ORIGIN MEDIA

Số hóa 90% dữ liệu âm thanh tiếng Việt, biến chúng thành tài sản quốc gia quý giá

bulletCreated with Sketch.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • Productivity: Reduce transcribing time after the meeting.
  • Transparency: Ensuring objectivity when recording minutes.
  • Data Digitization: helps store and search content quickly and easily.
  • Ease of Control: double check the corresponding text and audio when needed.

KHÁCH HÀNG

Văn phòng trung ương đảng là đơn vị chính quyền đầu tiên triển khai sản phẩm Gỡ băng cuộc họp (Origin Meeting) vào ngày x tháng x năm 2019. Được sự chỉ đạo của bla bla, ứng dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo bla bla.
Sắp tới, VAIS sẽ triển khai sản phẩm tới 63 tỉnh thành với những đơn vị thụ hưởng là các Ban thuộc trung ương, thành ủy / tỉnh ủy và huyện ủy.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI