CONSUMERS

Là những cá nhân, tập thể hàng ngày hàng giờ phải làm công việc lặp đi lặp lại. Chúng ta chỉ nhìn thấy những ngôi nhà thông minh được điều khiển bằng giọng nói tiếng anh. Nhưng với VAIS, ngôi nhà thông minh đã có thể nhận dạng được TV. “

bulletCreated with Sketch.

Hỗ trợ phóng viên gỡ băng ghi âm

– nhiều định dạng
– chuẩn hóa câu
– tốc độ xử lý = 1/5 thời gian

Play Video
bulletCreated with Sketch.

Chất vấn tại cuộc họp đại hội

Both students and teachers appreciate the unprecedented speed and ease of Automatic Speech Recognition for education, which transcribes dictation three times faster than typing, with 95% accuracy.

Play Video