đối với Trung Quốc thì bị sụt giảm trong đó nông sản và thuỷ sản là sụt 6% so với năm 2018 thế nhưng thực tế chúng tôi đã phân tích đánh giá báo cáo với đại biểu Quốc hội là sụt giảm sụt giảm này đến từ mấy nguyên nhân chính một là đầu tiên là nguyên nhân khách quan do phía Trung Quốc. Họ đang siết chặt lại quy định kiểm soát nhập khẩu nhưng cũng phải báo cáo với Quốc hội là những quy định này liên quan đến truy xuất nguồn gốc liên quan đến kiểm soát thực vật động vật liên quan đến các vấn đề về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm liên quan đến kỹ thuật canh tác và thậm chí cả những vấn đề liên quan đến Giấy đăng ký các cơ sở xuất khẩu của phía Việt Nam Cái này phù phù hợp với thông lệ quốc tế và nhiều nước đang thực hiện Tất cả các nước làm ăn với Trung Quốc cũng đều áp dụng đều phải áp dụng thế nhưng chúng ta đã có sự lúng túng bỡ ngỡ trong thời gian vừa qua, nhất là quy mô sản xuất mô hình tổ chức sản xuất  nó dẫn đến không chủ động được và rất bị động trong sản xuất và xuất khẩu đi Trung Quốc nên chính vì vậy có biện pháp khắc phục Bộ trưởng Cường đã nói chúng tôi cũng đã báo cáo có rất nhiều yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, nhưng một trong những cái đó phải tổ chức sản xuất loại trong nông nghiệp, đảm bảo những vùng sản xuất đảm bảo yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng và các kỹ thuật canh tác, đặc biệt hữu cơ cũng như những yêu cầu kỹ thuật. Cái thứ hai hai là nguyên nhân gây cho xuất khẩu sang Trung Quốc sụt giảm đó là vì kích cầu của Trung Quốc do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì bản thân tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm xuất khẩu của Trung Quốc nhập khẩu của Trung Quốc cũng giảm 4% Chính vì vậy rất nhiều các cây cầu của các ngành hàng lớn chúng ta khi Trung Quốc đối với xuất khẩu của chúng ta bị giảm dẫn đến bị sụt giảm trong hàng loạt không chỉ nông sản thuỷ sản Ngoài ra, một số các sản phẩm của các ngạch xơ sợi xuất khẩu rất lớn   rất lớn quy mô hơn 1 tỷ đôla Mỹ cũng bị giảm dệt may của Trung Quốc không xuất khẩu được bị vướng, hay là mặt hàng điện thoại Trung Quốc. Các nhà đầu tư nước ngoài đóng cửa cơ sở sản xuất tại Trung Quốc nên dẫn đến các linh kiện thiết bị của các cơ sở điện tử và nhất là điện thoại thông minh của Samsung cũng không xuất khẩu sang Trung Quốc đã mất đã mất hơn 1 tỷ đôla trong 9 tháng đầu năm. Chúng tôi tôi có Bộ trưởng Bộ báo cáo như vậy  tôi mời thêm mấy đại biểu nữa Xin mời đại biểu Bùi Thanh Tùng, thành phố Hải Phòng   

Bùi Thanh Tùng (Phó đoàn)

K  Kính thưa Chủ toạ phiên họp, kính thưa Bộ trưởng  hiện nay. Bên cạnh các website thương mại điện tử, số người sử dụng các diễn đàn mạng xã hội để mua sắm trực tuyến số doanh nghiệp sử dụng nền tảng di  số doanh nghiệp sử dụng nền tảng di động như kênh liên lạc giữa nhà bán lẻ và người tiêu dùng đang gia tăng nhanh chóng Bên cạnh những lợi ích to lớn cũng có những rủi ro và cử tri hiện đang băn khoăn lo lắng và cho rằng công tác quản lý nhà nước chưa theo kịp với xu thế của thị trường này. Xin Bộ trưởng cho biết, hành lang pháp lý mô hình tổ chức bộ máy cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực của các lực lượng chức năng quản lý thị trường đã đáp ứng được yêu cầu quản lý quản lý, kiểm soát thị trường nhất là công tác thực thi nhiệm vụ phòng, chống hàng lậu, hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hàng vi phạm sở hữu trí tuệ  gian lận thương mại và vi phạm pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng đối với thị trường rất quan trọng và mới mẻ này chưa, giải pháp sắp tới của bộ như thế nào để kiểm soát và quản lý một cách có hiệu quả lĩnh vực này. Xin cám ơn Bộ trưởng Cám ơn đại biểu Trần Thị Quốc Khánh   

Trần Thị Quốc Khánh

Kính thưa Chủ toạ phiên họp,   K ính thưa Bộ trưởng trong các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội  những năm gần đây đều nêu rõ vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề và thiếu nguyên liệu cho ngành dệt may và phải nhập từ nước ngoài.   từ năm 2017 đến nay, ngành dệt may có thêm một sản phẩm mới là dệt vải từ tơ sen trên cơ sở học tập kinh nghiệm từ Myanmar góp phần phát huy sức sáng sáng tạo trong nhân dân bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc và bước đầu tháo gỡ khó khăn cho ngành dệt may Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan  xin Bộ trưởng cho biết, Bộ trưởng có quan tâm hỗ trợ thúc đẩy phát triển làng nghề Sen  và dệt vải từ Sen hay 02 bộ trưởng cần phải làm gì để thúc đẩy hợp tác quốc tế. Trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thương mại các sản phẩm từ sen Việt Nam tới Myanmar và các nước trong khu vực và trên thế giới. Xin cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thị Yến, Bà Rịa Vũng Tàu  

Nguyễn Thị Yến (Trưởng đoàn)

Kinh thư chủ toạ phiên họp, Kính thưa Quốc hội, Về câu hỏi của tôi thì cũng được nó đã được bộ trưởng cũng đã giải thích cụ thể  nó đã được Bộ trưởng cũng đã giải thích cụ thể. Tuy nhiên, tôi cũng xin trao đổi thêm với Vụ trưởng về vấn đề đối với các dự án mà điện khí hoá lỏng hiện nay chúng ta có đưa vào quy hoạch chung nguồn điện quốc gia hay không Cái thứ hai nữa là Bộ trưởng có những giải pháp chính sách gì cụ thể  để khuyến khích ngành này, cũng nhân dịp này tôi xin có ý kiến đến Thủ tướng Chính phủ tôi biết rằng Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ phát biểu trong hôm nay báo cáo với Quốc Quốc hội, tôi sẽ gửi riêng đến Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng cảm ơn  Kính thưa Chủ toạ phiên họp Quốc hội,   Âu Thị Mai Tuyên Quang     

Âu Thị Mai

Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin được gửi tới Bộ trưởng, câu hỏi như sau nước ta có tiềm năng lớn về nông nghiệp và khai thác thuỷ hải sản, nhưng hiện nay hầu hết máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và khai thác thuỷ hải sản đều phải nhập khẩu từ nước ngoài mà chủ yếu là Trung Quốc do ngành chế tạo máy móc phục vụ nông nghiệp và khai thác thuỷ hải sản còn nhiều bất cập, ít doanh nghiệp đầu tầu với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng có giải pháp gì tham mưu với Chính phủ phát triển ngành, cơ khí phục vụ nông nghiệp và khai thác thuỷ hải sản, tạo việc làm và tăng nội lực trong ngành công nghiệp Việt Nam. Xin trân trọng  trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Xin mời đại biểu L36 Hà Sỹ Đồng Quảng Trị.     

Hà Sỹ Đồng (Phó đoàn)

Hôm qua đến trưa . Bộ trưởng đã nói về điện rất nhiều rồi tuy nhiên còn một hệ thống  Tuy nhiên còn một hệ thống lưới điện tại các bản làng vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn đã xuống cấp rất nghiêm trọng nhiều nguy cơ gây tai nạn cho người dân vào mùa mưa lũ và thậm chí có nhiều nơi chưa có điện Xin Bộ trưởng cho biết kế hoạch của Bộ trưởng trong thời gian đến và kế hoạch huy động vốn và đến bao giờ khắc phục được tình trạng nói trên để ổn định cuộc sống cho người dân và phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn   Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Quốc hội  giải lao 20 phút.

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

        Xin mời Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương  tôi bây giờ đã có 35 đại biểu  đặt câu hỏi và có 9 đại biểu tranh luận   còn 27 đại biểu nữa đang chờ đặt câu hỏi. Xin mời Bộ trưởng trả lời

Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Bộ công thương )

