VAIS reached the Final Round of Vietnam Talent 2019

In the morning of 12 November, before the final day of the Vietnam Talent 2019, VAIS had a presentation about the product “Automatic Transcription Solutions” with the Board of Judges.

PhD. Do Quoc Truong (Co – founder and Cheif Technology Officer) demonstrated about the product

“Contest products “The Automatic Transcription Solutions (hereinafter referred to as “Origin-STT”) continues to receive attention from the Prospective Examination Council.

 

The authors demonstrated the ability to “convert voice” directly from audio to text in an almost absolute way, closely following the real time of the speaker. The representative of the author group, the leader of the group, Mr. Do Quoc Truong, said that the product successfully applied and developed the core technologies of the artificial intelligence system for the Vietnamese language. Origin can recognize voices in all 3 regions: North, Central and South. The ability to identify about 7,000 Vietnamese words, and it identify them well at a distance with an accuracy of 95-98% for the Northern accent.

 

Currently, the software is also being used in meetings at the Office of the Party Central Committee, the Office of the Provincial Party Committee, the City Party Committee and supporting 50 newspapers and 300 reporters across the country. “

 

https://dantri.com.vn/suc-manh-so/cham-chung-khao-nhan-tai-dat-viet-2019-linh-vuc-cntt-tim-kiem-nhan-to-toa-sang-20191112010513428.htm?fbclid=IwAR2FW1x0rEFNG5FA4azv2Y-ofTsiJWEQa1Ja6YP4INT2D-0adOEvEiZcpNo

Front End Web Developer

1. Mô tả công việc:
– Xây dựng frontend (viết code JavaScript dùng các framework như Angular, VueJs và ReactJs)
– Xây dựng hệ thống hiệu năng cao và có khả năng mở rộng. 
– Phối hợp với các team khác để xây dựng hệ thống tổng thể

2. Yêu cầu công việc:
– KHÔNG yêu cầu giới tính – độ tuổi. 
– KHÔNG yêu cầu trình độ học vấn Đại học / Bằng cấp / Chứng chỉ; NHƯNG, yêu cầu có 1-3 năm trải nghiệm lập trình. 
– Hiểu biết và thành thạo về HTML5, CSS3, JavaScript
– Biết xây dựng các ứng dụng responsive design và hiển thị tốt trên nhiều trình duyệt
– Có kinh nghiệm làm việc với một trong các Javascript framework: Angular, VueJs, ReactJs
– Có kinh nghiệm xây dựng REST API trong Node.js, Python, và làm việc trên Ubuntu là một lợi thế.

3. Quyền lợi:
– Lương cạnh tranh. 
– Đào tạo chuyên môn lý thuyết và thực tiễn. 
– Tháng lương thứ 13 tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty. 
– 15 ngày nghỉ phép có tính lương. 
– Môi trường làm việc thoải mái và linh hoạt (nghỉ ốm, làm việc ở nhà, ma chay cưới hỏi, v.v..) 
– Bảo hiểm xã hội theo chế độ của nhà nước Việt Nam. 
– Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần. 
– 2-3 buổi Du lịch / dã ngoại cùng công ty.