 Kính thưa Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, tôi xin phép trình bày nội dung thứ hai của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu liên quan đến đại biểu hỏi chúng ta có thực hiện chủ trương nền kinh tế độc lập, tự chủ và có phương án để đối phó khi có sự cố xảy ra liên quan đến hoạt động thương mại với Trung Quốc không báo cáo quan hệ quan điểm  Kính thưa Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, tôi xin phép trình bày nội dung thứ hai của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu liên quan đến đại biểu hỏi chúng ta có thực hiện chủ trương nền kinh tế độc lập, tự chủ và có phương án để đối phó khi có sự cố xảy ra liên quan đến hoạt động thương mại với Trung Quốc không báo cáo quan hệ quan điểm  chủ trương của Đảng và Nhà nước tiếp tục xây đa phương hoá đa dạng hoá các mối quan hệ xây dựng các mối quan hệ hợp tác hữu nghị và trên cơ sở tôn trọng  chủ quyền, lợi ích cũng như cùng có lợi  Đây là nguyên tắc quan trọng cơ bản không chỉ trong thương mại và cả trong đối ngoại. Chính vì vậy quan hệ với Trung Quốc cũng dựa trên nền tảng này và đang tiếp tục phát triển  mang lại những hiệu quả chung cho cả hai bên trong quan hệ thương mại đa phương hoá đa dạng hoá không phải chỉ với Trung Quốc và với tất cả các nước và quan trọng cơ bản  chúng ta xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ với năng lực cạnh tranh với khả năng  hội nhập và khả năng chống chịu ngày càng cao hơn trong hội nhập quốc tế và chính. Vì vậy, các chỉ đạo của Chính phủ trong việc thực hiện các chiến lược và các đường lối này. Các đường lối chiến lược này cũng được cụ thể và cập nhật kịp thời trong thời gian qua thể hiện qua các mối quan hệ đối ngoại, cụ thể các mối quan hệ hợp tác trong từng lĩnh vực cụ thể trong tổng thể quan hệ với các đối tác, trong đó có Trung Quốc  Vì vậy, chúng tôi xin phép báo cáo với đại biểu Quốc hội là những đường lối chủ trương thực hiện rất nghiêm túc và kịp thời và sẽ luôn luôn có sự chủ động trong mọi tình huống các đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đại biểu đề nghị liên quan đến Nhà máy nước và các cơ sở cung cấp nước về quá trình tư nhân hoá này  Tôi nghĩ chúng tôi chia sẻ sự quan tâm và đánh giá quan điểm của đại biểu sẽ tiếp thu trong góc độ trách nhiệm của chúng tôi đối với dự án điện Bạc Liêu như nhiều đại biểu đã nêu. Chúng tôi xin tiếp thu lại và sẽ tiếp tục báo cáo với Chính phủ sẽ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, trách nhiệm của mình và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với đại biểu Vũ Thị Lưu Mai đề cập đến các vấn đề đã nêu trong buổi trả lời ngày hôm qua của tôi, trong đó  có liên quan đến câu giải thích từ ngữ. Tôi xin phép được báo cáo lại với Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong điều các nội dung của Luật đầu tư và đặc biệt là Luật Luật Điện lực có một điều khoản quy định Nhà nước độc quyền trong truyền tải điện  vì những nội dung trong Luật điện lực và cả điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực điện lực  cũng quyết định vai trò độc quyền của Nhà nước nên dẫn đến không chủ động  để đa dạng hoá được mô hình đầu tư của xã hội trong các hệ thống truyền tải điện để đảm bảo nâng cao năng lực giải toả công suất và hệ thống truyền tải điện quốc gia  Chính vì vậy chúng tôi đã rà soát pháp lý, nếu thấy có điều kiện để có thể vận dụng pháp luật với sự cho phép của Quốc hội hướng dẫn giải thích từ ngữ. Ví dụ như độc quyền truyền tải điện có thể bao hàm nghĩa là Nhà nước chủ quản quản lý hệ thống truyền tải điện đó và việc vận hành hệ thống điện để đảm bảo vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo nền tảng  an ninh năng lượng thế còn việc đầu tư cho các công trình truyền tải điện  chúng ta có thể xem xét, nếu như có hướng dẫn từ ngữ pháp luật thì hoàn toàn có thể tách khái niệm đầu tư cho các công trình nhất định trong hệ thống truyền tải điện để đảm bảo việc có cơ hội cho các thành phần kinh tế khác trong xã hội để tham gia đầu tư và chính. Vì vậy, chúng tôi chủ động nghiên cứu kiến nghị để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ phải tiếp tục chủ động nghiên cứu phương án để giải quyết những vấn đề  tồn tại của hệ thống truyền tải điện, vốn phụ thuộc quá lớn vào nguồn ngân sách nhà nước và nguồn lực của Tập đoàn Điện lực quốc gia  Chính vì vậy chúng tôi xin báo cáo kiến nghị báo cáo với Quốc hội, Chính phủ chưa có ý kiến chính thức  để tính toán đến phương án về cơ bản lâu dài  hoặc là phải sửa đổi Luật điện lực và Luật đầu tư để đảm bảo quyền độc quyền trong truyền tải điện nước giới hạn trong mức độ để đảm bảo an ninh chung  thế còn đầu tư đa dạng hơn. Tuy còn một giải pháp thứ hai và trước mắt vẫn đang làm tức là truyền tải điện cho nhà đầu tư có thể tham gia có thể dưới hai hình thức một hình thức kỷ luật. Hai hình thức trong các dự án phát triển nguồn  trong Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Điện lực  nó có phương án đấu nối  trong đó đường dây và trạm  để đảm bảo cho truyền tải công suất của nhà máy đến các hệ thống điện quốc gia, các điểm đấu nối của hệ thống truyền tải điện quốc gia có thể được tính như những hệ thống đầu tư dự án của nhà đầu tư. Như vậy, trong trường hợp tương tự như vậy Chúng tôi báo cáo với Quốc hội và đại biểu Mai  câu chuyện của dự án đường dây 514 của nhà đầu 44 nhân đang được vận dụng trong góc độ như hệ thống đường dây phục vụ  việc truyền tải trong phương án truyền tải  phương án đấu nối của nhà máy điện này với hệ thống điện quốc gia chứ không phải là vượt lên  thế còn về cơ bản lâu dài. Chúng tôi cũng xin ý kiến đã nêu trên có thể xem xét sửa đổi luật. Lúc đó có thể có những câu chuyện hướng dẫn cho doanh nghiệp và tác động xã hội dưới hình thức Bt đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước quản lý về hệ thống truyền tải điện quốc gia quản lý đại biểu như vậy  đối với đại biểu Bùi Thái Bình thì đề cập đến dự án nhiệt điện Thái Bình. 2 Đây cũng là một dự án quan trọng trong tổng sơ đồ điện. 7 Điều chỉnh vừa qua có một số vướng mắc có nguyên nhân khách quan từ trước kia trong năng lực  thực hiện của chủ tổng thầu là Cty Tcty Pvc thuộc Tập đoàn Dầu khí cũng như một số khác  cái này đã trở thành một vụ án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhiều khía cạnh trong sử dụng vốn cũng như trong quá trình triển khai thực hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đã xử lý bước đầu  một số đối tượng cá nhân có liên quan  và đồng thời với việc này đang tiếp tục làm rõ các phần còn lại  thế còn về khía cạnh kỹ thuật và công nghệ của nhà máy trị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục đánh giá  về khả năng tiếp tục thực hiện dự án như đại biểu đã nói với 85% khối lượng dự án đã được thực hiện có cơ hội để tiếp tục đầu tư bổ sung, hoàn thiện những phần còn lại nhưng với nguyên tắc không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt  và do chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Qh quyết định điều này. Tuy nhiên, có một số vấn đề pháp lý thì các bộ, ngành rà soát để báo cáo với Chính phủ để có thể sau đó chúng ta sẽ tiếp tục triển khai như thế nào thì cũng sẽ rà soát cẩn trọng cũng như đảm bảo nguyên tắc chung và quy định của pháp luật để thực hiện cho tốt chúng tôi xin trả lời bằng văn bản cụ thể cho đại biểu sau thế đối với ý kiến của đại biểu Lê Thanh Vân liên quan đến nhà máy Điện Bạc Liêu cũng nhiều đại biểu đã nêu chúng tôi nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp vào đây và trong quá trình  rà soát, kiểm tra lại quá trình thực hiện của mình thì sẽ rất nghiêm túc đánh giá lại và sẽ nhưng quan trọng là tiến độ thì chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương tiếp tục hoàn thiện việc này và báo cáo và báo cáo rồi tiếp tục phối hợp  thúc đẩy dự án này để triển khai sớm đối với đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu vấn đề về xuất xứ hàng hoá và Thông tư hướng dẫn thì tôi đã trình bày phần trên. Xin phép tôi xin phép không báo cáo tại đây nữa. Tôi nếu cần thiết tôi sẽ có cái cây già lại để báo cáo cụ thể bằng văn bản về quá trình triển khai cũng như mục tiêu và kế hoạch tiếp theo  với đại biểu của Mai Tuyên Quang  đối với sản xuất công nghiệp trong nông nghiệp và phục vụ cho chế biến thuỷ hải sản  cũng như giải pháp để phát triển ngành công nghiệp, cơ khí v v báo cáo với đại biểu là thực tế trong phát triển công nghiệp công nghiệp hoá nông thôn trong thời gian qua còn nhiều hạn chế trong phần đánh giá về công nghiệp chế biến, chế tạo  công nghiệp hỗ trợ và một số ngành công nghiệp cơ khí khác thì chúng ta đã đánh giá trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội cũng có đây tôi chỉ xin nêu một số vắn tắt như này có đạt được một số kết quả nhất định trong một số khía cạnh lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp và nông thôn. Ví dụ như trong thể chế thiết bị chế biến trong ngành gạo, chẳng hạn phục vụ cho sản xuất canh tác. Gã đã có hàng loạt các máy động lực cũng như các máy móc và thiết bị phục vụ cho chế biến và lưu trữ gạo để đảm bảo hiệu quả đến đạt 90% trong các thiết bị chế biến gạo xuất khẩu cũng như gieo trồng thu hoạch  sản xuất hàng loạt các loại máy kéo máy gieo trồng thu hoạch. Tuy nhiên, chất lượng và năng lực cạnh tranh thì vẫn còn hạn chế và chính. Vì vậy, đại biểu Quốc hội hiện nay chúng ta mới đảm nhận đảm nhiệm được khoảng 30%  trong thang máy động lực phục vụ cho hội hoạ trong nông nghiệp nói chung còn lại bị phụ thuộc hay nói đúng hơn là áp lực cạnh tranh rất lớn từ các quốc gia khác như Nhật Bản, đặc biệt gần đây Trung Quốc với giá rẻ cạnh tranh rất mạnh thì đúng là chúng ta đang để trống thị trường này và chưa làm tốt các việc khác thì cũng có đầu tư cho phát triển trong công nghiệp chế biến thuỷ hải sản  thậm chí nhiều chuỗi giá trị trong thuỷ hải sản chế biến, thậm chí đạt đến 90% trong các thiết bị công nghệ của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng với nền tảng  chính sách phát triển công nghiệp nông thôn còn cần được quan tâm mạnh mẽ hơn, đặc biệt thông qua các chương trình khuyến công cũng như chương trình phát triển các ngành nghề của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn quản lý có trách nhiệm của Bộ Công thương sẽ phải phối hợp làm tốt hơn nữa trong lồng ghép các chương trình chính sách để đảm bảo chuyển đổi kinh tế nông thôn gắn với cơ giới hoá trong nông nghiệp và tạo công ăn việc làm gắn với bảo vệ môi trường trong công nghiệp nông thôn thì sắp tới. Chúng tôi sẽ cụ thể hoá trong chiến lược phát triển công nghiệp, cơ khí công nghiệp chế biến, chế tạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung hợp phần quan trọng phục vụ cho phát triển công nghiệp nông thôn  tôi xin báo cáo với đại biểu bằng những nội dung cụ thể trong chiến lược đó và có văn bản sau   đối với đại biểu Hà Sỹ Đồng liên quan đến việc phát triển hệ thống lưới điện cũng như các hạ tầng điện và phục vụ cho điện  cung cấp cho các vùng nông thôn miền núi, hải đảo còn khó khăn  hình như tôi đã báo cáo trên chương trình này tạm thời và khó khăn trong thời gian qua do không bố trí được nguồn vốn do vướng mắc về trần nợ công của Chính phủ và của quốc gia   hiện nay đã có thuận lợi. Chúng tôi dự kiến  đã có báo cáo của Chính phủ và sẽ sớm được cho phép sử dụng các nguồn ngân sách  nguồn vốn vay từ World Bank và Eu sẽ có điều kiện để bố trí vốn thực hiện bởi các phần lớn nội dung nói chuyện xong hết các hiệp định tài chính đã được đàm phán với những điều kiện cụ thể. Nếu được Chính phủ và được Quốc hội cho phép  chúng ta sẽ tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 20212015 sớm hơn chúng ta sẽ có điều kiện để đầu tư thực hiện những nội dung trong các điều kiện đầu tư nội dung đầu tư này bao gồm cả việc cải tạo hệ thống lưới điện truyền tải điện ở tại nông thôn để đảm bảo tất cả hơn 1050  xin lỗi 1050.000 hộ dân trong chương trình này sẽ được nhận điện từ lưới điện quốc gia và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cũng như phục vụ cho đời sống kinh tế xã hội tại địa phương. Xin trân trọng cảm ơn  Xin cám ơn Bộ trưởng. Tôi xin mời  tiếp theo là mời đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và sau đó Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ có 15 phút  để báo cáo   Xin mời đại biểu Dương Trung Quốc Đồng Nai.

Dương Trung Quốc

Kính thưa Bộ trưởng  câu hỏi của tôi trong những trình bày của Bộ trưởng  Bộ Công thương thì rất ít đề cập đến lĩnh vực  đó là lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhất là đối với nguy cơ  của biến đổi khí hậu  dường như chúng ta thấy điều đó Bộ Tài nguyên và Môi trường   hay nông nghiệp, nhưng tôi cho rằng Bộ Công thương hết sức quan trọng  việc lựa chọn  ngành nghề phát triển  như chúng ta thấy tại sao điện than  nhiệt điện phát triển một cách khủng khiếp như thế  trong khi điện tái tạo  điện sạch  chúng ta gặp khó khăn như thế  hay là việc chúng ta tiếp tục cho những ngành công nghiệp tiêu tốn năng lượng  trong khi chúng ta còn thiếu điện  như thép chẳng hạn  rồi chúng ta phải nhìn thấy một tương lai không xa  rất nhiều trung tâm kinh tế rất lớn  liên quan đến hàng chục triệu con người   sẽ bị ngập nước. Vậy chúng tôi nghĩ,   câu hỏi của tôi là Bộ trưởng   quan niệm như thế nào về vấn đề bảo vệ môi trường. Các đại biểu Phùng Văn Hùng cao bằng

Phùng Văn Hùng

  Kính thưa Bộ trưởng, Chiều qua Bộ trưởng có đề cập tới nguy cơ Việt Nam thiếu điện trầm trọng trong những năm tới. Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Điện lực có tới 47 bảy trên 62 dự án điện có công suất lớn chậm tiến độ   Kính thưa Bộ trưởng, Chiều qua Bộ trưởng có đề cập tới nguy cơ Việt Nam thiếu điện trầm trọng trong những năm tới. Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Điện lực có tới 47 bảy trên 62 dự án điện có công suất lớn chậm tiến độ  có những dự án đã đủ cơ sở pháp lý và tính khả thi như dự án nhiệt điện khi Bạc Liêu mà nhiều đại biểu đã nêu  đề nghị  đại biểu Bộ trưởng cho biết, nguyên nhân và trách nhiệm của Bộ trưởng đối với sự chậm trễ này  Bộ trưởng có những giải pháp gì để khắc phục trong thời gian tới  Câu hỏi này tôi xin  được gửi tới đồng chí Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Xin cảm ơn  đại biểu Nguyễn Minh Sơn, Tiền Giang   

Nguyễn Minh Sơn

Kính thưa Đoàn Chủ tịch  Kính thưa Bộ trưởng  tôi xin gửi Bộ trưởng hai câu  công nghiệp đóng tàu của Việt Nam là một trong những ngành cơ khí có truyền thống lâu đời   hiện nay có khoảng 1200 nhà máy đóng sửa chữa với 170 công trình nâng hạ thuỷ với tổng công suất thiết kế của các nhà máy khoảng 2,600.000 tấn  Tuy nhiên, ngành công nghiệp đóng tàu cơ khí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức thị trường bị thu hẹp vai trò  là trưởng ngành, Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết những khó khăn hiện nay và hướng tới   xuất khẩu trong thời gian tới. Câu số 2   Việt Nam đã và đang đàm phán và ký kết 16 hiệp định thương mại tự do, trong đó có 12 fta  ép ta  đã ký kết đi vào hiệu lực. Đây là kết quả đáng mừng  ông mở rộng thị trường. Tuy nhiên, thực tế có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa   rất hạn chế trong việc tìm hiểu tận dụng cơ hội thời cơ cho các hiệp định mang lại, Bộ trưởng có giải pháp gì trong việc hỗ trợ các loại hình trên trong thời gian tới  cảm ơn Bộ trưởng   Xin cám ơn các đại biểu Nguyễn Thanh Hải đã nói Mic của Nguyễn Nguyễn Minh Sơn  Xin mời đại biểu Bùi Văn Phương, Ninh Bình, Bùi Văn Phương  thôi. Phát biểu   xin không phát biểu vì nó trùng ạ.   Đại biểu Trịnh Ngọc Phương Tây Ninh.

Trịnh Ngọc Phương

Kính thưa Bộ trưởng  trong những năm gần đây Gdp Việt Nam luôn tăng trưởng với các con số ấn tượng thành quả này có sự góp công lớn của nền kinh tế tư nhân  chính hoài bão, niềm tin và khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh của người Việt là động lực chính để kinh tế tư nhân theo đuổi con đường của họ về cuộc sống tốt đẹp hơn cho Việt Nam với tha cô trở thành tập đoàn đa ngành chủ yếu là tô của Việt Nam và mang tầm Asean với tranh chấp là khát vọng và mong muốn biến Việt Nam trở thành một cường quốc du lịch  Đây là cách thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam   Vì thế, một chuyên gia kinh tế cho rằng muốn có Việt Nam hùng cường thì phải dựa vào những tập đoàn tư nhân lớn và coi đây là lực lượng tiên phong bứt phá trong tương lai. Vị bộ trưởng nghĩ gì về câu nói trên trong thời gian sắp tới, có những chính sách cụ thể gì trong lĩnh vực của mình để kinh tế tư nhân liên tục phát triển Việt Nam có được những người khổng lồ đúng nghĩa. Câu hỏi này tôi xin gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.  Câu thứ hai, theo số liệu thống kê cho thấy mỗi hiệp định thương mại tự do Fta mới mà Việt Nam tham gia thường xảy ra tình trạng hàng các nước nhập khẩu vào Việt Nam tăng nhanh nhưng hàng xuất khẩu Việt Nam và nước luôn chậm, thậm chí mất vài năm. Bộ trưởng lý giải như thế nào về tình trạng này Giải pháp khắc phục ra sao   Xin mời đại biểu cao đình thưởng Phú Thọ

Cao Đình Thưởng (Phó đoàn)

 Kính thưa Bộ trưởng  Kính thưa Bộ trưởng  thực hiện Thông báo kết luận số 434 năm 2016  của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc   và thông báo kết luận của Phó Thủ tướng vào năm 2018-2019  liên quan đến việc bàn giao diện tích 3020 hecta  đất lâm nghiệp   của Tổng công ty Giấy Việt Nam cho tỉnh Phú Thọ quản lý,  Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều buổi họp làm việc với cơ quan, đơn vị liên quan  và đã thống nhất với Tổng công ty Giấy Việt Nam  về phương án thu hồi và bồi thường diện tích trên   đặc biệt tỉnh đã nhiều lần có văn bản đề nghị Bộ Công thương sớm thực hiện việc chủ trì bàn giao quỹ đất trên về tỉnh quản lý.  Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được Bộ Công thương xem xét giải quyết  để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng cho biết lý do vì sao sự việc lại kéo dài như vậy  thời gian tới. Bộ trưởng sẽ làm gì để sớm thực hiện chủ trương trên  thời gian tới bao giờ thì hoàn tất thủ tục thực hiện bàn giao  Xin cảm ơn Bộ trưởng   Điểu Huỳnh Sang, Bình Phước    

Điểu Huỳnh Sang

Kính thưa Bộ trưởng, Hiện nay chúng ta đang vận động các hộ gia đình ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà nhằm một phần khắc phục tình trạng thiếu điện ở những vùng này.  Tuy nhiên, thực tế thì các hộ gia đình cũng như cá nhân đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà phục vụ sinh hoạt  đồng thời là bán điện lại cho công ty điện lực phải thực hiện đăng ký kinh doanh  đăng ký thuế mua hoá đơn xuất cho công ty điện lực   khi bán điện và thực hiện kê khai thuế. Đây là một bất cập,  tôi đề nghị Bộ trưởng cần có giải pháp để khắc phục tình trạng trên  và tôi đề nghị Bộ trưởng có giải pháp trong thời gian tới để làm thế nào mà khắc phục tình trạng thiếu nguồn lực đầu tư về điện lưới ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và qua đây tôi đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo hơn để người dân ở vùng này sớm được tiếp cận với nguồn điện thắp sáng. Xin cảm ơn Bộ trưởng  Xin cám ơn các đại biểu Phan Thị Bình Thuận   Tp Hồ Chí Minh.

Phan Thị Bình Thuận

Kính thưa Bộ trưởng, Hiện nay có nhiều loại hàng hoá nhất là các loại hàng hoá mỹ phẩm  quần áo thực phẩm, chức năng hàng gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng không nhảm tem, hướng dẫn sử dụng dưới cái tên gọi là hàng xách tay được bày bán công khai và tràn lan trong các cửa hàng cũng như giao bán qua mạng   khiến người tiêu dùng như rơi vào một mê hồn trận, đề nghị Bộ trưởng cho biết việc quản lý kiểm tra, kiểm soát cũng như xử lý tình trạng trên như thế nào  còn hai câu hỏi nữa thì tôi sẽ gửi phiếu chất vấn Bộ trưởng. Xin trân trọng cảm ơn    Xin cám ơn đại biểu Trần Thị Hoa Ry- Bạc Liêu.

Trần Thị Hoa Ry

Kính thưa Quốc hội. Kính thưa Bộ trưởng, Tôi có hai vấn đề chất vấn Bộ trưởng. Tuy nhiên đến dự án liên quan đến dự án đầu tư của khí điện ở Bạc Liêu được Bộ trưởng trả lời rồi. Tôi rất mong Bộ trưởng quan tâm. Thứ hai nữa là Bạc Liêu có đề nghị liên quan đến xã hội hoá về đường dây tải điện cũng mong Bộ trưởng quan tâm về thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề này. Vấn đề thứ hai là hiện nay đồng bằng sông Cửu Long   rất là bức xúc và lo lắng nặng mà tro xỉ của điện thang mà chưa được giải quyết đến nơi đến chốn. Trong khi đó đầu tư điện bẫy của chúng ta từ đây đến năm 2020 thì vấn đề này không giảm mà vẫn còn tăng điều đó có nghĩa rằng lượng mà xử lý về tro sỉ sau khi về nhược điểm này vẫn chưa được giải quyết đến nơi đến chốn. Tôi muốn hỏi là trách nhiệm của Bộ trưởng giải quyết vấn đề này trong thời gian tới như thế nào để vừa đảm bảo về năng lượng cung cấp cho đất nước, đồng thời giải quyết được vấn nạn về môi trường vấn liên quan đến câu hỏi này. Tôi xin gửi đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin cảm ơn Quốc hội  xin mời đại biểu Lưu Văn Đức, Đăk Lăk    

Lưu Văn Đức

Kính thưa Bộ trưởng xin gửi đến một câu hỏi như sau  Bộ Công Thương đang xin ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ  ban hành cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam  thay cho quyết định số 112017  Theo đó, vùng 4 gồm các tỉnh Phú Yên Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận  có giá mua điện mặt trời mặt đất thấp nhất. Đây là vùng có nhiều lợi thế giá mua như dự thảo sẽ khó khăn cho vùng này thu hút đầu tư điện mặt trời  không đảm bảo tính công bằng cạnh tranh  phát huy lợi thế so sánh giữa các vùng trong phát triển  Xin đừng hỏi Bộ trưởng căn cứ vào cơ sở nào để Bộ Công thương đưa ra kịch tính và mức giá như trên. Trước hết, xin cám ơn  Xin cảm ơn. Xin mời đại biểu Hà Thị Lan   Bắc Giang

Hà Thị Lan

 Kính thưa Bộ trưởng. Hôm nay tôi xin gửi tới Bộ trưởng câu hỏi sau hiện nay có sự bất bình đẳng về chính sách đối với dự án đầu tư điện, nhà đầu tư nước ngoài so với nhà đầu tư trong nước  Kính thưa Bộ trưởng. Hôm nay tôi xin gửi tới Bộ trưởng câu hỏi sau hiện nay có sự bất bình đẳng về chính sách đối với dự án đầu tư điện, nhà đầu tư nước ngoài so với nhà đầu tư trong nước  đó là dự án của nhà đầu tư nước ngoài được cam kết bao tiêu 100% sản lượng và được cam kết chuyển đổi ngoại tệ còn các dự án của nhà đầu tư trong nước không được sự cam kết này. Do đó, các nhà cung cấp vốn thường ưu tiên hơn  tạo cho nhà đầu tư điện trong nước bị yếu thế đề nghị Bộ trưởng cho biết ý kiến của mình đối với vấn đề này   khắc phục ra sao. xin cảm ơn bộ Trưởng  Vâng. Xin cảm ơn đại biểu đã có  45 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn  Bộ trưởng sẽ nghiên cứu và  những vấn đề nào đã trả lời những vấn đề nào  cần phải tiếp tục trả lời chấm  theo các đại biểu Quốc hội  và những câu gửi tiếp tới Phó Thủ tướng và Thủ tướng tiếp theo. Chúng tôi sẽ xin mời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ có 15 phút để báo cáo  có liên quan tới trách nhiệm của Chính phủ nói chung và của Thủ tướng thì chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ báo cáo giải trình trước Quốc hội   Xin mời Phó Thủ tướng

Trịnh Đình Dũng – Phó thủ tướng

 Kính thưa đồng bào và cử tri cả nước  Kính thưa đồng bào và cử tri cả nước  trong buổi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương  có nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực của ngành công thương  và được đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời  đủ và khá rõ  tất cả vấn đề mà   Bộ trưởng trả lời có thời gian trả lời. Tôi xin thay mặt Thủ tướng Chính phủ làm rõ thêm một số nội dung  mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm  Trong đó có trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội   như đại biểu của đại biểu Dương Tấn Quân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  đại biểu Phùng Văn Hùng và nhiều đại biểu khác quan tâm  chúng ta đều biết điện năng  có vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu và là một nhân tố quyết định  thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước  và trong những năm vừa qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn  nhưng ngành điện  Trong đó có cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ Công thương và các tập đoàn kinh tế Nhà nước mà nòng cốt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam   và cùng các  nhà đầu tư  đã nỗ lực cố gắng  để đầu tư phát triển  hệ thống điện và đã đáp ứng yêu cầu  cung ứng điện  cho phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Dự kiến điện năng sản xuất sẽ đạt khoảng  trăm 40 tỷ kwh  và tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2018  Tuy nhiên, việc phát triển hệ thống điện đang gặp rất nhiều khó khăn như rất nhiều vị đại biểu đã nêu  nếu chúng ta không có giải pháp  hữu hiệu quyết liệt để tháo gỡ  sẽ có nguy cơ thiếu điện trong những năm tới  là rất khó khăn nhất để chúng ta thấy cơ cấu nguồn điện  đã có sự thay đổi rất nhanh   nhất là nhanh so với quy hoạch điện. 7,     chúng ta đều biết quy hoạch điện. 7  quy hoạch với tổng công suất  nguồn của các giai đoạn  không có thay đổi đáng kể  nhưng thay đổi cơ cấu  và do đó dẫn đến  chúng ta phải điều chỉnh quy hoạch  nếu không điều chỉnh quy hoạch  thì sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu đủ điện cho sản xuất  chúng ta thấy rất rõ  những vấn đề này  như chúng ta dừng điện hạt nhân  4610 và giai đoạn 2030  và các nguồn điện than  đầu tư rất khó khăn do lo ngại về vấn đề môi trường  cùng với đó rất nhiều dự án chậm tiến độ  chậm tiến độ  cũng đã ảnh hưởng  đến việc cung cấp, cung ứng nguồn điện cho phát triển kinh tế xã hội này sơ bộ khoảng 60 dự án  đang đầu tư có 35 dự án công suất từ 200 mê trở lên  chậm tiến độ từ 1 đến 5 năm, thậm chí có dự án còn chậm  kéo dài hơn nữa  và với tổng công suất khoảng 39.000 Megawatt  từ đó dẫn đến nguy cơ thiếu điện  từ năm 2019  Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định  điều chỉnh quy hoạch   điện 7 Điều chỉnh  nhằm bổ sung thêm các nguồn điện  Trong đó, đặc biệt là nguồn điện tái tạo  và các nguồn điện khác để bù đắp sự thiếu hụt này  do nguồn điện mặt trời, điện gió  có rất nhiều việc nhưng không ô nhiễm môi trường   Thứ hai là không tốn nhiên liệu.  Thứ ba là giá điện có xu hướng giảm  và đầu tư phân tán và điện sạch nên rất dễ huy động nguồn vốn không chỉ trong nước  của các doanh nghiệp phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước  mà còn huy động được nguồn vốn nước ngoài  Do đó chưa đầy 2 năm. Đến nay, ngành điện đã huy động được khoảng 4500 Megawatt điện mặt trời  và  gần 400   Mw điện gió  từ đó góp phần bù đắp lại những phần thiếu hụt  điện và đáp ứng yêu cầu  cung ứng đủ điện  cho phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân  Cái khó. Thứ hai, nhu cầu đầu tư phát triển nguồn điện  lưới điện rất lớn  sơ bộ đánh giá thì từ nay đến năm 2030 chúng ta cần  vốn đầu tư khoảng 130 tỷ  đôla Mỹ  bình quân khoảng 12 tỷ đôla 1 năm, trong đó khoảng 9 tỷ cho đầu tư  nguồn điện và 3 tỷ đầu tư cho lưới điện  như vậy  là rất khó khăn để có thể huy động được nguồn vốn đầu tư này  và đây cũng là nguyên nhân chính gây ra sự chậm trễ của rất nhiều dự án điện hiện nay  thứ ba  việc đầu tư nguồn điện còn mất cân đối giữa các vùng miền trong cả nước  chúng ta thấy rất rõ là khu vực phía nam tiêu dùng điện chiếm khoảng 50% của cả nước  nhưng   chỉ sản xuất khoảng chưa đầy 40%  toàn khu vực phía Bắc và miền Trung  tiêu thụ khoảng 5% nhưng sản xuất đến  60%. Do đó chúng ta phải tiếp tục xây dựng  đường dây tải điện Bắc Nam  mạch số 3 để   điều tiết điện khu vực phía Nam.  Vấn đề thứ tư  việc giải  công suất, nguồn điện  tái tạo nhiều địa phương hiện nay  còn rất khó khăn  do việc đầu tư đường dây tải điện  chậm hơn  so với việc đầu tư nguồn điện  và thiếu đồng bộ  Đây cũng là một hạn chế cần phải tìm rõ nguyên nhân   Vấn đề thứ 5 đó là  nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than và khí ngày càng  ngày càng lớn  Do đó ta phải nhập than hiện nay chúng ta đang nhập than  và đến năm 2025 để chúng ta phải nhập khoảng 31.000.000 tấn than  đến năm 2.000 và khoảng 2,2.000.000   tấn khí hoá lỏng  gì  và đến năm 2030 để chúng ta nhập khoảng 50.000.000 tấn than và  khoảng 12,5.000.000  khí hoàn hảo  chưa nói là phải nhập khí tự nhiên tại các nước trong khu vực từ những phân tích trên để đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn  tới, đặc biệt là giai đoạn 2021 đến năm 2020  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung vào một số giải pháp  trọng yếu sau  Thứ nhất là tập trung để lập quy hoạch điện táng  báo cáo theo đúng Luật Quy hoạch  đến giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến năm 2010 với một quan điểm đổi mới công tác quy hoạch, trong đó chủ yếu chỉ tập trung vào xác định rõ  quy mô công suất, nguồn  của từng giai đoạn  thứ hai  là xác định cơ cấu nguồn điện  Trong đó tập trung tăng nguồn điện tái tạo  tăng điện khí   trong cơ cấu nguồn điện so với quy hoạch điện 7 Hiện nay  và kéo dài thời gian tới  ngoài 2030  vấn đề nữa là xác định không gian để phân bổ điện hợp lý  tức là tranh thủ  những tiềm năng lợi thế của các địa phương, các khu vực để bố trí chẳng hạn như điện mặt trời thì bố trí khu vực có nhiều nắng   như khu vực miền  Trung Nam Bộ  các địa phương phía Nam  hoặc là những dự án điện khí thì phải bố trí những khu vực  mà có khả năng  xây dựng được những cái cảng kho khí  để có thể mua khí của nước ngoài  vận tải để đáp ứng yêu cầu ký cho các nhà máy  Vân Vân  và do đó thì  Mặt khác chúng ta phải  bố trí các nguồn điện phù hợp với nhu cầu dùng điện của mỗi địa phương để tránh việc mất cân đối  mất cân đối về đáp ứng nhu cầu điện như hiện nay  mặt khác thì quy hoạch phải tập trung quy hoạch đường truyền tải đáp ứng yêu cầu giải toả công suất và  truyền tải an toàn hiệu quả  và thứ hai thì trước mắt   quy hoạch điện 8 đến năm 2021 thì mới có thể phê duyệt được  cho nên trước mắt là phải tập trung để điều chỉnh quy hoạch điện. 7  cái này đã có đầy đủ cơ sở pháp lý do Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết  Chính phủ sẽ xách  ra một nghị quyết để  quy định  quy hoạch  tích hợp được bổ sung vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh  hiện nay đang tập trung để ra nghị quyết này  thì cơ bản đầy đủ, giải quyết  trên cơ sở tính toán tổng thể công suất nguồn và cơ cấu nguồn điện trong từng giai đoạn  để điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện mới vào quy hoạch   Trong đó tiếp tục khuyến khích đầu tư điện mặt trời điện gió và bổ sung thêm các dự án điện khí.  Vấn đề thứ ba, trên cơ sở quy hoạch  yêu cầu Bộ Công thương xây dựng kế hoạch cụ thể  cho từng giai đoạn  từ đó xác định các dự án ưu tiên để huy động  vốn đầu tư thực hiện  và phải tập trung tháo gỡ khó khăn  cho các dự án trọng điểm của ngành điện  chậm tiến độ để sớm đưa vào hoạt động   đây có nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2  sông Hậu 1 Long Phú 1 nhiều nhà máy nhưng giờ đây tôi xin  báo cáo thêm về cái nhà máy   nhiệt điện Thái Bình 2 nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 hiện nay đã hoàn thành khoảng trên 80%  khối lượng công việc   chỉ cần đầu tư 2.000 tỷ nữa  sẽ hoàn thành dự án này và đưa một dự án khoảng 1200 Megawatt vào hoạt động  phần rất quan trọng để  cung cấp thêm nguồn điện cho phát triển sản xuất  báo cáo với Quốc hội là dự án này  Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ  bổ sung  2.000 tỷ như hiện nay  Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công thương  Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước  xem xét  việc này theo đúng quy định  của pháp luật quy định và báo cáo sớm Thủ tướng Chính phủ  Thủ tướng Chính phủ quy định  đồng thời chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ các dự án đã xong thủ tục đầu tư để sớm thực hiện đầu tư  những dự án cộm mà  nhiệt điện Vân Phong 1 dày cộm mà Nghi Sơn  Nhơn Trạch  Dự án Cục Quảng Trạch  vấn đề nằm ở đây thì cần phải đẩy nhanh tiến độ các dự án chuỗi  điện khí, cá voi xanh  và  lô B   hai cái chuỗi điện khí này. Riêng chỗ ấy kí lô B báo cáo với Quốc hội   có trữ lượng khoảng 86 tỷ mét khối khí    và có thể cung cấp khí cho các dự án ô môn 4 Dự án ô môn là với công suất khoảng 3600 mw ký cá voi xanh khi cá voi xanh  với trữ lượng khí khoảng 100  năm mươi tỷ mét khối và cung cấp cho 5 nhà máy. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định 5 nhà máy ở khu vực miền Trung  với tổng công suất là 3.000  750 Mw  hai cái này đã  đã đồng ý chủ trương và đang làm thủ tục nên cũng phải đẩy nhanh tiến độ này   nhưng theo chuỗi phải đồng bộ,    vấn đề 6 là sớm xác định quy mô nguồn điện khí tại các cụm điện khí LNG  dự kiến bổ sung quy hoạch  bao gồm cụm sân Mỹ Long Sơn, cả lá Bạc Liêu v hiện nay có 8 đề xuất này  mà Bộ Công thương đã báo cáo, trong đó có  là điện khí bạc liêu  nhưng phải yêu cầu trong tổng thể quy hoạch nguồn điện gắn với phát triển các kho cảng  riêng tôi xin báo cáo thêm  các vị đại biểu  và đặc biệt  các đồng chí lãnh đạo và cử tri của Bạc Liêu biết  nhà đầu tư đề nghị đầu tư với tổng công suất  Cúp điện khí Bạc Liêu là 3210 của  và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương  bổ sung quy hoạch  Đây là chủ trương quy hoạch và yêu cầu Bộ Công thương  phải tính toán tổng thể đảm bảo cơ cấu nguồn  hợp lý  trong tổng thể các dự án điện khí  trong giai đoạn đến năm 2030  vì hiện nay có 8 đề xuất đầu tư các quận, huyện, thị  và Bộ Công thương đã tích cực thực hiện chỉ đạo  những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có thể họp nhiều lần báo cáo với Quốc hội. Tuy nhiên, đến nay  Bộ Công thương mới trình bổ sung là trên 810  rau ăn   trong tổng thể 3200 M cái cụm  và nếu như vậy thì rất khó khăn cho việc lập kế hoạch đầu tư tổng thể, đặc biệt là cảng và kho khí cái vấn đề này  Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng có ý kiến đề nghị bổ sung thêm  và vì thế  thay mặt Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công thương xem xét   khĩ thêm  để bổ sung  quy hoạch  tổng thể cụm này  trong tổng thể các cụm  phí của cả nước  để báo cáo Thủ tướng Chính phủ  để có thể đầu tư đồng bộ   có thể khí thì từng giai đoạn nhưng càng phải làm trước   tất cả những vấn đề đó chúng ta cần phải đầu tư 1 hệ thống báo cáo thì quan điểm của Thủ tướng Chính phủ  là rất ủng hộ những dự án  đầu tư điện ký, đặc biệt là khu vực phía Nam  để chúng ta  bù đắp phần thiếu hụt  giảm việc vận tải điện từ phía Bắc vào thứ bảy  là  thực hiện nhập khẩu điện gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh  đặc biệt ưu tiên hợp tác  đầu tư phát triển điện với Lào  báo cáo vấn đề này, Bộ trưởng  Trần Tuấn Anh đã báo cáo  hợp tác  với  nước bạn Lào  Đây là một quan điểm  nhất quán  của Đảng và Nhà nước  Trong đó có hợp tác  về mua bán điện  giữa chúng ta tranh thủ những lợi thế của nhau  hỗ trợ nhau   cùng phát triển và đây là nguồn điện sạch và rất cần cho phát triển cho Việt Nam cũng như cần cho bạn, thứ tám là tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án truyền tải điện  Trong đó có đường dây 500 km km mạch 3  và đường truyền tải giải toả công suất cho các nhà máy  điện mặt trời, điện gió  đặc biệt  là Chính phủ sẽ chỉ đạo  tập trung  để rà soát để kéo điện  đủ về những vùng sâu, vùng xa   những vùng biên giới, hải đảo,   vấn đề 9 là cần tăng cường các biện pháp giảm tổn thất điện năng  sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả  và thứ 10 báo cáo với Quốc hội  tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật  liên quan đến  đến đến đầu tư phát triển  của ngành điện  đặc biệt là các cơ chế, chính sách  các cơ  cơ chế đặc thù để hỗ trợ để khuyến khích để tháo gỡ khó khăn cho những dự án  lớn  riêng vướng mắc về huy động cho đầu tư đường truyền tải điện  nó vướng luật điện lực  báo cáo Quốc hội, Luật điện lực có nêu Điều  tức là Nhà nước độc quyền về truyền tải điện   nhưng để độc quyền ở đây không có nghĩa độc quyền cả về đầu tư  Nếu hiểu như vậy độc quyền quản lý  đầu tư phải huy động các nguồn vốn xã hội để đầu tư  cái này phải rõ như vậy  hiện nay và trước đây chúng ta vẫn làm như thế này rồi  Tất cả các nhà máy điện hiện nay chúng ta đều làm đường truyền tải đấu nối với đường truyền tài chính  chúng ta vẫn làm bình thường. Báo cáo với Quốc hội như vậy  cho nên cái này cũng không máy móc mà chúng ta nhưng sau đó   Nhà nước về quản lý thông qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý đường truyền tải này,   độc quyền để làm sao để  không ai có thể can thiệp mà đáp ứng yêu cầu phục vụ điện cho sản xuất  và sinh hoạt  Xin cảm ơn Quốc hội   Xin cảm ơn Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

 Kính thưa Quốc hội  Kính thưa Quốc hội  thời gian, chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực công thương  đã hết  tại phiên chất vấn này đã có 45 đại biểu đặt câu hỏi   và 9 đại biểu tham gia   tranh luận 10 đã đặt câu hỏi nhưng không đủ thời gian để Bộ trưởng trả lời ở hội trường  và 15 đại biểu có đăng ký nhưng chưa có đủ thời gian để chất vấn tại hội trường. Xin tất cả các đại biểu chất vấn  thì gửi tới Bộ trưởng để sau phiên này. Bộ trưởng sẽ  trực tiếp trả lời chất vấn tới các đại biểu Quốc hội  cùng với Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng có một số một vài Bộ trưởng đại biểu Quốc hội có chuyển câu hỏi tới, nhưng trong đó tôi đề nghị trong phiên  chất vấn tiếp theo  những vấn đề liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông  Bộ Thông tin truyền thông trả lời luôn  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dành 15 phút để báo cáo làm rõ thêm những vấn đề liên quan tới nội dung chất vấn đối với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh  tiếp nối không khí của phiên chất vấn trước  thì vinh phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Công thương đã diễn ra sôi nổi. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi  nhiều đại biểu đăng ký và tất cả những câu hỏi đặt ra ngắn gọn   đi thẳng vào nội dung của các chuyên đề đã chọn chất vấn  Tuy nhiên, đây là lĩnh vực rất rộng  nhiều vấn đề lớn  chúng ta đặt ra rất nhiều nội dung để cho Bộ trưởng trả lời  và vì thế cũng có nhiều đại biểu quan tâm tranh luận lại  để làm rõ thêm vấn đề  Đây là lần thứ hai trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng đã trả lời rõ ràng  lưu loát  nắm chắc vấn đề  trong công tác quản lý, điều hành của ngành, đồng thời Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm về sự tồn tại, hạn chế của ngành trong thời gian qua  đối với công tác quản lý quy hoạch phát triển điện  và trong đó có điện khí và năng lượng tái tạo   rất nhiều ý kiến quan tâm tới vấn đề này.  Kính thưa Quốc hội, Công thương là một lĩnh vực là lĩnh vực có phạm vi rất rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày của nhân dân  sự phát triển của ngành công thương cũng chính là sự phát triển của đất nước gắn với mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá và đưa nước ta trở thành nước phát triển thời gian qua với sự cố gắng nỗ lực của Bộ   lĩnh vực công thương đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận bộ mặt đất nước đã có nhiều thay đổi.  Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, hạn chế cần tiếp tục  triển khai  đòi hỏi phải nỗ lực quyết liệt hơn nữa để có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới và tất cả những ý kiến đại biểu Quốc hội chất vấn hôm nay. Đó là những vấn đề mà cử tri xã hội  đất nước quan tâm  những nội dung được  Quốc hội chất vấn hôm nay cũng là những vấn đề không phải là vấn đề mới và có những nội dung thì Quốc hội đã tiến hành giám sát chất vấn cũng như trong thảo luận về kinh tế xã hội tại các kỳ họp đã đưa ra nhiều lần  đó là những công tác như hỗ trợ xuất khẩu, quản lý thị trường, chống hàng gian, hàng giả, buôn lậu  thương mại v v  và để có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực công thương. Đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài  liên quan tới nhiệm vụ  các lĩnh vực đã được chất vấn  tập trung vào một số vấn đề sau đây  Thứ nhất là đến năm 2020, ngành cố gắng  trình Chính phủ là hoàn thành quy hoạch phát triển điện lực quốc gia  quy hoạch điện. 8  và quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch nhằm bảo đảm phát triển cân đối giữa các vùng miền cân đối giữa nguồn và phụ tải rà soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quy hoạch vận hành các dự án điện  điện khí điện mặt trời, điện gió  huy động các nguồn lực các giải pháp về công nghệ để xây dựng hệ thống truyền tải điện, nâng cấp trạm biến áp  tăng cường đầu tư hệ thống truyền tải để giải toả nguồn điện  nghiên cứu cơ chế mới để huy động nguồn xã hội hoá cho việc xây dựng hệ thống truyền tải điện tiếp tục mở rộng thị trường cạnh tranh bán buôn điện  thí điểm để các nhà máy điện gió điện mặt trời bán điện trực tiếp cho khách hàng mua điện và tiến tới hình thành một thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào năm. 2023  tiếp tục huy động nguồn lực triển khai Đề án điện nông thôn miền núi, hải đảo nghiên cứu, sửa đổi cơ chế, điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân, sửa đổi quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý các tồn tại phát sinh của các công trình, các dự án điện trọng điểm như dự án Điện Bạc Liêu, Long Phú Môn, Thái Bình. 2 Và các dự án điện khác theo như chất vấn của đại biểu Quốc hội để bảo đảm nhu cầu sử dụng điện trong năm 2020 và những năm tiếp theo không để xảy ra tình trạng thiếu hụt điện cho sản xuất kinh doanh   triển khai hiệu quả chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020  và định hướng đến năm 2030  các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp  nói chung và trong đó có doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm xuất khẩu, rà soát, hoàn thiện quy định về tạm nhập, tái xuất, quản lý hàng hoá tại các kho ngoại quan đẩy nhanh việc xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế  đối với hàng hoá xuất khẩu và nâng cao hiệu quả đối đổi mới phương thức xúc tiến thương mại đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, hạn chế tình trạng phụ thuộc thương mại nhập siêu xuất siêu đối với các đối tác thương mại lớn  xây dựng  thương hiệu Việt Nam hỗ trợ cho các doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu trên thị trường quốc tế triển khai các quy định về phòng vệ thương mại, nhất là hỗ trợ xử lý các tranh chấp thương mại  cảnh báo cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục đơn giản hoá công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và hoàn thiện môi trường kinh doanh, tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết  rà soát, hoàn thiện pháp luật về quản lý thị trường cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, phối hợp các lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ xây dựng    đầy đủ quy định pháp luật về quy tắc xuất xứ hàng hoá phù hợp với thông lệ quốc tế khẩn trương ban hành quy định cụ thể về hàng hoá xuất xứ Việt Nam và có các giải pháp để giám sát, kiểm soát việc nước ngoài lợi dụng xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ 3    chủ động xây dựng các hàng rào thuế quan hàng rào kỹ thuật  hợp lý phù hợp với thông lệ quốc tế để bảo vệ doanh nghiệp  thị trường trong nước quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp  hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả vai trò của lực lượng quản lý thị trường. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ phòng, chống các biểu hiện tiêu cực tham nhũng tiếp tay cho buôn lậu, xử lý nghiêm trách nhiệm để xảy ra các sai phạm trong việc nhập khẩu các hàng hoá có hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia   hoàn thiện chính sách pháp luật về thương mại điện tử xây dựng hệ sinh thái cho thương mại điện tử và kinh tế số đến năm 2020 ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia và cho giai đoạn 2021-2025 nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của thị trường thương mại điện tử Việt Nam có giải pháp để quản lý, giám sát và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, giám sát việc quảng cáo chất lượng hàng hoá trên mạng. Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách  khuyến khích đổi mới công nghệ phát triển cơ khí chế tạo tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, hiệu quả đối với các dự án sản xuất sản phẩm, cơ khí chế tạo  linh kiện máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp  và phát triển các ngành công nghiệp, vật liệu nâng cao khả năng của các doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển ứng dụng  khoa học công nghệ mua bán, chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ  Kính thưa Quốc hội, Phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai  xin dừng tại đây và xin cảm ơn Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và các đại biểu Quốc hội đã tham gia phiên chất vấn  Xin mời Quốc hội  chuyển sang phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba tập trung vào các vấn đề sau đây  nhóm thứ ba thuộc lĩnh vực của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân    Xin mời Bộ trưởng chuẩn bị lên vị trí việc

Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ nội vụ)

  X  in phép Chủ tịch Quốc hội, tôi  xin phép  thay mặt trung cho Bộ Công thương và cá nhân. Tôi xin chân thành cảm ơn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đã tham gia chất vấn cũng như nêu vấn đề  đại diện cho tiếng nói của cử tri tới Bộ Công thương và cá nhân tôi    tôi xin tiếp thu rất nghiêm túc và đầy đủ những ý kiến chất vấn đại biểu Quốc hội cũng như kết luận của Chủ tịch Quốc hội để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới trong phạm vi trách nhiệm thẩm quyền của mình. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

 Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân   Bộ Trưởng Lê Vĩnh Tân  chúng ta sẽ  chất vấn nhóm. Vấn đề thứ 3 với các nội dung sau đây  Thứ nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện và xã  Thứ hai là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch   chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.  Thứ ba là công tác đánh giá xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ có 5 phút để báo cáo trước Quốc hội   phiên chất vấn Bộ trưởng

Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ nội vụ )

 Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  Kính thưa Chủ toạ kỳ họp  Kính thưa đồng bào cử tri cả nước  Trước hết  tôi xin thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ  xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội  đồng bào cử tri cả nước  luôn quan tâm theo dõi  các lĩnh vực quản lý nhà nước  chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng  đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo  chỉ đạo trực tiếp  của Bộ Chính trị  Ban Bí thư Trung ương Đảng  của Quốc hội  Chính phủ  tướng Chính phủ  trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước  thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước  nhất là triển khai các nghị quyết   hội nghị Trung ương 6 -7 khoá 12  Quốc hội về sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính nhà nước  sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  kết hợp với việc tinh giản biên chế  và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  để xây dựng bộ máy hành chính nhà nước  hoạt động hiệu lực  hiệu quả  là mục tiêu mà các nghị quyết của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ đặt ra  nhất là giải quyết bởi 8 hội nghị Trung ương 6  khoá 12 đã đề ra quan điểm chủ trương về định hướng  về lộ trình  bước đi tổ chức thực hiện chất cụ thể  Sau khi việc sắp xếp tổ chức  bộ máy nhiều bộ, ngành và địa phương  đã tinh gọn và hạn chế sự chồng chéo, giao thoa  Bước đầu đã giảm được 4 Tổng cục  11 vụ, Cục Bộ Chính đơn vị sự nghiệp của Trung ương  số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì giảm nhiều như cao bằng thì giảm 3 huyện  Hiện giờ ba mươi tám xã Thanh Hoá giảm 76  Cấp xã Hoà Bình. Giảm 59. Xã Phú Thọ. Dẫn 52. Xã  Hà Tĩnh. Giảm 48 xã Nhân Dân  tinh giản biên chế  để đạt được kết quả khả quan  khối hành chính nhà nước  chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cũng được nâng lên  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  giao cụ thể hoá các nghị quyết nêu trên  Luật sửa đổi, bổ sung. 5 Bộ luật  xây dựng 26 Nghị định 20 Thông tư   và 8 đề án để thực hiện các vấn đề nêu trên.  Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện mới đạt được kết quả bước đầu  chưa đạt được các mục tiêu nghị quyết  của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề ra   với nhiều lý do khác nhau,  công tác cán bộ rất quan trọng  vị cán bộ là người xây dựng thể chế chính sách  người tổ chức thực hiện  và vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận giữa Nhà nước và nhân dân  cán bộ, công chức thật sự là công bộc của dân  trong thời gian qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ   từ tuyển dụng  bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo  tào tháo lá  và thực hiện các chính sách cán bộ từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế  xử lý nghiêm các sai phạm về công tác cán bộ kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng được nâng cao  Tuy nhiên, việc thể chế hoá các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước  còn chậm thiếu  đồng bộ   chậm đưa các chủ trương nghị quyết vào cuộc sống  Kính thưa Quốc hội  Bộ Nội vụ xin lắng nghe và tiếp thu tối đa ý kiến của tất cả các vị đại biểu  về chất vấn thảo luận  trong phạm vi và kiến thức hiểu biết của mình  trách nhiệm người đứng đầu ngành nội vụ. Tôi sẽ cố gắng tập trung giải đáp và chia sẻ ý kiến cùng với đại biểu Quốc hội thuộc các nhóm vấn đề nêu trên   trong buổi chất vấn hôm nay   nhằm để tháo gỡ giải quyết những vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và địa phương. N  hững vấn đề cụ thể   hoặc liên quan đến nhiều ngành. Chúng tôi sẽ phối hợp để trả lời bằng văn bản cho các đại biểu Quốc hội.   Bộ Nội vụ đã có báo cáo số 4720 Ngày 27 tháng 9 năm 2019  về triển khai thực hiện Nghị quyết 113 và Nghị quyết 33 của Quốc hội. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề hoạt động chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8  Quốc hội khoá 14  và báo cáo  về những vấn đề có liên quan  3 Nhóm vấn đề, nội dung chất vấn  đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu  Bộ Nội vụ rất mong nhận được sự chia sẻ của các đại biểu Quốc hội  các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương  đồng hành cùng Bộ Nội vụ để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và Kế hoạch Nhà nước  về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả chính quyền gần dân sát dân   Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội cho đồng bào cử tri cả nước.

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

Xin cảm ơn Bộ trưởng  hiện nay đã có 79 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Bộ trưởng  và trong phiên chất vấn trong phiên chất vấn này  khi cần thiết Chủ tịch Đoàn sẽ mời các Bộ trưởng Tư pháp tài chính, Giáo Dục Đào Tạo Y Tế  tài nguyên và môi trường  Công an tham gia trả lời và giải trình những vấn đề liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phụ trách lĩnh vực Trương Hoà Bình  sẽ báo cáo giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan trách nhiệm chung của Chính phủ. Sau đây tôi xin mời   5 đại biểu đầu tiên  chất vấn đại biểu Nguyễn Thanh Hải Tiền Giang    

Nguyễn Thanh Hải (Phó đoàn)

Kính thưa Quốc hội, Bộ trưởng xu thế tiến bộ chung là một giáo viên dạy số lượng học sinh càng ít  một nhân viên y tế chăm sóc sức khoẻ số lượng bệnh nhân càng ít  thì chất lượng phục vụ dịch vụ   giáo dục y tế ngày càng được nâng lên điều này gây khó khăn như thế nào trong việc trong điều kiện nước ta đang thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức, đơn vị sự nghiệp, nhất là ngành giáo dục y tế, Bộ trưởng có giải pháp nào để khắc phục những khó khăn trong thời gian tới.  Câu thứ hai  thực hiện chủ trương tự chủ của các đơn vị công lập như hiện nay vẫn còn nhiều điểm bất cập  như quyền tự quyết của các đơn vị tự chủ quyền tuyển dụng lao động quyết định lương hay các vấn đề sử dụng các tài nguyên  của đơn vị tài sản công   các vấn đề liên kết với các đơn vị khác.  các bất cập này đã được các địa phương đơn vị nhiều lần đã đề cập tại hội nghị hội thảo và nhiều diễn đàn khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được khắc phục  Đây là điểm nghẽn lớn trong việc thực hiện chủ trương đúng đắn của Đảng ta trên các vấn đề trên  Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân bất cập với vai trò của mình. Bộ trưởng giải quyết như thế nào xin? Cám ơn bộ Trưởng  Xin cám ơn đại biểu Phùng Văn Hùng Cao Bằng   

Phùng Văn Hùng

Kính thưa Bộ trưởng   tình trạng nhập vào rồi lại tách ra không phải là hiếm ở Việt Nam,  vừa qua khi triển khai Nghị quyết 18 của Trung ương   11 địa phương đã được quyết định thí điểm triển khai việc sáp nhập 3 Văn phòng  Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội thành một văn phòng chung  không ít đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri cho rằng việc sáp nhập này  không phù hợp với  với cả về lý luận và thực tiễn   có thể làm giảm vai trò, chức năng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương,  với vai trò là tư lệnh ngành chuyên tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tổ chức bộ máy   Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về vấn đề này thế nào.  Theo Bộ trưởng việc sáp nhập này có thực sự sẽ góp phần làm tăng hiệu quả hiệu lực của bộ máy Nhà nước hay không  Xin cảm ơn Bộ trưởng   Nguyễn Trường Giang, Đăk Nông

Nguyễn Trường Giang

 Kính thưa Quốc hội, Bộ trưởng hiện tượng thiếu giáo viên có nguyên nhân là quy định về định mức về học sinh trên lớp và giáo viên trên lớp hiện nay  Kính thưa Quốc hội, Bộ trưởng hiện tượng thiếu giáo viên có nguyên nhân là quy định về định mức về học sinh trên lớp và giáo viên trên lớp hiện nay  chưa có sự phân biệt giữa đô thị và nông thôn miền núi đồng bằng  vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn  Theo tôi đối với khu vực Tây Nguyên và thành phố lớn còn có nguyên nhân là việc di dân không theo kế hoạch và việc dịch chuyển lao động. Vậy Bộ trưởng cho biết  làm thế nào để bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy. 2 Buổi chuyên ngành theo quy định của Bộ Giáo dục  tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn    mà đây là giải pháp được nêu trong báo cáo số 5363 của Bộ Nội vụ.    Câu hỏi thứ hai là tại sao trong báo cáo số 5363  chưa đề cập sửa ngay các quy định về định mức đối với mà đã được quy định trong Thông tư đặt ra vấn đề ban hành Nghị quyết của Chính phủ. Tôi cho rằng ban hành nghị quyết Chính phủ còn lâu hơn là việc sửa Thông tư số   Xin cám ơn đại biểu Nguyễn Thị Phúc Hưng Yên

Nguyễn Thị Phúc

 Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi tới Bộ trưởng, Câu hỏi  Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi tới Bộ trưởng, Câu hỏi  hiện nay việc tổ chức thi xét nâng ngạch công chức, viên chức chưa được rõ ràng, minh bạch  và còn tồn tại nhiều bất cập  yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học còn mang tính hình thức bởi thứ nhất nhiều cán bộ, công chức, viên chức vì muốn cho đủ thủ tục nên đã đăng ký lớp học ngoại ngữ tin học với thời gian học   rất ngắn nên chất lượng các chứng chỉ ngoại ngữ tin học  không thực chất. 2 Nhiều ngành nghề lĩnh vực chưa thực sự cần đến các chứng chỉ này nên sau khi thi học chứng chỉ thì không sử dụng đến. Vì vậy, mục đích có chứng chỉ nhằm đủ điều kiện để thi xét nâng ngạch  và gây tốn kém cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xin hỏi Bộ trưởng vấn đề này có hay không nếu? Có thì bộ Trưởng làm thế nào mới khắc phục được tính hình thức này có nên bỏ quy định phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học khi    tiến hành thi xét nâng ngạch công chức, viên chức hay không sừng trâu Quỳnh Dao, Kiên Giang

Châu Quỳnh Dao

 Kính thưa Bộ trưởng vấn đề tinh giản biên chế cử tri băn khoăn lo lắng về tình trạng giãn những người tinh với trách nhiệm của mình. Xin Bộ trưởng cho biết, giải pháp tối ưu nào để khi chúng ta sắp xếp lại bộ máy không loại bỏ nhầm người giỏi giữ lại những người kém đức kém tài  Kính thưa Bộ trưởng vấn đề tinh giản biên chế cử tri băn khoăn lo lắng về tình trạng giãn những người tin với trách nhiệm của mình. Xin Bộ trưởng cho biết, giải pháp tối ưu nào để khi chúng ta sắp xếp lại bộ máy không loại bỏ nhầm người giỏi giữ lại những người kém đức kém tài  việc sắp xếp lại bộ máy Nhà nước chắc chắn sẽ tồn đọng rất nhiều lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư  điều này tạo nên tâm lý rất bất an. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp then chốt để chúng ta giải quyết tốt các   chế độ, chính sách cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với chủ trương tinh giản biên chế tinh gọn bộ máy. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời Bộ trưởng trả lời

Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ nội vụ )

 Trước tiên tôi xin trả lời câu hỏi về  Trước tiên tôi xin trả lời câu hỏi về  biên chế của giáo viên  xin báo cáo hiện nay Tổng biên chế sự nghiệp của chúng ta   là khoảng 1.800.000 người  riêng về giáo viên   khoảng hơn 1.500.000 người chiếm tỷ lệ rất lớn nhưng giáo viên và y tế khoảng 80% trên tổng số biên chế sự nghiệp  chúng ta đã lấy định mức biên chế từ năm 2015  tôi được cấp có thẩm quyền giao   để thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục.  Trước tiên tôi muốn nói để giải quyết những vấn đề như các đại biểu nêu   hiện nay phần lớn các địa phương phản ánh số giáo viên hiện nay không đủ để đứng lớp,   kể cả ngành y tế cũng không đủ nhân viên y tế trong các bệnh viện.   Để giải quyết vấn đề này. Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và trình Bộ Chính trị  đã có kết luận 9028   Bước đầu giải quyết được 19 tỉnh.  Trong đó có 14 tỉnh  dân cư tập trung tâm tỉnh Tây Nguyên và 14 tỉnh, các  tỉnh, thành phố lớn các khu công nghiệp tập trung  giải quyết cho giáo viên mầm non có hợp đồng trước ngày 30 tháng 10 năm 115   theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 20300 người   và giải quyết cái đập một mầm non này. Xin báo cáo với các vị đại biểu trong tháng 8 Bộ Nội vụ đã phân tích cho tỉnh 14 tỉnh này rồi, tới đây để giải quyết. Vấn đề thứ hai, tiếp tục  theo yêu cầu của Chính phủ  chúng tôi đã thông báo cho 63 tỉnh, thành  thống kê lại tất cả lực lượng giáo viên còn thiếu và kể cả lực lượng y tế trong các cơ sở điều trị từ tuyến tỉnh trở xuống   để báo cáo thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị có người học phải có giáo viên đứng lớp có người bệnh y tế để chăm sóc.  Như vậy thì thống kê bước đầu chúng tôi nhận được là 87.000 giáo viên các cấp  còn thiếu   riêng ngành y tế khoảng hơn 12.000  của ngành y tế thì vấn đề này Bộ Nội vụ đã có báo cáo và xin chủ trương của Thủ tướng  giao cho Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục  xuống xác minh cụ thể từng địa phương  và sẽ có đề xuất Chính phủ và Bộ Chính trị để tiếp tục bổ sung biên chế phục vụ đúng chủ trương   người học phải có giáo viên và người bệnh phải được chăm sóc. Xin thưa với anh chỉ muốn giải pháp về vấn đề tinh giản biên chế trong sự nghiệp giáo dục. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ và Bộ Chính trị  đó là chúng ta phải tiến hành sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập  đó là cái gốc của vấn đề  trong thời gian qua kiểm tra công vụ. Chúng tôi thấy nhiều địa phương làm rất tốt   tỉnh Yên Bái làm rất tốt. Giảm giáo viên cũng rất tốt   các đồng chí cũng không cần đề nghị tăng thêm biên chế giáo viên khác.  Ngoài ra, mỗi năm còn tiết kiệm được gần hàng trăm tỷ đồng để đầu tư cho phát triển  tôi nói những địa phương làm rất tốt  tôi đề nghị các tỉnh khác nên đầu tiên là phải sắp xếp tổ chức lại  các đơn vị sự nghiệp một đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiều dịch vụ công   chứ không phải một dịch vụ công mà mỗi đơn vị sự nghiệp làm,  đối với các trường lớp chúng ta thực hiện theo Nghị quyết 19  tức là một trường có nhiều cấp học   chúng ta phải giảm tỷ lệ gián tiếp quản lý trong các đơn vị sự nghiệp xuống  và số trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy là phải đạt 65%  Tôi nghĩ đây là định mức của ngành giáo dục và y tế làm từ năm 2007 đến nay  thưa các đồng chí đã 12 năm rồi tiêu chí này quá lạc hậu rồi   nên tôi đề nghị Bộ các Bộ, ngành trong lĩnh vực y tế và giáo dục chúng ta tiến hành xây dựng định mức,   xác định cho rõ lại xây dựng lại định mức của chúng ta sắp xếp cơ cấu lại  rồi có phân công và nhất là xây dựng lộ trình để tiến tới tự chủ và xã hội hoá trong các lĩnh vực  để giảm mục đích   cơ bản của khối đơn vị sự nghiệp công lập và giảm người hưởng lương từ ngân sách nhà nước,  ở đây chúng tôi không đặt giảm biên chế sự nghiệp  để giảm những người hưởng lương từ  nhanh nữa lên dịch này. Báo cáo với Quốc hội, các cơ quan Trung ương làm rất tốt  Trung ương hiện nay chúng ta giảm người hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 11,86%   tức là nếu đạt mục tiêu tinh giản biên chế của các đơn vị sự nghiệp Trung ương đạt rồi  còn đối với địa phương. Các đơn vị hiện nay chúng ta chỉ mới đạt 4,26%  do địa phương xã hội hoá   rất thấp.   vấn đề này tôi đề nghị trong cơ chế hoạt động này hiện nay còn bốn bộ nữa  chưa thực hiện theo tinh thần Nghị định 16 của Thủ tướng Chính phủ  đó là xây dựng lộ trình và tiêu chuẩn  cơ chế, chính sách để tiến hành xã hội hoá và giao quyền tự chủ gồm Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch   chúng ta mới được có hai bộ Bộ Tài chính và các sự nghiệp chung và Bộ Khoa học và Công nghệ  trình Thủ tướng ban hành Nghị định   tôi đề nghị các bộ này tiếp tục có nghị định để cho các bộ, ngành, địa phương tiếp tục việc sắp xếp, tổ chức biên chế,  tiếp tục để thực hiện biên chế   còn thiếu. Trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng và Bộ Chính trị cho phép để có thể điều chỉnh về biên chế chung  gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều văn bản, trong đó có Hà Nội  có một số tỉnh, thành khác  và ngày hôm qua. Tôi đã có văn bản ngày hôm nay sẽ phát hành gửi cho tất cả các địa phương   chúng ta thực hiện theo kết luận 9028 của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  đối với những người đang thực hiện chế độ hợp đồng   từ ngày 31 tháng 12 năm 2015   trở về trước  mà chúng ta đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện  vị trí việc làm của Bộ Giáo dục quy định   có đóng bảo hiểm y tế và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian này thì chúng ta thực hiện tuyển vào công chức Nhà nước   coi như nằm trong biên chế năm 2015, giao địa phương chủ động và làm kinh tế chuyển dịch thuộc thẩm quyền của địa phương. T  ôi đề nghị Hà Nội cũng phải nghiêm túc như thế  bây giờ nếu đủ điều kiện có ý kiến của Bộ Chính trị, Thủ tướng đã chỉ đạo rồi  còn nếu trường hợp sau khi tuyển dụng còn thiếu nữa thì thực hiện   là tuyển dụng không qua thi hoặc thi tuyển theo đúng tinh thần Nghị định 161,  còn nếu trường hợp còn dôi dư phải giải quyết theo chế độ   xin báo cáo với các đồng chí đó là về vấn đề biên chế của giáo viên.  thứ hai của đại biểu cao bằng nhập tách chủ trương  nhập của các cơ quan hành chính  để thực hiện chủ trương này. Xin báo cáo với các đồng chí cuối năm 2017   Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi, thay 2 Nghị định 24 và 2017  Nghị định 24. Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ubnd cấp tỉnh và Nghị định 34 cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện  trong quá trình tổ chức đó  Trung ương đã có kết luận về vấn đề hướng dẫn tổ chức thực hiện sắp xếp  các cơ quan chuyên môn  của cấp tỉnh, cấp huyện  Do đó chúng tôi mới dừng lại và thực hiện theo kết luận của Bộ Chính trị   và đã trình Chính phủ, báo cáo với các đại biểu   từ xưa đến giờ chưa có nghị định nào trình Chính phủ thông qua hai kỳ họp Chính phủ.  Thường trực Chính phủ hợp ba lần   các đồng chí lãnh đạo Chính phủ hợp ba lần thường trực Chính phủ họp một lần Ban cán sự Đảng, Chính phủ họp 1 lần và  chúng tôi cũng còn nhiều ý kiến khác nhau của một số đồng chí trong bộ chính trị trong  Chính phủ  Thủ tướng Chính phủ rất cân nhắc về vấn đề này  và cuộc họp Chính phủ lần thứ hai, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cho Bộ Nội vụ thông báo tạm dừng việc sáp nhập đối với các cơ quan hành chính để chờ sắp xếp lại Nghị định của Thủ tướng Chính phủ và đến giờ này. Xin báo cáo trước Quốc hội  ban cán sự Đảng, Chính phủ đã thống nhất chúng ta không có thay thế Nghị định này mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều   trong sửa đổi, bổ sung điều lần này chỉ có ba việc thôi.  một là xin phép Bộ Chính trị chưa thực hiện khung cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tạm thời sử dụng khung chuyên môn trong Nghị định 34 của Nghị định 27   bởi vì chúng ta đang làm thí điểm chưa quy định này. Thứ 2 là   các quy định khung bình quân số lượng cấp phó. Thứ  ba chúng ta xây dựng tiêu chí thành lập đối với các sở cấp phòng đặc thù   và xây dựng tiêu chí thành lập đối với cơ quan bên trong của cấp sở. R  iêng về thí điểm  Chính phủ sẽ có một nghị quyết của Chính phủ về thí điểm để thực hiện   trên tinh thần Nghị quyết 580 của Quốc hội hợp chất. 3 Văn phòng  tinh thần 34 của Bộ Chính trị kết luận 34 của Bộ Chính trị và thí điểm hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng  cơ quan nhà nước   và chúng tôi đã gửi văn bản cho 63 tỉnh, thành đăng ký làm thí điểm này chọn không quá 20% đơn vị hành chính cấp tỉnh để làm thí điểm và   thời gian thí điểm từ nay đến năm 2021 sẽ tổng kết và sau đó  Luật tổ chức chính quyền địa phương được tổ chức Chính phủ có hiệu lực thì đồng thời với việc xây dựng về  Nghị định quy định về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, cơ quan tham mưu cấp tỉnh, cấp huyện   chúng ta sửa đổi một cách hoàn chỉnh như thể sắp xếp như thế cũng mong các đại biểu thông cảm chúng ta làm hết sức thận trọng. Thủ tướng rất băn khoăn vấn đề này,   phải   xem tách rõ chức năng, nhiệm vụ để liên thông được giải quyết thủ tục hành chính để giảm bớt phiền hà  vừa nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Do đó, việc này cũng mong các đại biểu thông cảm chậm có lý do gì chúng ta đi từng bước chậm mà chắc  còn tất cả những tỉnh thực hiện thí điểm sáp nhập giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng và cơ quan Nhà nước  đến nay đã có 2 tỉnh   đối với cấp huyện đã có 50 huyện sáp nhập về các cơ quan tham mưu và   40 huyện sáp nhập 3 Văn phòng chúng tôi đã chuyển toàn bộ biên chế theo đúng tinh thần của Nghị quyết 80 và 34 của bọn chị Biên chế từ Nhà nước đã thí điểm giữa hai nghị quyết 4580. Xin thưa với Quốc hội không có trục trặc gì cả   đơn vị nào làm chúng tôi sẵn sàng chuyển biên chế về cho cơ quan quản lý.  về giáo viên  về thực hiện biên chế của giáo viên   giải pháp nào để thực hiện dựa trên chúng tôi đã giải trình về thực hiện giáo viên trong thời gian sắp tới.  Riêng phần giáo viên chúng tôi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo  và xin kiến nghị Chính phủ cho thành lập một nghị quyết riêng về biên chế, biên chế giáo viên   thành cái riêng chúng ta không thể lấy biên chế giáo viên để tính biên chế cho các đồng nghiệp khác  bởi vì đây là lĩnh vực đặc thù  giáo viên có dân số tăng giảm  thiếu cục bộ của từng môn thiếu cục bộ của từng vùng    theo cái định mức chúng ta phải có định mức theo từng vùng, vừa rồi đi khảo sát năm 2014  biên chế định mức của địa phương chưa sử dụng hết  nhưng nếu nói về định mức học sinh trên lớp và giáo viên trường lớp  mới khảo sát năm 2017. Xin thưa với các đồng chí giáo viên miền núi chỉ đạt 0,7% định mức  còn giáo viên ở các tỉnh, thành phố đạt 1,5%  Tất cả 1,5 lần  1,5 lần  miền núi chỉ đạt 0  Như vậy thì đưa 1 định mức 354540 giáo viên tính bình quân chung cả nước không thực hiện được   giáo viên tăng giảm cơ học và đặc biệt là sử dụng giáo viên thỉnh giảng.  Đây là một trong những vấn đề sắp tới. Riêng về giáo dục  xin phép trước Quốc hội    Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ nghị định riêng về biên chế của giáo viên để thực hiện chế độ giáo viên trong thời gian sắp tới. Vấn đề thứ 4      thi xét tuyển  , xem xét nâng ngạch công chức, viên chức  hiện nay qua dư luận báo chí phản ảnh của  của đồng bào cử tri cả nước, nhất là cán bộ, công chức, viên chức  tôi thấy rất phiền hà về việc văn bằng chứng chỉ  không phải riêng về thi nâng ngạch  hoặc xét thăng hạng viên chức  các đồng chí quy trình bổ nhiệm của mình không bao giờ các đồng chí bảy bằng cấp   tiêu chuẩn, điều kiện tôi thấy nhiều qu  mà cái này không phải Bộ Nội vụ tới năm 2004 là quyết định của Bộ trưởng Bộ trưởng Chủ nhiệm, Trưởng ban tổ chức đã có rồi   nhưng chỉ từ năm 93 đến bây giờ thì tôi nghĩ là hai mươi mấy năm rồi phải sửa   Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm này một quyết định để 20 năm không sửa    để cho thủ tục rườm rà. Chúng    tôi cam kết  Quốc hội năm 2010. Sau khi Luật cán bộ, công chức sửa đổi, chúng tôi sẽ sửa ngay  đến nay  và chúng tôi sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm thăng hạng  xét nâng ngạch công chức theo đúng quy định của Đảng không thêm bất cứ một hồ sơ thủ tục nào   còn vấn đề kiểm soát chúng ta có nhiều cách  tin học ngoại ngữ phải thi trên máy tính  bài sát hạch bằng tiếng Anh  không cần phải có văn bản   sắp tới. Chúng tôi sẽ làm các phương pháp này để không bớt đi loại bớt thủ tục hành chính quá nhiều mà chúng ta làm cái hậu kiểm là chính chứ không bắt buộc phải cung cấp cung cấp cái kia,  điều kiện đòi hỏi phải có bằng cấp  nhưng do thi bắt đầu phải làm lại nữa  bây giờ cách thực chất của nó  Riêng vấn đề tin học ngoại ngữ  trong thời gian qua muốn nói thêm với các đại biểu Quốc hội  trong Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 đã nói rất rõ   về tiêu chuẩn văn bằng ngoại ngữ là phù hợp với từng vị trí việc làm.  chúng ta quy định về tuyển dụng công chức bằng cấp bằng ngoại ngữ là như nhau   chị từng vị trí là phải có chứng chỉ, bằng bằng cấp khác nhau  chúng tôi phải sửa  sắp tới đây. Sau khi luật các tổ chức phải sửa lại  đặc biệt thực hiện chủ trương của Nghị quyết 26  tức là phải có một số tỷ lệ nhất định làm việc trong môi trường quốc tế. Chúng tôi kiến nghị từ cấp vụ trở lên   chúng ta phải đạt trình độ ngoại ngữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện quốc tế.   Anh đi hội thảo quốc tế nhiều tổ chức các hội nghị anh nghe nó thích ăn theo  như thế thì không quy định tiêu chuẩn như thế cho từng chức danh cụ thể như thế thì vấn đề tin học ngoại ngữ  . Xin hứa đại biểu Quốc hội   Sau khi Luật cán bộ, công chức ban hành Nghị định không còn là gánh nặng đối với cán bộ, công chức nữa.   đó là vấn đề đi vào thực chất của nó đạt được trình độ hay không để áp dụng trong công việc chuyên môn của mình. Vấn đề thứ   năm đó là vấn đề giảm biên chế. Theo đề nghị của đại biểu do không nên giảm biên chế cào bằng  tôi rất thống nhất quan điểm này  Xin thưa với Quốc hội là chỉ tiêu tinh giản biên chế của Chính phủ không quy định   cào bằng  rãnh trong Tổng biên chế của địa phương và Bộ, ngành quản lý  tôi nói cụ thể Bộ Nội vụ vừa rồi giao biên chế năm 2019 to tăng biên chế cho 3 đơn vị giảm 6 đơn vị   tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ công việc hàng năm mà điều chỉnh tổng biên chế tăng giao cho Thủ trưởng người đứng đầu để tự quyết định   chứ không phải coi như đơn vị nào vụ nào. Sở nào cũng đều giảm hết 2%.  Điều đó không phải  chức năng, nhiệm vụ năm nay, quỹ này tăng thêm  nếu trường hợp giao biên chế tăng thêm điều chuyển công tác cán bộ  để đảm bảo làm sao chống tổng biên chế không tăng  đó là vấn đề thứ nhất  . Vấn đề thứ 2 là tinh giản biên chế  Xin thưa với các đại biểu Quốc hội  đến giờ này thì Bộ Nội vụ có thể  báo cáo với Quốc hội, Chính phủ  đến năm 2021   khả năng thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp trong các cơ quan hành chính là khả thi,   bởi vì trong 2 năm vừa qua, Bộ Nội vụ kết hợp với Bộ Tài chính chúng tôi đã cắt giảm biên chế ngay 2% mỗi năm và  Bộ Tài chính cắt giảm về kinh phí để chi thường xuyên  đến giờ này chúng ta đến cuối năm 2020 đạt được là 8,85% năm 2010   năm 2013 chỉ còn 1,3%  báo cáo chỉ còn 1,3% đạt được kết hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính  kết hợp với việc thực hiện Nghị định 34 về giảm số lượng công chức cấp xã số xã   chắc chắn sẽ đạt được 10% đối với công chức. Riêng đối với lĩnh vực, viên chức thì xin thưa với Quốc hội là có thực hiện  tôi muốn nói có nghị định riêng về viên chức   hiện nay thì xin thưa với viên chức chỉ mới giảm được 4,  26%  nếu chúng ta tăng thêm 29300  sắp tới. Theo đề nghị của các bộ các địa phương tăng thêm khoảng 1.000 viên chức giáo dục y tế  gần như là 5 năm qua. Chúng ta không giảm biên chế  tớ nghĩ đây là vấn đề cần tính toán để các địa phương cùng với Bộ Nội vụ chúng ta tìm cách nào đó giải pháp để khắc phục  trong thời gian tới và phải cương quyết thực hiện được các chủ trương của Đảng thực hiện tinh giản biên chế không làm được việc này, đồng thời với việc không thực hiện cơ chế tiền lương 521   Xin cám ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

Bộ trưởng   chỗ đại biểu   Phúc có nói với ngoại ngữ như bây giờ có thể là Bộ trưởng cũng nghiên cứu thêm đối những vùng địa phương mà đồng bào dân tộc thiểu số rất đông người cán bộ  công chức, viên chức ở đó rất thật   thông thạo nội ngữ là tiếng dân tộc  Như vậy nhất định phải quy định phải đi lấy thêm ngoại ngữ hay không Đây rất nhiều người phản ánh trung tâm nghiên cứu   trong tiêu chuẩn, tức là biết nội ngữ   tiếng Việt và tiếng dân tộc  dù là người đồng bào mông rất nhiều đồng bào dân tộc này rất cao   vậy mà chúng ta cứ bắt buộc là không tính cho người ta là cái đó là đủ tiêu chuẩn cán bộ cần suy nghĩ. Cái thứ hai đại biểu Châu Quỳnh Dao không phải là không đồng ý chủ trương tinh giản biên chế   tinh giản nhưng chỉ lo rằng giảm người tinh  tinh giản biên chế, giãn người tinh  tức là người có tài mà giữ lại cái người kém đức tài lo chỗ này thôi  còn chỗ  Bộ trưởng chưa nói thêm về cái trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy tinh giản biên chế, chính sách  hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư  phải quan tâm  bây giờ xin mời thêm  đại biểu Trần Hồng Nguyên  Bình Thuận   

Trần Hồng Nguyên

Kính thưa Bộ trưởng Xây dựng vị trí việc làm và quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm là một nội dung rất quan trọng  là cơ sở lâu dài cho quản lý, sử dụng công chức xây dựng đội ngũ cán bộ  Mặc dù vấn đề này đã được triển khai từ năm 2012  song việc hướng dẫn của Bộ Nội vụ còn quá chung chung và đặc biệt là tôi cũng xin trao đổi thêm là yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ chung cho vị trí việc làm  nhưng mà đối với một số vị trí việc làm  không cần phải sử dụng văn bằng chứng chỉ đó như chúng ta vẫn còn yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ  việc quy định chung này  dẫn đến  hiện nay một số địa phương  và mỗi nơi có cách làm rất khác nhau   gây khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.  vậy đề nghị Bộ trưởng cho biết, giải pháp cơ bản nào để khắc phục tình trạng nêu trên. Xin cảm ơn Bộ trưởng Triệu Thanh Dung    cao bằng

Triệu Thanh Dung

Kính thưa bộ trưởng xin hỏi bộ trưởng đối với những tỉnh còn nhiều khó khăn chưa cân đối được ngân sách không có nguồn hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thì có được trung ương hỗ trợ không và nếu có sẽ hỗ trợ như thế nào thứ hai theo báo cáo của bộ nội vụ hiện nay tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính thực không đồng nhất ở các địa phương vẫn còn chín tỉnh thành phố chưa gửi hồ sơ về bộ để thẩm định tỉ lệ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện mới đạt 60 % so với số lượng đơn vị  Kính thưa Bộ trưởng, Xin hỏi Bộ trưởng đối với những tỉnh còn nhiều khó khăn chưa cân đối được ngân sách không có nguồn hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì có được Trung ương hỗ trợ không và nếu có sẽ hỗ trợ như thế nào. Thứ hai, theo báo cáo của Bộ Nội vụ hiện nay tiến độ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính thực không đồng nhất ở các địa phương vẫn còn chín tỉnh, thành phố chưa gửi hồ sơ về bộ để thẩm định tỉ lệ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện mới đạt 60% so với số lượng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Xin Bộ trưởng cho biết thực trạng trên có trách nhiệm của Bộ Nội vụ hay không nguyên? Nhân là gì và giải pháp thực hiện trong thời gian tới như thế nào xin? Cảm ơn bộ Trưởng  Xin cám ơn   đại biểu Dương Minh Ánh Hà Nội.

Dương Minh Ánh

Kính thưa Bộ trưởng cử tri ngành Giáo dục xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi như sau  việc tổ chức, tổ chức thi thăng hạng viên chức đối với nhà giao giáo dục nghề nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong thời gian qua chưa tổ chức được ảnh hưởng đến việc bố trí sử dụng quy hoạch bổ nhiệm và ảnh hưởng đến quyền lợi của đội ngũ viên chức nhà giáo dục nghề nghiệp. Xin Bộ trưởng cho biết có những vướng mắc gì giải thoát ra sao và bao giờ thì Bộ Nội vụ sẽ triển khai được nội dung này. Cô thứ hai   xin Bộ trưởng cho biết, giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện lộ trình tự chủ tại cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng khi mà Luật Lao động hiện hành không cho phép các trường được ký hợp đồng lao động dài hạn ở các vị trí chuyên môn có tính chất liên tục, trong khi đó trên thực tế đối với các trường đang thực hiện tự chủ một phần kinh phí có nhiều vị trí rất có nhu cầu tuyển dụng nhưng không thể tuyển dụng được dẫn đến thiếu người làm gây khó khăn cho các trường đề nghị Bộ trưởng cho biết, giải pháp xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Xin các đại biểu Nguyễn Thị Thuỷ Bắc Kạn

Nguyễn Thị Thủy

 Kính thưa các đồng chí Chủ toạ. Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai câu hỏi  Kính thưa các đồng chí Chủ toạ. Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai câu hỏi  cũng theo báo cáo của Bộ Nội vụ thì cả nước chỉ có 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ  và nếu như con số này là đúng thì rất đáng mừng  Chúng tôi đề nghị Bộ trưởng cho biết là con số 0,63% nêu trên  có phản ánh đúng tình hình thực tế thực thi công vụ của công chức hay không và nếu như không đúng thì nguyên nhân là do quy định về đánh giá phân loại công chức  không phù hợp hay là do có sự nể nang   dĩ hoà vi quý trong quá trình đánh giá phân loại công chức.  Câu hỏi thứ hai liên quan đến biên chế của giáo viên Bộ trưởng cũng khó trả lời  và chúng tôi thấy là trong báo cáo của Bộ có nêu là để giải quyết vấn đề nêu trên  trong khi chờ sửa nghị định thì Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ cho phép ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với giáo viên  đề nghị Bộ trưởng cho biết, khi nào Bộ sẽ trình Chính phủ vấn đề này để làm cơ sở cho địa phương thực hiện. Xin cảm ơn Bộ trưởng    Xin cám ơn đại biểu Nguyễn Hữu Cầu Nghệ An

Nguyễn Hữu Cầu

  Tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi   tôi xin gửi đến Bộ trưởng hai câu hỏi.   một là tình trạng tham nhũng vặt gây khó dễ và sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức còn diễn ra nhiều nơi   chậm được khắc phục gây bức xúc trong cử tri và xã hội. Nguyên nhân của tình trạng này là do chế tài xử lý quy định trong Luật cán bộ, công chức chưa đủ mạnh còn rườm rà về thủ tục   siết chặt kỷ luật công vụ mạnh tay xử lý các sai phạm nói trên xin Bộ trưởng cho biết trong sửa đổi Luật cán bộ, công chức lần này, Bộ trưởng có đề xuất gì mạnh tay hơn mới hơn để khắc phục các tình trạng nói trên. 2 là  xin Bộ trưởng cho biết hiện nay có bao nhiêu bộ ngành chưa giảm được biên chế và tổ chức bộ máy. Bộ Nội vụ đã giảm được bao nhiêu đầu mối và bao nhiêu biên chế  tôi cho rằng vấn đề cấp phó của tỉnh   vẫn còn cào bằng. Xin hỏi Bộ trưởng cho biết các tỉnh lớn đông dân như Thanh Hoá, Nghệ An   cũng bằng cá tính khác thì có đúng không xin Cảm ơn bộ Trưởng  Xin cảm ơn. Xin mời Bộ trưởng trả lời    

Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ nội vụ )

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội  về vấn đề xây dựng vị trí việc làm  Đây là vấn đề rất quan trọng  Bộ Nội vụ đã nhận khuyết điểm trước Chính phủ  trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016  là nhiệm vụ này Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ thẩm định  Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập  cấp tỉnh và các bộ, ngành Trung ương  nhưng hơn 1 năm  từ năm 2015 đến tháng 8 năm 2016. Bộ Nội vụ chưa phê duyệt Đề án vị trí việc làm nào đối với các đơn vị sự nghiệp công lập   trong cuộc họp này. Chúng tôi đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ nên phân cấp cho Bộ trưởng và  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân của các Bộ  phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đối với những đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên   hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ thường xuyên chi đầu tư được quyền quyết định. 3 Nội dung đó là phê duyệt vị trí việc làm cơ cấu ngạch viên chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập  đến nay  qua 3 năm thực hiện. Xin thưa với các vị đại biểu là các địa phương bộ, ngành làm rất tốt   Sau khi phân cấp và các bộ, ngành, địa phương làm tốt đến giờ này thì gần như bộ, ngành, địa phương đã làm tất các vị trí việc làm  của các đơn vị sự nghiệp công lập và khi kiểm tra công vụ của ngành, địa phương việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị  hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập  chúng ta không phải phê duyệt một lần   khi sắp xếp tổ chức bộ máy có cơ cấu thay đổi chức năng, nhiệm vụ, thì đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính phải được điều chỉnh lại,   trong Nghị định 111 trình Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ này cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh  Bộ trưởng các Bộ, ngành và tự điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính  Chủ tịch Ubnd cấp tỉnh điều chỉnh, phê duyệt vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp lại  có thay đổi về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ  đến nay đối với các địa phương bộ, ngành thực hiện công việc này rất tốt  vấn đề còn lại  chúng ta xác định đề án vị trí việc làm như thế nào để phục vụ cho việc trả lương theo  chính sách cải cách tiền lương 121  Đây là một vấn đề rất quan trọng  như trước đây là Đề án vị trí việc làm căn cứ vào chỗ vị trí từng công việc xây dựng để chiếm vị trí việc làm biên chế tăng lên  nhưng ở đây xây dựng đề án vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo Nghị quyết 18  nghị quyết 19 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị biên chế không tập  số biên chế đó xây dựng cơ cấu lại  cho từng vị trí việc làm một người có thể làm nhiều việc  cũng có thể có những việc  có nhiều người làm  các nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm này  theo hướng dẫn định mức của các bộ, ngành trong từng lĩnh vực các đồng chí sẽ có hướng dẫn cho các bộ, ngành, địa phương   ta xây dựng. T  ôi muốn nói thêm về chỗ của Đảng  chính sách cải cách tiền lương mới   để thực hiện nhiệm vụ này thì xin thưa các đồng chí Bộ Chính trị đã giao cho Ban tổ chức Trung ương là  cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng chức danh tương đương  để thực hiện theo cơ chế tiền lương trả lương theo vị trí việc làm   và trả lương theo chức vụ lãnh đạo, quản lý. H  iện nay Bộ Nội vụ được phân công thực hiện   việc hướng dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước,  các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước   để xây dựng đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính. Ban tổ chức Trung ương sẽ hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội  đối với các bộ, ngành  thì sẽ tiến hành xây dựng đề án vị trí việc làm và thang bảng lương, cơ cấu   từng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị mình.  Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp  về vị trí việc làm, tổng hợp chức danh tương đương và thang bảng lương của các bộ, ngành để trình Bộ Chính trị  bọn chị sẽ cho ý kiến và làm cơ sở cho năm 2020   tiến hành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương 2021.  Xin thưa với các đồng chí đề án vị trí việc làm lần này chúng ta làm kỹ hơn  và dự kiến trong đề án vị trí việc làm lần này thì xin thưa các vị đại biểu chia làm 4 nhóm   trước chia quá nhiều 4 nhóm đó một nhóm cán bộ lãnh đạo quản lý   Nhóm thứ hai là chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ dùng chung. Thí dụ Văn phòng Thanh tra, kiểm toán, nhóm thứ 4 là nhóm   phục vụ. C  húng ta chia làm 4 nhóm thôi để ta dễ xếp lương  còn trước đó chiều quá nhiều như thế thì không thể cơ cấu tiền lương khác được  Như vậy thì các đồng chí Đảng vị trí việc làm này  chúng tôi đã làm việc và đã có kiểm tra vấn đề này đối với các bộ, ngành lớn  các bộ, ngành lớn để xác định vị trí đó tương ứng với cơ cấu tiền lương bảo đảm hài hoà   các ngành khác trong hệ thống chính trị. B  ây giờ việc sắp xếp đơn vị hành chính  hiện nay chúng tôi đã nhận được tổng số 318 tỉnh gửi đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ Nội vụ đến giờ này. Chúng tôi thẩm định được 32 tỉnh  và chúng tôi đã trình Chính phủ 11 tỉnh   trình Quốc hội 7 tỉnh  Quốc hội đã thông qua 2 tỉnh   tôi đề nghị đối với các bộ, ngành với tiến độ này, các đồng chí tôi vừa nói với Bộ phát hành văn bản gửi tới   tháng 11 năm 2019 các tỉnh còn lại đều phải kết thúc việc gửi hồ sơ  năm và thời gian lâu nhất là thời gian sau khi Hội đồng thẩm định liên ngành   địa phương ôm về để điều chỉnh, bổ sung chậm quá,   tôi đề nghị các đồng chí làm cho nhanh  địa phương làm cho nhanh lên sau khi điều chỉnh bổ sung xong  Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ để lấy ý kiến thành viên Chính phủ và thay mặt cho Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội  ban thường vụ Quốc hội sắp tới  có thể làm liên tục  nơi này để cố gắng từ nay đến cuối năm 2019  cơ bản chúng ta sẽ sắp xếp xong   45 tỉnh này  với tổng số hơn 10 huyện và 631 xã  xin thưa với các vấn đề về tiến độ thì xin báo cáo với Quốc hội quan tâm. Chúng tôi làm tối đa là quyết liệt   nhưng đề nghị lãnh đạo của các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đôn đốc Ubnd cấp tỉnh cố gắng hoàn chỉnh sau khi thẩm định cho nhanh,    các đồng chí để chậm lên đây. Chúng tôi trình Chính phủ  và để giải quyết vấn đề biên chế dôi dư trong việc sắp xếp này cũng như thực hiện Nghị định 34  trong việc sắp xếp lại đối với công chức và hoạt động không công chức   không chuyên trách ở cấp xã.   Đây là một chính sách rất lớn,  trong Nghị quyết 5810 Nghị quyết 32 của Chính phủ và Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị đã nói rất rõ về chế độ chính sách này   Tất nhiên chúng tôi sẽ có thể chế và có hướng dẫn cụ thể  đối với cán bộ, công chức  đối với công chức  chúng ta cố gắng duy trì   trong vòng 5 năm để thực hiện tinh giản và sau 5 năm thì số lượng biên chế được sáp nhập là y như ban đầu đối với từng loại đơn vị hành chính. Đ  ối với cán bộ   chúng ta tổ chức cố gắng là người đứng đầu.  Sau khi tổ chức Đại hội Hội đồng nhân dân là phải sắp xếp đơn vị người đứng đầu  cấp phó thì dần dần sẽ giảm dần   vài năm sẽ giảm về số lượng cấp phó trở lại theo quy định.  về chế độ, chính sách thực hiện một chính sách thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 113 Nghị định 108 của Chính phủ  và thực hiện các chính sách theo Nghị định 26  Chính phủ về những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử  Ngoài ra, còn thực hiện chính sách thôi việc  chúng ta còn thực hiện vấn đề chuyển cán bộ từ xã này thừa nhưng sắp xếp đối với những xã khác còn thiếu  chúng ta thực hiện việc liên thông tiếp nhận cán bộ, công chức xã đủ tiêu chuẩn, điều kiện lên làm công chức cấp huyện   chúng ta hạn chế vấn đề tuyển thêm mới đối với công chức cấp huyện khi tuyển dụng mới để tiếp nhận. Xin Bộ trưởng Tam Dân mời thêm vài đại biểu đặt câu hỏi chất vấn chiều trả lời  Lê Thị Thuý Tuyên Quang

Lê Thị Thuý

 Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai nội dung sau đây  một mục tiêu thực hiện tinh gọn bộ máy và biên chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc  tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức xin Bộ trưởng cho biết thời gian qua đã thực hiện được hay chưa  nếu chưa thì Bộ trưởng có giải pháp gì để nâng   nâng thu nhập thực tế của cán bộ, công chức, viên chức và nhất là cán bộ, công chức cấp xã, thôn, bản.  2 cử tri cho rằng  trong thực tế có sự phân biệt giữa cán bộ, công chức cấp xã  với cấp huyện, tỉnh Trung ương và cấp xã phân biệt  cán bộ chuyên trách và không chuyên trách được quy định tại các văn bản Luật Nghị định   Thông tư.   ý kiến của Bộ trưởng về thực trạng trên như thế nào xin? Trân trọng cảm ơn và môi trường hà Thị Lan Bắc Giang  

Hà Thị Lan

Kính thưa Bộ trưởng, Quyết định 402 quy định của Thủ tướng ngày 14 tháng 3 năm 2016 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới  Thủ tướng đã xác định tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với tỷ lệ dân số khi tiếp tục đề xuất chính sách này. Vậy đề nghị Bộ trưởng cho biết rõ tính khả thi chính sách này. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin cám ơn đại biểu Cao Đình Thưởng Phú Thọ  

Cao Đình Thưởng (Phó đoàn)

Kính thưa Bộ trưởng xin Bộ trưởng trả lời 3 câu hỏi sao là về chức danh hàm của các cơ quan Trung ương đại biểu Quốc hội quan tâm từ trước đến nay khi đã giải quyết và xử lý như thế nào nếu đúng cần phát huy đồng bộ nếu sai thì sửa hoặc bãi bỏ hai là việc tổ chức thi chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp hiện nay không phù hợp và không cần thiết theo như nhiều cử tri đã nói và nếu cần thiết thì cần phải cải tiến bổ sung như thế nào trong thời gian tới. Bởi vì nó rất nhiều  cái bất tiện và tiêu cực. Tôi xin hỏi nếu là đại biểu Quốc hội chức vụ không bé thậm chí sắp về hưu và thi chuyên viên cao cấp từ lớp học chuyên viên cao cấp lâu rồi  Kính thưa Bộ trưởng, Tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai nội dung sau đây  nhưng chỉ vì không có sáng kiến cấp tỉnh cấp nhà nước. Cho nên không được thì với đại biểu Quốc hội. Chúng tôi xây dựng pháp luật có ngang với các đề tài kia không xin cho biết vài câu hỏi thứ ba đối với cán bộ xã dư như hiện nay Xin mời đại biểu  Dương Xuân Hoà Lạng Sơn

Dương Xuân Hòa (Phó đoàn)

 Kính thưa Bộ trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 quy định số 98 ngày 7 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ ban cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo xây dựng và ban hành quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển nhưng cho đến nay thời điểm hiện nay Chính phủ chưa ban hành quy định này nên việc thực hiện quy định về luân chuyển cán bộ tại địa phương còn gặp vướng mắc khó khăn, nhất là quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ luân chuyển. Vậy xin hỏi trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc tham mưu cho Chính phủ xây dựng quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Nguyễn Ngọc Phương, Quảng Bình  

Nguyễn Ngọc Phương (Phó đoàn)

Kính thưa Bộ trưởng việc tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước thì được nhân dân và cử tri rất đồng tình nhưng nó có xảy ra sự cố là một số đối tượng người hợp đồng, đặc biệt là giáo viên thì bị cắt hợp đồng mà trong lúc thi tuyển viên chức hoặc là tuyển viên chức thì cũng không được chế độ ưu tiên  và chính vì thế nên xảy ra bất bình bức xúc rồi. Từ đó họ kiến nghị theo Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết được những bức xúc kiến nghị của cử tri trong vấn đề này hay không.  Cám ơn đại biểu

Nguyễn Thị Kim Ngân-Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội đã hết giờ làm việc. Buổi sáng xin nghỉ chiều nay chúng ta tiếp tục phiên chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân